EBooklar
  • Masa Örtüsü Yapımı
  • 3D MAX kullanarak Coth nesnesini kullanarak ve Collition Object özelliği yardımı ile masa üzerine serili bir örtü tasarlayacağız.
  • Tabure Tasarımı
  • Spline, Melt, Path deform binding (WSM)kullanarak bir mini sandelye tasarlıyoruz.