EBooklar
  • Jquery İle Resim Boyutlandırma
  • Bir IMG tagının içinde bulunduğu DIV tağına göre yeniden boyutlandırılması, sayfanın genişliğinin değişmesi sonuçları değiştirecektir.
  • Kapsayan Tagı Silmek unwrap()
  • Bazen SEO için tagları bir başka tag içerisine gömmek zorunda kalırız. Fakat daha sonra bu gömen kod başımıza bela olabilir. JQuery ile bundan unwrap ile kurtulabiliriz.
  • Jquery ile Resim Ortalamak
  • Bir DIV tagı ile sınırlandırılmış bir alana bir IMG tagını ortalayarak yerleştirmek