Konular

Javada try catch Kullanımı

Javada İstisna Yakalama Mantığı

Çalışma zamanında beklenmeyen bir hata oluşması durumuna exception; bir istisnanın yaratılıp program içerisine atılması işlemine throwing; oluşan bir istisnayı yakalayıp problemin çözülmesi adına belirtilen ifadeleri çalıştırma  işlemine catching; istisna ile uğraşan kod bloğuna catch clause (catch block); istisnanın oluştuğu noktada kontrol sağlayan bir dizi metot çağırma işlemine stack trace denir.

İstisnalar için izlenen kod, bir try bloğu içerisinde tutulur. Bu bloğun anlamı ‘ bu kodu çalıştır ve istisna oluşacak mı gör ‘ şeklinde ifade edilebilir. Eğer try bloğu içerisinde bir istisna meydana gelirse, bir istisna nesnesi yaratılır ve kod içerisine atılır. Programımız bu istisnayı catch ifadesi ile yakalayabilir ve işleyebilir. Her catch bloğu ne tipte bir istisnayı yakalayabileceğini belirler ve içerisinde o tipte istisnayı işlemek üzere bir istisna işleyici bulunur. Eğer programcı bir istisnayı bizzat atmak istiyorsa  throw ifadesini kullanacaktır. Bir metottan atılan her istisna bir throws kalıbı ile belirtilir. Son olarak finally ile belirtilen bloğun içindeki kod, istisna oluşsun oluşmasın kesinlikle çalışması gereken koddur. Yani bazı kodların her ne olursa olsun çalışması gerekiyorsa finally bloğunun içinde yer almalıdır.

  Matematiksel İstisna yakalayıcısı

package try_catch1;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        try {

        int a = 42 / 0;

        } catch (ArithmeticException Hata) {

            System.out.print(" Hata oluştu :" + Hata.getMessage());

        }
    }
}


  Dizi indeks İstisna yakalayıcısı

package try_catch1;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        try {

        String Gunler[] = new String[3];

        System.out.println(Gunler[5]);

        } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException HataDurumu) {
           System.out.println(HataDurumu.getMessage());
        }
    }
}

 

  Çoklu İstisna yakalayıcılar

package try_catch1;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        try {
            int array[] = new int[100];
            //array[100] = 100; //1. Hata
            //array[5]=40/0; //2. Hata
            //sdfs //3. Hata

        } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
            System.out.println("Dizi elemanı fazla girildi");
        } catch (ArithmeticException e) {
            System.out.println("Matematiksel Hata: " + e);
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Bir Hata oluştu: " + e);
        }
 
    }
}
 

 

 

package try_catch1;

import javax.swing.JOptionPane;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {


        int a=0, b;

        try {
                //a string olursa hata oluşur
                a = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("lütfen integer bir sayı giriniz"));

                //a 0 olursa bölme hatası oluşur
                b=100 / a;
        }
        catch (ArithmeticException e){
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Girilen değer  0 olunca bölünme hatası meydana geldiğinden işlem gerceklestirilmiyor");
            //JOptionPane.showMessageDialog(null, e.getMessage());  //Hatanın mesajını yazar
            //JOptionPane.showMessageDialog(null, e.getStackTrace()); //istisnaya kadar ki çağırma yığınlarını döndürür
        }
        catch (NumberFormatException e){
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Girilen değer rakam olmalı");
        }
    }
}
 

 

  İç İçe  yazılmış İstisna yakalayıcılar

 

package try_catch1;

import javax.swing.JOptionPane;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        try {
           
            int array[] = new int[100];
            //array[100]=1;

            try {
                //int i = 5 / 0;

                try {
                    hebele hubele;
                } catch (RuntimeException Hata) {
                    System.out.println("Saçmalanmış");
                }
            } catch (ArithmeticException Hata) {
                System.out.println("0 a bölme hatası");
            }

        } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
            System.out.println("Dizi elemanı fazla girildi");
        }
    }
}

 

 

 

 

Yorumunuzu Ekleyin
Public, Void, Main, Static Nedir?

Public, void, main, static nedir?

66,438 Okunma 3 Yorum 30/10/2008 14:38:26

Java İle Neler Yapılabilir ?

60,513 Okunma 3 Yorum 04/11/2009 11:21:08

Java Değişken Tipleri

Byte, short, int, long, float, double, boolean, char, string

54,607 Okunma 0 Yorum 04/11/2009 13:11:31

Java Diziler

Javada diziler nesnedirler, cdeki gibi hafızada yer kaplayan pointer değillerdir. Javada diziler, cye göre daha güvenilirdir. Dizilerin elemanlarına gelişigüzel değerler atayamazsınız. Java, dizi elemanlarını sırasıyla kontrol eder. Dolayısıyla arada değer atanmamış bir elemana rastlanırsa hata oluşur. Bu da cde çıkan hafıza bozulmalarını önler. Javada dizi kullanmak için ilk önce dizinin tipi verilir. Tip verilirken dizinin büyüklüğü belirtilmez

51,981 Okunma 2 Yorum 19/11/2007 15:13:25

Java Class Yapısında Constructor Ve Overloading

51,869 Okunma 4 Yorum 09/03/2009 11:11:13

Javada Fonksiyonlar

Değer alan ve geriye değer döndüren fonksiyonlar

49,232 Okunma 0 Yorum 01/04/2010 14:39:09

Public, Static, Void, Protected, Friendly, Private Nedir?

