Konular

Office 2007 Tablo Araçları Tasarım Menüsü

TABLO ARAÇLARI MENÜSÜ

Ekle menüsü tablo araçları

Office Word 2007 de tablo araçlarına ulaşabilmek için ilk önce ekle menüsünden belgemize bir tablo eklememiz gerekir.
Office 2007 Tablo Araçları Tasarım Menüsü
Yukarıdaki gibi belgemize tablo eklediğimiz zaman karşımıza yeni bir sekme açılır ve bu sekme tablo araçları sekmesidir.
Office 2007 Tablo Araçları Tasarım Menüsü
Tablo sitili seçenekleri: Tablo sitili seçeneklerinde belgemizde sitili olan bir tablomuz varsa bu tablomuza bazı özellikler kazandırabiliriz.
Office 2007 Tablo Araçları Tasarım
Menüsü
Belgemizde stili belirlenmiş ya da hazır stilli bir tablo varsa tablo stil seçenekleri bölümünden bu tablomuza belirli özellikler verebiliriz.
Office 2007 Tablo Araçları Tasarım Menüsü
Örneğin yukarıdaki gibi stili belirlenmiş bir tablomuz varsa bu tablomuza tablo stilleri seçeneği menüsünden üst bilgi satırı farklı toplam satırı farklı gibi özellikler kazandırabiliriz.
Üst bilgi satırı: Tablomuzun üst kısmının yani başlangıç kısmının renginin farklı gösterilmesini veya farklı bir şekilde gösterilmesini istiyorsak bu seçeneği işaretleriz. Örneğin aşağıdaki gibi.
Office 2007 Tablo Araçları Tasarım Menüsü
İlk sütun: Tablomuzdaki ilk sütunu farklı düzey ve ya farklı bir biçimde göstermek için burayı seçmemiz gerekir. Örneğin aşağıdaki gibi
Office 2007 Tablo Araçları Tasarım Menüsü
Toplam satırı: Tablomuzdaki son satırı farklı düzeyde gösterir. Yani toplam satırını farklı biçimde göstermek istiyorsak buradan yararlanabiliriz. Örneğin aşağıdaki gibi
Office 2007 Tablo Araçları Tasarım Menüsü
Son sütun: Tablomuzdaki son sütunu farklı düzey ve ya farklı bir biçimde göstermek için burayı seçmemiz gerekir. Örneğin aşağıdaki gibi
Office 2007 Tablo Araçları Tasarım Menüsü
Şeritli satırlar: Tabloya şeritli satırlar ekleyerek görünümü güzelleştirir. Örneğin aşağıdaki gibi
Office 2007 Tablo Araçları Tasarım Menüsü
Şeritli sütunlar: Tabloya şeritli sütunlar ekleyerek tablomuzun açıklığını kazandırabilmek için buradan yararlanabiliriz. Örneğin aşağıdaki gibi
Office 2007 Tablo Araçları Tasarım Menüsü
Office 2007 Tablo Araçları Tasarım Menüsü
Tablo stilleri:
Bu sekmeden çeşitli veya farklı türlerde tablo sitilleri kullanabiliriz veya var olan tablomuza bu hazır tablo sitilini tablomuza uygulayabiliriz.
Office 2007 Tablo Araçları
Tasarım Menüsü
Office 2007 Tablo Araçları Tasarım
Menüsü
Office 2007 Tablo Araçları
Tasarım Menüsü
Tablo stilini değiştir:  Buradan belgemizde ki var olan tablo stilini değiştirebiliriz.Tablo stiline tıkladığımızda karşımıza aşağıdaki gibi bir pencere açılır.
Office 2007 Tablo Araçları
Tasarım Menüsü
 Belgemizde bir tablo varsa ve taplomuzun stili belliyse tablomuzdaki var olan stili değiştirmek ve ya üzerinde değişiklikler yapmak istiyorsak (Kenarlık, gölgelendirme, renk vs.) stil değiştirr penceresinden yararlanabiliriz.
Office 2007 Tablo Araçları
Tasarım Menüsü
Temizle: Belgemizdeki tablo stilini kaldırmak veya silmek istiyorsak yada sade bir görünüm kazandırmak istiyorsak buradan yararlanabiliriz.
Office 2007 Tablo Araçları Tasarım Menüsü
Office 2007 Tablo Araçları
Tasarım Menüsü
Yeni tablo stili: Yeni tablo stili veya kendi tablo stilimizi oluşturmak istiyorsak buradan yararlanabiliriz. Buraya tıkladığımızda aşağıdaki gibi bir pencere açılır.
Office 2007 Tablo Araçları Tasarım
Menüsü
Gölgelendirme: Tablomuzdaki arkaplan rengini veya stilini farklı bir renkte yani arkaplan rengini değiştirmek için buradan yaralanabiliriz.
Office 2007 Tablo Araçları Tasarım Menüsü
Kenarlıklar: Belgemizde ki tablomuza ek olarak bir kenarlık eklemek istiyorsak buradan yaralanabiliriz.Örneğin aşağıdaki örnekte olduğu gibi.
Office 2007 Tablo Araçları Tasarım Menüsü
Office 2007 Tablo Araçları Tasarım Menüsü
Tablomuza dış kenarlık eklediğimizde şekil yukarıdaki gibi olur.
Kenarlık Çiz
Office 2007 Tablo Araçları
Tasarım Menüsü
Buradaki ayarları istediğimiz gibi ayarladıktan sonra işlemi bilgisayar imlecin yerinde kalem vererek kendimizin istediğimiz yere yapmasını sağlar.Örneğin aşağıdaki örnekte olduğu gibi.
Office 2007 Tablo Araçları Tasarım Menüsü
Silgi
Buradan imlecin yerine bir silgi vererek istediğimiz yeri silebiliriz.Örneğin aşağıda olduğu gibi.
Office 2007 Tablo Araçları Tasarım Menüsü


