EBooklar
  • Örnek Bilgisayar Projesi
  • Projelerin sonuçlarının, teorik bir çıkarımdan ziyade, bir yazılım olması normal beklenendir.
  • Proje Raporu Nasıl Yapılmalıdır?
  • Gözlemlerin ve ölçüm sonuçlarının yazılarak kaydedilmesi ve bunların korunması bilimsel çalışmaların önemli bir kısmını oluşturur.
  • Neden Proje Yapılmalı?
  • Proje araştırması öğrencilerin sıklıkla sorduğu “ben bunu niye öğreniyorum?”sorusunun bir cevabıdır.