Konular

EBooklar

Mysql_fetch_object, mysql_fetch_array, mysql_fetch_row, mysql_fetch_assoc, mysql_result kullanımı...

mysql_fetch_object

Nesne formunda bir sonuç satırı getirir.

Kullanımı:

object mysql_fetch_object(int result, int [result_typ] );

Getirilen satırla ilişkili olan özellikleri ile bir nesne veya daha fazla satır yoksa false döndürür.
mysql_fetch_object(), mysql_fetch_array()' e çok benzer.

Seçimli değişken olan result_typ bir sabittir ve şu değerleri alabilir: MYSQL_ASSOC, MYSQL_NUM, ve MYSQL_BOTH.

Fonksiyonun hızı, mysql_fetch_array() ile aynıdır ve hemen hemen mysql_fetch_row() kadar hızlıdır. (aradaki fark önemsiz derecede azdır).

Örnek: mysql fetch object

<?php

mysql_connect($host,$user,$password);

   $result = mysql_db_query("database","select * from table");

   while($row = mysql_fetch_object($result)) {

      echo $row->user_id;

      echo $row->fullname;

 }

   mysql_free_result($result);

 ?>

mysql_fetch_array
Bir associative dizi gibi bir sonuç satırını getirir.

Kullanımı

array mysql_fetch_array(int result, int [result_type] );
Getirilen satıra uyan bir dizi veya daha fazla satır yoksa false geri döner.
mysql_fetch_array(), mysql_fetch_row()' un genişletilmiş bir versiyonudur.

mysql_fetch_array() kullanmak, mysql_fetch_row() kullanmaktan önemli düzeyde yavaş değildir. Hatta önemli bir ek değer sunar.

mysql_fetch_array()' deki seçimli ikinci değişken olan result_type bir sabittir ve şu değerleri alabilir: MYSQL_ASSOC, MYSQL_NUM, ve MYSQL_BOTH. (Bu özellik PHP 3.0.7 ile eklenmiştir)

Örnek: mysql fetch array
mysql_connect($host,$user,$password);

$result = mysql_db_query("database","select * from table");

 while($row = mysql_fetch_array($result)) {

    echo $row["user_id"];

    echo $row["fullname"];

 }

   mysql_free_result($result);

 ?>


mysql_fetch_row ()

 Veritabanin'dan SQL komutlari ile secilen kayitlarin programa dondurulmesi mysql_fetch_row () fonksyionu ile saglanir.
 
fetch : Turkcedeki git-getir manasina gelir.Daha cok kedi köpek gibi hayvanlarin atilan bir cismi geri getirmesi gibi oyunlarda emir kelimesi olarak kullanilir.
 
Bu hazir fonksiyon yanlizca sonuclarin dondurulmesinin istendigi sorgu-sonucu-setini argument olarak alir.Bu komutun sonucunda, sorgunun sonucunda eslesen satirlara ait veriler dizinin elemanlari olacak sekilde doner.Daha fazla dondurecek satir kalmadiginda (sorgunun sonucunda secilen butun satirlar bittiginde) "false" -yanlis- degisken degeri doner.
 

$getirilen_satir = mysql_fetch_row($sonuc_seti);
 

mysql_fetch_assoc:


$sonuctan gelen değişkenin kolon sırasını getirir.

 
<?php

$sorgu="select isim,konu,mesaj from iletisim";
$sonuc=mysql_query($sorgu);

while($alanlar=mysql_fetch_assoc($sonuc));
{
echo"isim: {$alanlar['isim']}<br>".
"konu: {$alanlar['konu']}<br>".
"Mesaj: {$alanlar['mesaj']}<br>";
}
?>

veya

<?php

while($alanlar = mysql_fetch_assoc($alan_sorgu)) {
echo "<a href='deneme.php?id=$alanlar[id]'>$alanlar[baslik]</a><br>";

?>
 

gördüğünüz gibi mysql_fetch_assoc ta row ve array a benzer fakat assoc ile kullandıımız kodumuzda sutün bilgilerini çekeceğimiz değişkenler $deneme[ad] olrak çekilecektir...

mysql_result

Sonuç veriyi getirir.

Kullanımı

int mysql_result(int result, int row, mixed [field] );

mysql_result(), bir MySQL sonuç kümesinden bir hücrenin içeriğini döndürür. Saha değişkeni, sahanın ofseti, sahanın ismi veya sahanın tablosu nokta sahanın ismi olabilir (SahaIsmi.TabloIsmi). Eğer sütun ismi alias' lanmışsa ('select foo as bar from...'), sütun ismi yerine alias kullanılır.

Büyük sonuç kümeleri üzerinde çalışıldığında, tüm satırı getirecek fonksiyonlardan biri kullanılmalıdır. Bir fonksiyon çağrımında bu fonksiyonlar birden çok hücrenin içeriğini döndüreceğinden, bunlar, mysql_result()' tan çok daha hızlı olacaktır.

mysql_result()' ı çağırma, sonuç kümesiyle ilgilenen diğer fonksiyonların çağırılmasıyla karıştırılmamalıdır.