Oğuzhan Ergel

Yorumunuzu Ekleyin
Sayfa Düzeni Sekmesi, Sayfa Yapısı

Sayfa düzeni sekmesi, sayfa yapısının anlatılması

58,140 Okunma 0 Yorum 31/12/2008 11:52:09

Office 2007 Word Şablonları

Toplantı tutanakları

53,802 Okunma 0 Yorum 10/11/2009 15:06:15

Simge Eklemek

51,716 Okunma 1 Yorum 31/12/2008 11:08:04

Office 2007 Resim, Tablo Yada Şekil Yazısı Eklemek, Resimler Yada Tablolar Listesi Oluşturmak

Office 2007 resim, tablo yada Şekil yazısı eklemek, resimler yada tablolar listesi oluşturmak

51,265 Okunma 1 Yorum 14/06/2010 11:36:04

Sütun Oluşturma

Cetvel üzerindeki sütun araçları, bölümler ve sütun ilişkileri

47,201 Okunma 0 Yorum 13/05/2009 12:07:57

Office 2007 Word Şablonları

Fakslar

44,078 Okunma 0 Yorum 10/11/2009 14:45:37

Word 2007 - Kenarlıklar Ve Gölgelendirme

Kenarlıklar ve gölgelendirme

42,378 Okunma 0 Yorum 06/05/2009 11:13:14

Office 2007 Kesmeler

Kesme oluşturma, bölüm sonu oluşturma

40,044 Okunma 3 Yorum 01/03/2010 14:17:28

Dipnot Ve Sonnot Ekleme

39,762 Okunma 0 Yorum 31/01/2011 00:30:36

Office 2007 Dipnot Ve Sonnot Eklemek

38,927 Okunma 0 Yorum 28/05/2010 08:21:30

Sayfa Numaraları Bölümlere Farklı Tipte Ve Başlangıç Sayfa Numarası Verme

Sayfa numaraları bölümlere farklı tipte ve başlangıç sayfa numarası vermek

38,145 Okunma 1 Yorum 18/03/2009 11:25:59

Office 2007 Grafik Eklemek

37,286 Okunma 0 Yorum 21/05/2010 12:15:59

Office 2007 Word Şablonları

2010-2009 yılı takvimleri.

36,570 Okunma 0 Yorum 10/11/2009 15:00:50

Office 2007 Sayfa Yapısı

35,874 Okunma 0 Yorum 24/02/2010 10:05:45

Sayfa Düzeni Sekmesi, Sayfa Yapısı

Sayfa düzeni sekmesi, sayfa yapısının resimli örneklerle anlatımı

35,815 Okunma 1 Yorum 31/12/2008 11:59:43

Sekmeler

Sekme oluşturma, silme, sekmelerin listeler için önemi

35,551 Okunma 1 Yorum 27/05/2009 11:13:58

Office 2007 Madde Işaretleri Ve Numaralandırma

35,521 Okunma 0 Yorum 26/03/2010 09:42:28

Word 2007 - Ekle Menüsündeki Tablo Seçenekleri

Ekle menüsündeki tablo seçeneklerinin anlatımı

35,043 Okunma 1 Yorum 03/06/2009 11:35:04

Office 2007 Word Şablonları

Formlar

34,909 Okunma 0 Yorum 10/11/2009 14:46:21

Office 2007 Ekle Menüsünden Tablo Seçeneği

Tablo ekle, tablo Çiz, metni tabloya dönüştür, excel elektronik tablosu, hızlı tablolar

34,414 Okunma 0 Yorum 29/04/2010 10:29:39

Word 2007 - Tablo Araçları Menüsü

Tablo araçları menüsünün açıklanması

34,062 Okunma 0 Yorum 03/06/2009 11:43:54

Cetvel Üzerindeki Paragraf İşlemleri

Sayfa ayarları

33,924 Okunma 1 Yorum 08/04/2009 10:34:52

Word2007 - Filigran Menüsü

32,931 Okunma 0 Yorum 27/05/2009 15:03:54

Office 2007 Kenarlıklar Ve Gölgelendirme

31,431 Okunma 0 Yorum 12/03/2010 08:58:18

Office 2007 Baskı Önizleme

30,771 Okunma 0 Yorum 24/02/2010 11:38:05

Office 2007 Madde Işaretleri Ve Numaralandırma

Office 2007 madde işaretleri ve numaralandırma

30,686 Okunma 0 Yorum 25/03/2010 12:33:02

Office 2007 Kesmeler Kesme Oluşturma, Bölüm Sonu Oluşturma

Office 2007 kesmeler kesme oluşturma, bölüm sonu oluşturma

30,456 Okunma 0 Yorum 01/03/2010 13:15:31

Office 2007 Simge Ekleme

30,265 Okunma 0 Yorum 16/02/2010 13:21:24

Office 2007 Dipnot Ve Sonnot Eklemek, Dipnot Ve Sonnot Penceresi

Office 2007 dipnot ve sonnot eklemek, dipnot ve sonnot penceresi

30,195 Okunma 0 Yorum 14/06/2010 11:28:05

Office 2007 Nasıl Kurulur?

29,279 Okunma 0 Yorum 20/10/2009 14:01:37

Yükleniyor...