Konular

Veri Tabanlarında Anahtar Kavramı Birincil Ve İkincil Anahtar

Veri tabanlarında anahtar kavramı birincil ve ikincil anahtar

Birincil Anahtar
                Veri tabanında birincil anahtar(bazı kaynaklarda benzersiz anahtar olarak da geçer), her tabloda sadece bir kez kullanılır. Bu sayede istediğimiz zaman aynı veriden sadece bir tane olmasını sağlayabiliriz. Ayrıca birincil anahtarı diğer alanları kullandığımız gibi kullanabiliriz. Yani bir sorgulama ve kayıt yapacağımız zaman birincil anahtar sayesinde bu işlemleri gerçekleştirebiliriz. Çapraz ilişkisel tablolarda referans olarak da kullanılır. Yani birden fazla tabloda birincil anahtar sayesinde iletişim kurulabilir. Kısacası birincil anahtar veritabanında tasarımcıya kolaylık sağlamak için eklenmiş bir fonksiyondur.

Veri Tabanlarında Anahtar Kavramı Birincil Ve İkincil Anahtar

İkincil Anahtar
                İkincil anahtarın(bazı kaynaklarda yapay birincil anahtar olarak da geçer) birincil anahtardan farkı, birincil anahtar tabloda bir tane olur ikincilde ise aynı tablo içerisinde birden fazla ikincil anahtar kullanılabilir. İkincil anahtarın amacı ise tablodaki verilere ulaşımı kolaylaştırmasıdır. Birincil ve ikincil anahtara örnek verecek olursak: okulda bir etkinlik yapılacağını varsayalım. Bu etkinlik için veritabanına bir tablo açarız. Sonra hücreleri tek tek oluşturalım; ilk önce öğrencinin numarasına ihtiyacımız var, okul numarası da okulda her öğrenciye farklı verilen bir numaradır. O zaman birincil anahtarımız öğrenci no olmalıdır. Devamında öğrenci adı ve soyadı bölümleri olsun. Bu bölümleri ikincil anahtar yapmamız mantıklı değildir. Çünkü örnek öğrenci ismi olarak “Ahmet” ismini varsayalım Ahmet ismindeki öğrencileri sırala dememiz bu etkinlikte işimize yaramaz. Son hücremizde sınıf olsun. Sınıf hücresini ikincil anahtar yapabiliriz. Çünkü aynı sınıftakileri bir araya toplamak veya aynı sınıftaki öğrencilerin hepsinde değişiklik yapmak etkinlikte işimize yarayabilir. Ayrıca buraya ikincil anahtarı koymak zorunda değiliz. İkincil anahtar sadece bize kolaylık sağlıyor. Ama birincil anahtarı koymalıyız. Çünkü yanlış bir kayıtla iki farklı öğrenciye aynı numarayı verirsek yanlışlık olur, bunu önlemek için birincil anahtarı kullanmalıyız.

Veri Tabanlarında Anahtar Kavramı Birincil ve İkincil Anahtar

Kaynaklar


Hazırlayan: Kürşad Bahri ÖZDEMİR

 

 

 

Yorumunuzu Ekleyin
Veritabanı Nedir?

Veritabanı basit olarak bilgi depolayan bir yazılımdır. Bir çok yazılım bilgi depolayabilir ama aradaki fark, veritabanın bu bilgiyi verimli ve hizli bir şekilde yönetip degiştirebilmesidir. Veritabanı, bilgi sisteminin kalbidir ve etkili kullanmakla değer kazanır. Bilgiye gerekli oldugu zaman ulaşabilmek esastır. Indeksi olmayan bir kütüphane ve bütün kitapların ayni kapağa sahip oldugunu düşündüğünüzde kütüphane kullanıcılarının ne kadar çok işi olacağını tahmin edersiniz. Bir veritabani bir kütüphanenin mükemmel bir indeks sistemi oldugu gibi, aynı zamanda kütüphanenin kendisidir. İlişkisel veritabanı yönetim sistemleri relational database management systems - rdbms büyük miktarlardaki verilerin güvenli bir şekilde tutulabildiği, bilgilere hızlı erişim imkanlarının saglandığı, bilgilerin bütünlük içerisinde tutulabildigi ve birden fazla kullanıcıya aynı anda bilgiye erişim imkanının sağlandığı programlardır. Oracle veritabani da bir ilişkisel veri tabanı yönetim sistemidir.