47,331 Okunma 1 Yorum 25/10/2007 14:38:38

Public, Private, Protected

Public, private, protected

42,048 Okunma 12 Yorum 09/05/2018 18:06:34 09/05/2018 21:06:52

Java Da Operatörler

Aritmetik operatorler 4 işlem ve mod, arttırma operatorleri, ilişkisel operatorler, mantıksal operatorler, kısa devre mantıksal operatorler

36,455 Okunma 0 Yorum 02/12/2009 13:58:19

Javada Try-catch-finally Ve Throw, Throws Kullanımı

Javada try-catch-finally ve throw, throws kullanımı detaylı anlatım

36,130 Okunma 0 Yorum 04/03/2010 09:34:25

Stringleri Karşılaştırma

Stringler bilinen = operatörleri ile karşılaştırılmazlar, ayrıca == ve != operatörleride stringler içindeki karakterleri karşılaştırmazlar

35,523 Okunma 0 Yorum 18/10/2007 12:43:49

Java Da Break Ve Continue Kullanımı

35,278 Okunma 0 Yorum 15/01/2010 08:21:28

Java Class Yapısında Miras İnheritance Ve Uzatma Extends İşlemleri

34,535 Okunma 6 Yorum 15/01/2010 08:36:41 07/12/2013 21:52:44

Javada Class Tanımlama

Class

34,025 Okunma 0 Yorum 19/03/2009 09:33:19

Jre Jdk Jvm Nedir?

Jre jdk jvm nedir

30,995 Okunma 3 Yorum 15/10/2009 14:14:25

Javada Temel Değişkenler Ve Tip Dönüşümleri Tostring, Parseint, Equals, Final Terimi

Bu başlık altında javada temel değişkenler ve tip dönüşümleri tostring, parseint, equals, final terimi anlatacağım.

30,851 Okunma 1 Yorum 24/11/2008 15:01:37

J2ee, j2se, j2me Nedir?

J2ee,j2se,j2me hakkında bilgi

30,387 Okunma 1 Yorum 21/10/2009 17:00:15 16/07/2014 17:00:35

Java Terimleri

Java, birbirinden farklı aygıtlarda çalışabilen, bu aygıtlar arasında iletişimi kolay hale getiren programlama dili ve platformudur. Java diliyle yazılmış programlar, Windows, UNIX, Mac işletim sistemi yüklü bilgisayarlarda hiç bir değişiklik yapmayı gerektirmeden çalışabilmektedirler

30,311 Okunma 0 Yorum 16/10/2007 13:23:36

Java'da Table Bileşeni Kullanımı

Swing'in JTable nesnesi ve TableModel kullanımına ilişikin bir yazı

28,604 Okunma 0 Yorum 26/01/2009 22:19:34

Class Ve Fonksiyon Farkları, Program Yazma Standartları Ve Yazma Kuralları

Class ve fonksiyon nedir, program yazma standartları ve kuralları...

27,640 Okunma 0 Yorum 30/10/2008 14:39:19

Javada Diziler

Java da diziler nesnedir; içerisinde belirli sayıda eleman bulunur. Eğer bu sayı sıfır ise, dizi boş demektir. Dizinin içerisindeki elemanlara eksi olmayan bir tam sayı ile ifade edilen dizi erişim indisi ile erişilir. Bir dizide n tane eleman varsa dizinin uzunluğu da n kadardır; ilk elemanın indisi/konumu 0’dan başlar, son elemanı ise n-1’dir.

27,147 Okunma 1 Yorum 14/04/2008 11:01:20

for Döngüsü

25,873 Okunma 0 Yorum 30/12/2009 11:02:00

Javada While, Do While Ve For Döngüleri

25,676 Okunma 1 Yorum 15/01/2010 01:32:16 22/01/2016 01:33:10

Java Programlamada Paket Yapısı Ve Import

Java programlamada paket yapısı ve import

24,526 Okunma 0 Yorum 16/04/2009 10:59:26

Java 3D

Son yıllarda çoklu ortamda ilerleme kaydeden Java, Java3D ile yüksek performans isteyen üç boyutlu grafiklerde de 'Ben varım!' diyor.

24,053 Okunma 0 Yorum 26/01/2009 22:23:10

while döngüsü

Dizilerin olmazsa olmazı

24,004 Okunma 0 Yorum 17/12/2009 10:53:28

Java Operatörleri

Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa devre iliskisel operatorler, ? Operatoru

23,791 Okunma 0 Yorum 04/12/2009 12:11:34

Javada Geometrik Şekillerin Hacmini Hesaplayan Uygulama

22,814 Okunma 1 Yorum 14/01/2010 10:26:28

Javada İlk Kod

Java classpath tanımlamaları, consolda ilk program yazılması, derlenmesi, çalıştırılması aynı uygulamanın netbeansta yapılışı ve class, java ve jar dosyalarının gösterilmesi

22,586 Okunma 0 Yorum 27/10/2008 22:00:38

Sınıfları baska bır sınıfta nesne olarak çagırarak bir araya getirme (Composition)

Aynı paket içersindeki klas yapılarına kolay erişimi sağlayan bir uygulama

21,987 Okunma 0 Yorum 16/03/2009 12:32:04

Yükleniyor...