Konular

Algoritma ve Java Programlama Dilindeki Karşılıkları

Verilen algoritmanın javada kodlarının yazılması ve çalıştırılması

Algoritma ve Java Programlama Dilindeki Karşılıkları

Yukardaki Akış Diagramına ait Java Kodları aşağıdaki gibidir.

 

import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JOptionPane;

public class ornek1 extends JApplet {


    public void init() {
       
        int sayac=0;
        int top=0;
        int x=0;
       
        do{
           
        x=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("x degerini giriniz?"));
       
        top=top+x;
        sayac=sayac+1;
       
        }
        while(sayac<5);
       
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Sayac="+ sayac + " Top=" + top);
           
    }

}

 

Algoritma ve Java Programlama Dilindeki Karşılıkları

Yukardaki Akış Diagramının Algoritması

A1 :sayac = 0
A2 :a değerini gir.
A3 :Eğer a < 0 A2'ye git.
A4 :toplam = toplam + a
A5 : Eğer sayac < 5 A2' ye git
A6 :Toplam değerini yaz.
A7 :Bitir.
 

Yukardaki Akış Diagramına ait Java Kodları aşağıdaki gibidir.

 


import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JOptionPane;

public class ornek1 extends JApplet {

    public void init() {

        int a = 0;
        int b = 0;
        int Alan=0;

        do {
            a = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("a degerini giriniz?"));
        } while (a < 1);

        do {
            b = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("b degerini giriniz?"));
        } while (b < 1);

       
        Alan=a*b;
       
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Alan=" + Alan);

    }
}
 

 

Yorumunuzu Ekleyin
Akış diagram sembolleri

Bir program taslağı hazırlamak için atılması gereken ilk adım, oluşturacağımız programın çıktısının tam olarak ne olduğunu belirlemek.Programın oluşturulma amacını ve bir bakıma programdan ne elde edilmesi gerektiğine karar vermektir.İkinci adım, elde etmek istediğimiz veri için gereken girdileri tespit etmektir.En son adım, girilen verilerin hangi işlemler vasıtasıyla bizi çıktıya götüreceğini belirlemektir.Bu işlemler genel olarak matematiksel problemleri çözme yöntemine benzer

65,819 Okunma 3 Yorum 17/01/2008 02:35:38 13/05/2016 13:32:21

İki tarih arasındaki yıl,ay ve gün farkını bulan Algoritma Ödevi

Algoritma çizimi. Iki tarih arasındaki yıl,ay ve gün farkını bulan program.

22,077 Okunma 0 Yorum 15/01/2010 08:58:07 22/06/2018 18:10:46

Algoritma Nedir?

Algoritma sözcüğü, Özbekistan'ın Harezm, bugünkü Türkmenistan'ın Hive kentinde doğmuş olan Ebu Abdullah Muhammed İbn Musa el Harezmi'den gelir. Bu alim 9. yüzyılda cebir alanındaki algoritmik çalışmalarını kitaba dökerek matematiğe çok büyük bir katkı sağlamıştır. "Hisab el-cebir ve el-mukabala" kitabı dünyanın ilk cebir kitabı ve aynı zamanda ilk algoritma koleksiyonunu oluşturur. Latince çevirisi Avrupa'da çok ilgi görür. Alimin ismini telaffuz edemeyen Avrupalılar "algorizm" sözcüğünü "Arap sayıları kullanarak aritmetik problemler çözme kuralları" manasında kullanırlar. Bu sözcük daha sonra "algoritma"ya dönüşür ve genel kapsamda kullanılır.

21,911 Okunma 0 Yorum 23/03/2017 23:32:18 21/05/2017 23:37:13

Basit Algoritma Akış Diagramı Örnekleri

Mantıksal veya Döngüsel olmayan akış diagramı örnekleri

11,385 Okunma 0 Yorum 17/05/2017 07:37:51 11/01/2019 21:05:17

Döngüsel Akış Diagramı Algoritmaları

Belirli işlemleri defalarca yapan algoritmalar...

10,209 Okunma 0 Yorum 02/05/2017 05:33:18 22/06/2018 18:34:34

Mantıksal (Karşılaştırma İçeren) Akış Diagramları

7,452 Okunma 0 Yorum 02/05/2017 05:50:24 22/06/2018 18:33:54

Kes, Kopyala, Yapıştır Algoritmaları

Metin işlemlerinde kullanılan kes, kopyala, yapıştır algoritmaları

599 Okunma 0 Yorum 11/03/2019 14:48:10 11/03/2019 14:49:24

Yükleniyor...