Konular

EBooklar

Karmaşık Sorgular

Her zaman kullanılmayan ancak elzem olan sorgular...

İki ayrı tablonuz olduğunu farz edelim. Bunlardan birincisi Grup Adlarını tutsun. İkinciside O gruplara ait içerikleri barındırıyor olsun. Böyle bir durumda tek sorguyla bir VIEW yaratıp Grup Adları altında o gruba ait kaçar tane içerik olduğunu sürekli canlı tutabiliriz. Böylece uzun soygu ve kayıtlarla uğraşmak zorunda kalmayız.

 
CREATE VIEW icerik_grup_istatistik AS SELECT baslik, (SELECT COUNT(*)  FROM icerik WHERE gno=icerik_grup.no) FROM icerik_grup

Yukardaki gibi oluşturduğumuz bir view (görüntü) sayesinde bir tablomuz sürekli güncel verileri içerecektir.

  İç içe sorgu:

UPDATE `proje_grup` SET `proje_sayisi`=(SELECT COUNT(*) FROM proje WHERE pgno=icerik_grup.no)
SELECT * FROM `AramaDuzeltmesiGrubu` WHERE no NOT IN (SELECT DISTINCT GrupNo FROM AramaDuzeltmesi)
 
if kullanımı
UPDATE vitrin SET yayin = IF(yayin = 1, NULL, 1) WHERE no='169'

 

zaman

AND tar>DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -1 HOUR)

 

Şartlara göre belirlenen bir tabloyu silmek

DELETE FROM `departmandaki_urunler_alternatifler_grubu` WHERE no NOT IN (SELECT DISTINCT GrupNo FROM departmandaki_urunler_alternatifler)

 

Birden fazla olan kayıtları listeler 

SELECT * FROM _guvenlik_bayi_giris GROUP BY kuki HAVING count(*) >= 2
SELECT * FROM _guvenlik_bayi_giris GROUP BY kuki HAVING count(*) >= 2 AND tar>'2017-02-09'

 

 

SELECT foto_grup.no, foto_grup.baslik, foto.aciklama, foto.resimyol, foto.foto FROM `foto_grup` LEFT JOIN foto ON (foto.gno=foto_grup.no) GROUP BY foto_grup.no ORDER BY foto_grup.sira

SELECT * FROM article WHERE article_title IN (SELECT * FROM (SELECT article_title FROM article GROUP BY article_title HAVING COUNT(article_title) > 1) AS a);
                       

SELECT foto_grup.no, foto_grup.baslik, Lfoto.aciklama, Lfoto.resimyol, Lfoto.foto FROM `foto_grup` LEFT JOIN (SELECT * FROM foto ORDER BY sira DESC) AS Lfoto ON (Lfoto.gno=foto_grup.no) GROUP BY foto_grup.no ORDER BY foto_grup.sira

SELECT ArabaMarka.Marka, ArabaModel.ModelAd AS Model, plasiyer.ad_soyad AS Teknisyeni, Firmalar.ad_soyad AS Firma, IslemKaydi.*, Resimler.resim FROM IslemKaydi LEFT JOIN ArabaMarka ON (IslemKaydi.AracMarka=ArabaMarka.no) LEFT JOIN ArabaModel ON (IslemKaydi.AracModel=ArabaModel.no) LEFT JOIN plasiyer ON (IslemKaydi.Teknisyen=plasiyer.no) LEFT JOIN Firmalar ON (IslemKaydi.IsYapilanFirma=Firmalar.no) LEFT JOIN (SELECT * FROM resimler WHERE tb='arac' GROUP BY tn) AS Resimler ON (IslemKaydi.no=Resimler.tn) ORDER BY no DESC
       
SELECT Ip FROM (SELECT Ip FROM GoogleTiklama WHERE Id=1 ORDER BY no DESC LIMIT 2) AS Sonuc GROUP BY Sonuc.Ip
       
SELECT * FROM `GoogleTiklama` WHERE Id=1 AND (Tarih BETWEEN '2018-07-01 00:00:00' AND '2018-07-01 23:59:59')
   
SELECT COUNT(*) AS Tiklanma, Ip FROM (SELECT Ip FROM GoogleTiklama WHERE Id='{$Fi['id']}' AND Tarih>DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -7 DAY)) AS Sonuc GROUP BY Sonuc.Ip HAVING COUNT(*)>1

 

Karmaşık SorgularKarmaşık SorgularKarmaşık SorgularKarmaşık SorgularKarmaşık SorgularKarmaşık SorgularKarmaşık SorgularKarmaşık SorgularKarmaşık SorgularKarmaşık Sorgular

Kaynaklar

Yorumunuzu Ekleyin


 • Veritabanı Nedir?
 • Veritabanı Nedir? ~ 126,701

  Veritabanı basit olarak bilgi depolayan bir yazılımdır. Bir çok yazılım bilgi depolayabilir ama aradaki fark, veritabanın bu bilgiyi verimli ve hizli bir şekilde yönetip degiştirebilmesidir. Veritabanı, bilgi sisteminin kalbidir ve etkili kullanmakla değer kazanır. Bilgiye gerekli oldugu zaman ulaşabilmek esastır. Indeksi olmayan bir kütüphane ve bütün kitapların ayni kapağa sahip oldugunu düşündüğünüzde kütüphane kullanıcılarının ne kadar çok işi olacağını tahmin edersiniz. Bir veritabani bir kütüphanenin mükemmel bir indeks sistemi oldugu gibi, aynı zamanda kütüphanenin kendisidir. İlişkisel veritabanı yönetim sistemleri relational database management systems - rdbms büyük miktarlardaki verilerin güvenli bir şekilde tutulabildiği, bilgilere hızlı erişim imkanlarının saglandığı, bilgilerin bütünlük içerisinde tutulabildigi ve birden fazla kullanıcıya aynı anda bilgiye erişim imkanının sağlandığı programlardır. Oracle veritabani da bir ilişkisel veri tabanı yönetim sistemidir.


 • Sql Komutları
 • Sql Komutları ~ 98,494

  Sql komutlarından DISTINCT, IN, NOT IN, IN(SELECT...), ANY, ALL, EXISTS, NOT EXISTS, UNION, EXCEPT, BETWEEN kullanımı
 • Join İşlemleri
 • Join İşlemleri ~ 33,457

  İlişkisel veritabanının en temelinde birden fazla tablo üstünde birlikte işlem yapabilmek yatar. Bu sayede verilerin tekrarlaması önlenmiş olur ve sonuçta veri yönetimi kolaylaşır. • View Oluşturma ~ 30,981

  Sql komutlarından view oluşturma ve faydaları, myadminde gösterimi
 • Sql Komutları ~ 24,007

  Dıstınct, ın, not ın, ınselect..., any, all, exısts, not exısts, unıon, except, between