Konular

Veritabanı Nedir?

Veritabanının nedir? bileşenleri nelerdir?

VERİTABANI NEDİR?

   Veritabanına direkt bir giriş yapmadan önce verinin ne olduğuna bir göz atalım.Veri;dağınık bilgi kümesidir.Veri anlamlı bir şekilde düzenlendiği zaman yararlı bilgi olur.     
   Peki veritabanı nedir?
   
   Veritabanı;birbiriyle ilişkili veriler topluluğudur.Daha da açmak gerekirse veriyi yönetmek ve sunmak için kullanılan tablolar,formlar,veri erişim sayfaları,raporlar ve sorgulardan oluşan nesneler topluluğudur.Veritabanın en önemli özelliği veriler arasında hızlı bir şekilde iletişim kurabilmemizi sağlamasıdır.

VERİTABANIN FAYDALARI
  

 •   Veritabanı kullanmak veri tekrarlarını ortadan kaldırır veya en aza indirir.Buda bize vakitten kazanç sağlar.
 •   Bellek alanı israfını önler.
 •   Veri bütünlüğü sağlamamıza yardımcı olur.Verilerimizi bir düzen içinde tutmazı sağlar.

VERİTABANIN RİSKLİ YÖNLERİ

 •   Kurulum ve bakımı ücretli sistemler kullanıldığında normal dosya sisteminden pahalı olabilir.
 •   Sistem içinde bazı bileşenler iyi hazırlanmazsa sistem bir bütün olarak başarısızlığa uğrayabilir.

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ(Database Management System)
   Bir veritabanı oluşturup üzerinde çeşitli işlemler yapılmasını sağlayan programlar topluluğudur.Bu programlarla veriye erişme,veri ekleme,veriyi güncelleme işlemlerini yaparız.Kişisel bilgisayarlardan, dev sistemlere kadar olan veri saklama ihtiyaçlarını karşılayan veritabanı yönetim sistemi türleri vardır. Bunlar genellikle veriyi nasıl organize ettiklerine göre sınıflandırılır.

Veritabanı uygulamaları iki temel türe ayrılabilir.

 •    Düz-dosya veritabanları
 •    İlişkisel veritabanları

1-Düz Dosya Veritabanı
   Bu tür programlarda tüm veritabanı tek bir tabloya sığdırılmalıdır.Bu birkaç kayıtta ortak olan herhangi bir bilginin her kayıtta tekrarlanacağı anlamına gelir.Word,excel bu tür programlara örnektir.

Veritabanı Nedir?

2-İlişkisel Veritabanı
  Bu tür veritabanında birçok tablo kullanılır  ve tablolar arasında ilişkiler oluşturulur.Bir ilişki,bir tabloya,başka bir tablodaki kaydı bağlamamızı sağlar.Bu şekilde veriler daha az yer kaplar ve işlemlerimizi kolaylaştırır.

VERİTABANI YÖNETİCİSİ
  Veritabanı üzerinde her türlü yetkiye sahip kişidir.Veritabanı yöneticisinin görevleri kısaca şu başlıklar altında toplanabilir :

 •   Veritabanı yazılımının kurulması ve güncellemeler
 •   Veritabanı oluşturulması
 •   Veritabanı başlatma/durdurma
 •   Kullanıcıları ekleme ve yetkilendirme
 •   Veritabanı yedekleme ve yedekten geri dönme 
 •   Veritabanı performans ayarları

VERİTABANI BİLEŞENLERİ

1-)TABLOLAR
    Bir veritabanında verilerin saklandığı nesnelerdir.Bir veritabanında bir veya daha fazla tablo olabilir.Her sütun bir bilgi kategorisi olan alanı temsil eder.Her satır ise bir öge için bilgi saklayan kayıttan oluşur.Tablonun alan isimleri belirlendikten sonra,her bir alanın içerdiği veri türünün de belirtilmesi gerekir.

 Veritabanı Nedir?

2-)SORGULAR
   Veritabanı sistemi içinde yer alan tablolardaki verilerin isteğe uygun olarak seçilerek  , belirli bir düzen içinde sunulmasıdır.

3-)FORMLAR
   Formlar programla kullanıcı arasında bilgi iletişimini yani etkileşimi sağlayan ortamlardır.Her form bir veritabanı nesnesidir.Formların oluşturulması ve formlara girilen verilerin veritabanına kaydedilmesi için uygun tanımların yapılması gerekir.


SÜLEYMAN AYDOSLU

Yorumunuzu Ekleyin
Veritabanı Nedir?

Veritabanı basit olarak bilgi depolayan bir yazılımdır. Bir çok yazılım bilgi depolayabilir ama aradaki fark, veritabanın bu bilgiyi verimli ve hizli bir şekilde yönetip degiştirebilmesidir. Veritabanı, bilgi sisteminin kalbidir ve etkili kullanmakla değer kazanır. Bilgiye gerekli oldugu zaman ulaşabilmek esastır. Indeksi olmayan bir kütüphane ve bütün kitapların ayni kapağa sahip oldugunu düşündüğünüzde kütüphane kullanıcılarının ne kadar çok işi olacağını tahmin edersiniz. Bir veritabani bir kütüphanenin mükemmel bir indeks sistemi oldugu gibi, aynı zamanda kütüphanenin kendisidir. İlişkisel veritabanı yönetim sistemleri relational database management systems - rdbms büyük miktarlardaki verilerin güvenli bir şekilde tutulabildiği, bilgilere hızlı erişim imkanlarının saglandığı, bilgilerin bütünlük içerisinde tutulabildigi ve birden fazla kullanıcıya aynı anda bilgiye erişim imkanının sağlandığı programlardır. Oracle veritabani da bir ilişkisel veri tabanı yönetim sistemidir.

