Konular

EBooklar

  • Dünyanın yörüngesindeki sapmalar
  • Dünyanın yörüngesindeki sapmalar ~ 17,027

    Günümüz bilim adamlarının bir çoğu Dünya'nın bu sapmalarından dolayı zaman zaman soğuk dönemler yaşadığını ve bu soğuk dönemler içindeyse yüz bin yıllık periyotlarda on bin yıl süreyle sıcak dönemler geçirdiğini bildirmektedir. Bu da Dünya'nın doğal ısınm...  • Bilgi Kuramı, Bilgi Nedir?
  • Bilgi Kuramı, Bilgi Nedir? ~ 3,545

    Bilginin ne olduğu konusunda çok çeşitli görüşler vardır. Bunlardan en yaygın ve kolay anlaşılır olanı ile konuya başlayabiliriz. İnsan, duyu organları yoluyla yaşadığı çevreyi ve evreni algılar. Bu algılamada "özne" (suje) ve "nesne "(obje) adı verilen i...