EBooklar

Bilgisayar Donanımı, bir bilgisayarı oluşturan fiziksel parçaların genel adıdır. Bu parçalar, Kişisel Bilgisayarlar, Otomobiller, Çamaşır Makinesi ve benzeri elektrikli ev eşyaları veya çeşitli sanayi ugulamaları gibi birçok alanda kullanılır.

www.dijitalders.com
 

Bilgisayar Donanımları

Anakart (MainBoard):

Anakart (İngilizce: mainboard, motherboard, baseboard, system board veya planar board), modern bir bilgisayar gibi karmaşık bir elektronik sistemin birincil ve en merkezî baskılı devre kartıdır. Apple bilgisayarlardaki muadiline logic board (lojik kart) denir ve bazen mobo olarak kısaltılır.[1] Fiziksel yapı olarak anakartlar özel alaşımlı bir blok üzerine yerleştirilmiş ve üzerinde RAM yuvaları genişleme kartı slotları devreler ve yongalar bulunan kare şeklinde bir plakadır. Bu plaka çalışma sistemini organize eder. Bu organizasyon anakart üzerindeki yonga setleri sayesinde olur.

Tipik bir masaüstü bilgisayarın anakartı büyükçe bir baskılı devre kartından ibarettir. Elektronik bileşen ve bağlantıları üzerinde barındırmasının yanında, rahatlıkla gözle görülebilen ve diğer bilgisayar donanımlarının takılabileceği soket, slot ve başlıklar gibi yapıları da içerir.

Anakartların çoğu asgarî şu bileşenleri içerir:

 • Bir veya daha fazla mikroişlemcinin (CPU) takılabileceği soket (veya slotlar)
 • Sistemin belleklerinin takılabileceği slotlar (genellikle DRAM yongaları içeren DIMM modülleri formunda)
 • CPU'nun sistem yolu (FSB) ile bellek ve çevresel veriyolları arasındaki iletişimi yöneten yonga seti
 • Sistemin firmware veya BIOS'unu içeren kalıcı bellek yongaları (modern anakartlarda genellikle Flash ROM'dur)
 • Çeşitli bileşenleri eş frekanslı hale getirmek için saat sinyali üreten saat üreteci
 • Yonga setinin desteklediği veriyolları sayesinde sistemle iletişim kuran genişleme kartlarının takılabileceği slotlar
 • Güç kaynağından aldıkları elektik enerjisini CPU, yonga seti, ana bellek ve genişleme kartlarına dağıtan güç konnektör ve devreleri
 • SATA yerlerinde 6Tb veya daha fazla depolama alanı

Bunlara ek olarak, neredeyse tüm anakartlar, klavye ve farenin takılabileceği PS/2 konnektörleri gibi yaygın giriş aygıtlarını destekleyen mantık ve konnektör içerirler. Apple II ve IBM PC gibi ilk kişisel bilgisayarların anakartları yalnızca bu minimal çevresel desteğine sahipti. Bazen de anakarta, video arayüz donanımı da entegre ediliyordu; örneğin Apple II'de ve nadiren de IBM PC Jr gibi IBM uyumlu bilgisayarlarda disk denetleyicileri ve seri portlar gibi ek çevresel aygıtlar genişleme kartları olarak bulunuyordu.

Günümüz bilgisayarlarının çoğu, yüksek hızlı işlemci ve diğer bileşenlerin soğutulması için gerekli soğutucu ve ısı emicilerin monte edilebilmesi için gerekli olabilecek vida yuvalarına sahiptir.

Merkezi İşlem Birimi (CPU)

Merkezî işlem birimi (Türkçe kısaltması MİB veya Orijinal, terminolojik kısaltması CPU) bir bilgisayarın en önemli parçasıdır. Çalıştırılmakta olan yazılımın içinde bulunan komutları işler. İşlemci terimi genelde MİB için kullanılır. Mikroişlemci ise tek bir yonga içine yerleştirilmiş bir MİB'dir. Genelde, günümüzde MİB'ler mikroişlemci şeklindedir.

Merkezî işlem birimi (MİB) [ing. Central Process Unit (CPU)], veya basitçe işlemci, dijital bilgisayarların veri işleyen ve yazılım komutlarını gerçekleştiren bölümüdür. İşlemciler, ana depolama ve giriş/çıkış işlemleri ile birlikte bilgisayarların en gerekli parçaları arasında yer alır. Mikroişlemciler ise tek bir yonga içine yerleştirilirmiş bir merkezî işlem birimidir. 1970'lerin ortasından itibaren gelişen mikroişlemciler ve bunların kullanımı, günümüzde MİB teriminin genel olarak mikroişlemciler yerine de kullanılması sonucunu doğurmuştur.

Merkezî işlem birimi aritmetik ve mantıksal işlem yapma yeteneğine sahiptir. Giriş ve çıkış birimleri arasında verilen yazılım ile uygun çalışmayı sağlar. MİB makine dili denilen düşük seviyeli kodlama sistemi ile çalışır; bu kodlama sistemi bilgisayarın algılayabileceği işlem kodlarından oluşur. Bir mikroişlemcinin algılayabileceği kodların tamamına o işlemcinin komut kümesi denir.

