EBooklar
  • Extrude Kullanımı
  • 2 boyutlu bir nesneyi 3 boyutlu bir nesneye çevirmek isterseniz. Extrude yöntemini denemelisiniz.
  • Editable/Edit Poly
  • Editable Poly 3ds Max programı içerisinde özellikle profesyonel kullanıcılar tarafından en çok kullanılan modelleme aracıdır. Edit Spline ve Edit Mesh modellemelerdekine benzer bir özellik taşımaktadır.Amaç 3 boyutlu bir objenin sub-object(alt-obje)lerine...