EBooklar
  • Mouse Olayları ve Url Çağırmak
  • Action Script 3.0 kullanarak bir movie üzerine tıklandığında ilgili web sayfasının açılmasını sağlayan uygulama örneği
  • Flashta Fonksiyon Çeşitleri Ve Kullanımı
  • Javascript gibi bir dil bilenler için anlaması kolay olan konudur. Dil bilmeyenler içinse fazla bir sorun yoktur. Komut iskeletini ve kullanım şeklini bildikten sonra uygulanması oldukça kolay olacaktır
  • Cookie Örnek Uygulaması
  • Movie Clip'e ait sesi açıp kapatan ve bu durumu cookie ile tarayıcıya yazıp daha sonra siteye gelindiğinde cookie değerine göre animasyondaki sesi açıp kapatan uygulama örneği