140,561 Okunma 5 Yorum 12/10/2009 18:59:51 14/05/2014 19:00:28

Sql Komutları

Sql komutlarından DISTINCT, IN, NOT IN, IN(SELECT...), ANY, ALL, EXISTS, NOT EXISTS, UNION, EXCEPT, BETWEEN kullanımı

101,599 Okunma 8 Yorum 05/05/2008 12:04:24 08/06/2013 12:05:39

Sql Fonksıyonlar, Count, Sum, Avg, Max, Mın, Lower, Upper, Length, Round, Mod, Left, Rıght, Concat, If

Sql fonksıyonlar, count, sum, avg, max, mın, lower, upper, length, round, mod, left, right, concat, if

94,658 Okunma 10 Yorum 12/05/2008 10:08:47

Veri Tabanlarında Anahtar Kavramı Birincil Ve Yabancı Anahtar (İkincil Anahtar) Kavramı

Veri tabanlarında anahtar kavramı birincil ve ikincil ve yabancı anahtar.

72,294 Okunma 6 Yorum 09/11/2009 03:21:06 15/12/2012 03:21:21

Veri Tabanlarında Anahtar Kavramı Birincil Ve İkincil Anahtar

Veri tabanlarında anahtar kavramı birincil ve ikincil anahtar

54,938 Okunma 7 Yorum 09/11/2009 09:23:16

Veri Tabanında İlişki Türleri

50,959 Okunma 1 Yorum 09/11/2009 08:52:31

Fonksiyonlar, Count, Sum, Avg, Max, Mın, Lower, Upper, Length, Round, Mod, Left, Right, Concat, If

Sql kendi içinde bir cok fonksiyonu barındırır, bunlar sayım ve hesaplama için kullanılabilir.

49,152 Okunma 2 Yorum 12/05/2008 10:02:27

Veri Tabanlarında Anahtar Kavramı Birincil Ve İkincil Anahtar

Veri tabanlarında anahtar kavramı birincil ve ikincil anahtar

38,321 Okunma 0 Yorum 09/11/2009 09:13:39

Order By ve Limit Kullanımı

Order By ve Limit komutlarının kullanım şekilleri ve görevleri

36,252 Okunma 4 Yorum 04/01/2009 21:56:57

Join İşlemleri

İlişkisel veritabanının en temelinde birden fazla tablo üstünde birlikte işlem yapabilmek yatar. Bu sayede verilerin tekrarlaması önlenmiş olur ve sonuçta veri yönetimi kolaylaşır.

35,306 Okunma 3 Yorum 12/05/2008 22:23:30 20/02/2015 22:23:40

Insert, Delete, Update

Insert, insert ile başka tablodan kayıt almak, delete, update

32,626 Okunma 1 Yorum 26/05/2008 03:36:52

View Oluşturma

Sql komutlarından view oluşturma ve faydaları, myadminde gösterimi

32,311 Okunma 3 Yorum 28/04/2008 21:58:04

Count, Sum, Avg, Max, Mın, Lower, Upper, Length, Round, Mod, Left, Rıght, Concat, If Fonksiyonları

Fonksiyonların anlatımı

28,300 Okunma 1 Yorum 12/05/2008 10:05:54

Veri Tabanı Karşılaştırması

En çok tercih edilen veri tabanlarının karşılaştırılması.

26,101 Okunma 1 Yorum 12/10/2009 10:12:54

Lıke Joker Karakterler, Is [not] Null, Order By, Group By, As

25,992 Okunma 0 Yorum 12/05/2008 09:55:55

HAVING kullanımı

25,714 Okunma 0 Yorum 05/03/2009 03:24:39

Veri Tabanları Karşılaştırması

Veri tabanlarının özellikleri

25,534 Okunma 1 Yorum 12/10/2009 10:46:47

Sql Komutları

Dıstınct, ın, not ın, ınselect..., any, all, exısts, not exısts, unıon, except, between

25,465 Okunma 0 Yorum 05/05/2008 10:21:47

Veri Tabanı Programlamaya Giriş

Kitap özeti

23,947 Okunma 0 Yorum 14/04/2008 11:08:34

Sql Uygulaması

23,413 Okunma 0 Yorum 12/05/2008 11:28:43

Veritabanlarında İlişki Türleri

1 e 1, 1 e n, n e n

23,360 Okunma 0 Yorum 09/11/2009 08:54:07

Postgresqlin Özellikleri

Postgresql nedir?postgresqlin tarihçesi?postgresqlin özellikleri nelerdir?

23,134 Okunma 1 Yorum 19/10/2009 09:13:34

Sql Komutlarından Select Sorgusu Ve Myadmin Üzerinden Anlatımı

22,940 Okunma 0 Yorum 28/04/2008 08:55:15

Veri Tabanlarında İlişki

22,928 Okunma 1 Yorum 09/11/2009 08:59:35

Veri Tabanlarında İlişki Türleri

Veri tabanlarında ilişki türleri

22,460 Okunma 0 Yorum 21/12/2009 09:18:47

Count, Sum, Avg, Max, Min, Lower, Upper, Length, Round, Mod, Left, Right, Concat

Sql fonksiyonlarından bazıları

21,349 Okunma 0 Yorum 12/05/2008 09:52:16

Joinler

Joinler, inner join, left join, right join

20,987 Okunma 1 Yorum 26/05/2008 11:41:45 20/02/2015 22:25:34

Yükleniyor...