Tavsiye edilen yüksek performanslı alternatifler: mysql_fetch_row(), mysql_fetch_array(), ve mysql_fetch_object().

Örnek:mysql_result

<?php
$link = mysql_connect('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password');
if (!$link) {
    die('Could not connect: ' . mysql_error());
}
$result = mysql_query('SELECT name FROM work.employee');
if (!$result) {
    die('Could not query:' . mysql_error());
}
echo mysql_result($result, 2); // outputs third employee's name

mysql_close($link);
?>
 
 

Yorumunuzu Ekleyin
 • Kurallı İfadeler (regex Engine)
 • Kurallı İfadeler (regex Engine) ~ 29,733

  Bir regex'in gerçekte nasıl çalıştığını bilmek daha efektif çalışan regex ifadeleri oluşturmamızı ve regex'leri daha isabetli oluşturmamızı sağlar. Bu yazımızda oluşturduğunuz regex ifadelerinin neden beklediğiniz sonuçları vermediğini ve umduğunuz eşleşm...
 • PHP ile PDF dosya oluşturmak
 • PHP ile PDF dosya oluşturmak ~ 23,525

  Php ile yeni bir pdf dosyası oluşturmak : Öncelikle php ile pdf işlemleri yapmak için bir pdf kütüphanesine ihtiyacınız olacak


 • PHP nedir?
 • PHP nedir? ~ 21,971

  HTML kodlarının arasına yerleştirilmiş php kodlarından ayrıştırıp işleyerek sonuçta saf HTML formatında bir çıktı üretmek ve Web sunucusuna iletmektir.


 • $_FILES
 • $_FILES ~ 20,844

  Örnek kod ve açıklamalar • Oop - Nesne Yönelimli Programlama
 • Oop - Nesne Yönelimli Programlama ~ 18,224

  Artık ister istemez her programcının bulaştığı bu teknik hakkında sayısız makale yazılmıştır bu güne kadar. Bu makale de onlardan biri


 • Xampp Kurulumu ~ 17,309

  Xampp apache, mysql, php ve phpmyadmin için kolay ve basit kurulum sağlayan bir uygulamadır.
 • Php İle Excel Dosyası Oluşturmak
 • Php İle Excel Dosyası Oluşturmak ~ 16,580

  Genelde, herhangi bir biçimlendirme söz konusu olmadığında, veritabanındaki bir bilgiyi ya da başka bir tabloyu excel ortamına aktarmak için csv yöntemini kullanırım. Bu yöntem herkesin bildiği gibi, her sütunu tab ya da noktalı virgül gibi bir karakterle...


 • Verileri doğrulamak için PHP ile filtreleme işlemleri
 • Verileri doğrulamak için PHP ile filtreleme işlemleri ~ 16,300

  Ziyaretçilerden gelen verilerin istediğimiz formata uygunluğunu kontrol etmeliyiz ki, güvenlik açığı yaratmayalım. E-postaları, web adreslerini, bilgi girişlerini ve dahasını Her birine uygun farklı fonksiyonlar yazıldı bu vakte kadar. Ancak PHP 5.2.0 ve ...


 • En iyi 25 php template motoru
 • En iyi 25 php template motoru ~ 15,766

  Php tabanlı web siteleri dizayn ederken, php kodlarını html kodlar arasına gömeriz. Fakat gün gelir bu kodları düzenlemek istediğimizde çok büyük bir çaba gerektirir. Bu tarz durumlarla başa çıkabilmek için ve daha kararlı bir sistem kodlamak için t... • Php Mysql to XML
 • Php Mysql to XML ~ 15,490

  Bu yapıyı geliştirerek mysql veritabanınızdaki datalarınızı xml standartlarına dönüştürebilirsiniz.


 • Dizi Tanımlamaları
 • Dizi Tanımlamaları ~ 15,244

  PHP’de array tanımlayıcısını kullanarak içerisinde elemanları yerleştirmek yoluyla ya da index numarasını köşeli parantezler içerisinde belirterek atama yaparak dizi oluşturmak mümkündür • Php ile Oturum Yönetimi (SESSION)
 • Php ile Oturum Yönetimi (SESSION) ~ 14,958

  Türkçesi oturum anlamına gelen session bilgilerin saklanması için kullanılan mantıksal bir nesnedir.Session oturum yönetimini kullanarak şifreli sayfalar oluşturarak ve bu sayfaları belirlediğiniz kullanıcıların görmesini sağlayabilirsiniz.


 • $_SERVER
 • $_SERVER ~ 14,740

  $_SERVER host bilgileri, header bilgileri, yollar ve script yolları gibi bilgileri içeren bir dizidir. Bu dizideki değerler web server tarafından üretilir. Tüm server yazılımlarının, tüm değerleri atayacağına dair bir kesinlik yoktur. Yazılım bazıl...