EBooklar
  • Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri
  • Howard Gardner "Çoklu Zeka Kuramı" nı ortaya atmadan önce insanların zeki olup olmadığı matematik, geometri ve mantık sorulardan oluşan IQ testleri ile ölçülmekteydi.