140,561 Okunma 5 Yorum 12/10/2009 18:59:51 14/05/2014 19:00:28

Sql Komutları

Sql komutlarından DISTINCT, IN, NOT IN, IN(SELECT...), ANY, ALL, EXISTS, NOT EXISTS, UNION, EXCEPT, BETWEEN kullanımı

101,599 Okunma 8 Yorum 05/05/2008 12:04:24 08/06/2013 12:05:39

Sql Fonksıyonlar, Count, Sum, Avg, Max, Mın, Lower, Upper, Length, Round, Mod, Left, Rıght, Concat, If

Sql fonksıyonlar, count, sum, avg, max, mın, lower, upper, length, round, mod, left, right, concat, if

94,658 Okunma 10 Yorum 12/05/2008 10:08:47

Veri Tabanlarında Anahtar Kavramı Birincil Ve Yabancı Anahtar (İkincil Anahtar) Kavramı

Veri tabanlarında anahtar kavramı birincil ve ikincil ve yabancı anahtar.

72,294 Okunma 6 Yorum 09/11/2009 03:21:06 15/12/2012 03:21:21

Veri Tabanlarında Anahtar Kavramı Birincil Ve İkincil Anahtar

Veri tabanlarında anahtar kavramı birincil ve ikincil anahtar

54,938 Okunma 7 Yorum 09/11/2009 09:23:16

Veri Tabanında İlişki Türleri

50,959 Okunma 1 Yorum 09/11/2009 08:52:31

Veritabanı Nedir?

Veritabanının nedir? bileşenleri nelerdir?

49,446 Okunma 0 Yorum 18/01/2010 08:27:01 11/01/2019 21:01:33

Fonksiyonlar, Count, Sum, Avg, Max, Mın, Lower, Upper, Length, Round, Mod, Left, Right, Concat, If

Sql kendi içinde bir cok fonksiyonu barındırır, bunlar sayım ve hesaplama için kullanılabilir.

49,152 Okunma 2 Yorum 12/05/2008 10:02:27

Order By ve Limit Kullanımı

Order By ve Limit komutlarının kullanım şekilleri ve görevleri

36,252 Okunma 4 Yorum 04/01/2009 21:56:57

Join İşlemleri

İlişkisel veritabanının en temelinde birden fazla tablo üstünde birlikte işlem yapabilmek yatar. Bu sayede verilerin tekrarlaması önlenmiş olur ve sonuçta veri yönetimi kolaylaşır.

35,306 Okunma 3 Yorum 12/05/2008 22:23:30 20/02/2015 22:23:40

Insert, Delete, Update

Insert, insert ile başka tablodan kayıt almak, delete, update

32,626 Okunma 1 Yorum 26/05/2008 03:36:52

View Oluşturma

Sql komutlarından view oluşturma ve faydaları, myadminde gösterimi

32,311 Okunma 3 Yorum 28/04/2008 21:58:04

Count, Sum, Avg, Max, Mın, Lower, Upper, Length, Round, Mod, Left, Rıght, Concat, If Fonksiyonları

Fonksiyonların anlatımı

28,300 Okunma 1 Yorum 12/05/2008 10:05:54

Veri Tabanı Karşılaştırması

En çok tercih edilen veri tabanlarının karşılaştırılması.

26,101 Okunma 1 Yorum 12/10/2009 10:12:54

Lıke Joker Karakterler, Is [not] Null, Order By, Group By, As

25,992 Okunma 0 Yorum 12/05/2008 09:55:55

HAVING kullanımı

25,714 Okunma 0 Yorum 05/03/2009 03:24:39

Veri Tabanları Karşılaştırması

Veri tabanlarının özellikleri

25,534 Okunma 1 Yorum 12/10/2009 10:46:47

Sql Komutları

Dıstınct, ın, not ın, ınselect..., any, all, exısts, not exısts, unıon, except, between

25,465 Okunma 0 Yorum 05/05/2008 10:21:47

Veri Tabanı Programlamaya Giriş

Kitap özeti

23,947 Okunma 0 Yorum 14/04/2008 11:08:34

Sql Uygulaması

23,413 Okunma 0 Yorum 12/05/2008 11:28:43

Veritabanlarında İlişki Türleri

1 e 1, 1 e n, n e n

23,360 Okunma 0 Yorum 09/11/2009 08:54:07

Postgresqlin Özellikleri

Postgresql nedir?postgresqlin tarihçesi?postgresqlin özellikleri nelerdir?

23,134 Okunma 1 Yorum 19/10/2009 09:13:34

Sql Komutlarından Select Sorgusu Ve Myadmin Üzerinden Anlatımı

22,940 Okunma 0 Yorum 28/04/2008 08:55:15

Veri Tabanlarında İlişki

22,928 Okunma 1 Yorum 09/11/2009 08:59:35

Veri Tabanlarında İlişki Türleri

Veri tabanlarında ilişki türleri

22,460 Okunma 0 Yorum 21/12/2009 09:18:47

Count, Sum, Avg, Max, Min, Lower, Upper, Length, Round, Mod, Left, Right, Concat

Sql fonksiyonlarından bazıları

21,349 Okunma 0 Yorum 12/05/2008 09:52:16

Joinler

Joinler, inner join, left join, right join

20,987 Okunma 1 Yorum 26/05/2008 11:41:45 20/02/2015 22:25:34

Yükleniyor...