Merkezî işlem birimi aritmetik ve mantıksal işlemleri Aritmetik Mantık Birimi (AMB) aracılığıyla yapar. Bunun dışında virgüllü sayılarla daha rahat hesap yapabilmesi için bir Kayan Nokta işlem birimi (FPU) vardır. Mikroişlemcinin içerisinde bulunan küçük veri saklama alanlarına yazmaç denir.

İlk Merkezî İşlem Birim'leri (MİB) daha büyük, bazen türünün tek örneği bilgisayarlar için özel olarak tasarlanmışlardı.Ancak, belirli bir uygulama için özel MİB tasarımının pahalı olması, bir veya birçok amaç için yapılan kitlesel olarak üretilmiş işlemcilerin gelişmesine yol açtı.Bu standartlaşma eğilimi ayrık transistörlü ana sistemler ve mini bilgisayarlar döneminde başladı ve entegre devrelerin (ED) popülerleşmesiyle giderek hız kazandı.ED giderek daha karmaşık ve nanometre ile ölçülebilecek MİB'lerin tasarlanmasına ve üretilmesine olanak verdi.MİB'lerin küçülmesi ve standartlaşması, modern hayatta dijital cihazların varlığını ilk bilgisayar örneklerinin sınırlı uygulamalarının çok ötesinde arttırdı.Modern mikroişlemciler otomobillerden, cep telefonlarına ve oyuncaklara, her yerde görünmeye başladı..

Merkezi işlem birimi, bilgisayarın en önemli parçasıdır. Bilgisayar üzerinde yapılan tüm işlemler, bu  birim tarafından gerçekleştirilir ve denetlenir. Bu birimler genel olarak üç şekilde  incelenir.

CPU Soketleri:

CPU soketi , baskılı devre kartı üzerinde, CPU'ya ev sahipliği yapmak için tasarlanmış bir parçadır.Bu soket çok fazla sayıda pin içeren özel bir entegre devre soketidir. CPU soketi; CPU'yu üzerinde barındırmak, soğuk tutmak, yedeklemeyi kolaylaştırmak(aynı zamanda fiyatı düşürmesi) ve en önemlisi anakart ve CPU arasında elektrik iletişimini sağlamak gibi önemli görevleri yürütür. CPU soketleri tüm masaüstü ve server bilgisayarlarda bulunabilirler. Anakart soket ve chipset tipleri CPU seri ve hızını desteklemelilerdir.

Aritmetik ve Mantık Birimi

Bilgisayara verilen matematiksel ve karşılaştırma işlemleri bu  birim tarafından yapılır.

Kontrol Birimi

Bilgisayarda yapılan tüm işleri kontrol eder. Giriş ve çıkış birimlerinin denetimini, bellek ile ilgili işlemleri, komutların yorumlanmasını ve bilgisayarın bir bütün olarak çalışmasını sağlar.

Bellek Birimi

Programların üzerine yüklenip çalıştırıldığı, tüm işlemlerin yapıldığı ve bilgilerin geçici olarak saklandığı yere bellek birimi denir. Bilgisayar kapatıldığı anda bellekte bulunan bilgiler kaybolur. Bellek kapasitesi bilgisayarda farklılıklar gösterir. Bilgisayarda genel olarak  iki çeşit bellek türü vardır.

Rom Bellek

Bu bellekteki bilgiler silinmez, değiştirilemez, sadece okunabilir. Bilgisayar üretici firmalar tarafından bu belleğe bilgiler önceden yerleştirilir. Burada, bilgisayarın açılışı ile ilgili kodlar bulunur. Bilgisayar ilk açıldığında bu bellekteki bilgilere göre işlemlere başlar

Ram Bellek

Bilgisayardaki tüm verilerin,  işletim sisteminin ve programların çalıştırıldığı yerdir. Bilgisayar kullananlar, tüm işlemleri bu bellek üzerinde gerçekleştirirler. Bu belleğe ana bellek adı da verilir. Bilgisayarda çalıştırılacak program, bellek kapasitesinden büyükse, program çalıştırılamaz.
 

Bilgisayar Donanımları

BIOS

BIOS, (Basic Input-Output System) (Temel Giriş-Çıkış Sistemi). EPROM adı verilen bir yonga üzerinde ROM Bellek (Read Only Memory, tr: Salt Okunur Bellek) biçiminde yer alan bir tür yazılımdır. Bilgisayar açıldığı anda işlemciye tüm diğer donanımları sırasıyla tanıtır. Donanımların temel iletişim protokollerini belirler. İşletim sisteminin başlangıç öğelerinin herhangi bir sürücüden (H.d.d, CD-ROM vb.) yüklenmesini sağlar. İşletim sistemi çalışırken donanım ve işletim sistemi arasındaki ilişkileri düzenler.

Bilgisayarın yazılımlarını ve donanımlarını hazır hale getirir. Bu işleme booting denir. BIOS (Basic Input/Output System; Temel Giriş/Çıkış Sistemi), bilgisayarın ilk açılma işlevini yerine getiren yazılımdır. BIOS yazılımı bilgisayarda kuruludur ve bilgisayar açılırken bilgisayar tarafından işletilen ilk koddur(“önyükleme bellenimi- boot firmware”).BIOS’ un temel işlevi işletim sistemini yüklemek ve başlatmaktır; bilgisayarı diğer donanım ve yazılımların çalışmasına hazır hale getirmektir. Bilgisayar başlatıldığında BIOS’ un ilk işi klavye, hard disk, CD/DVD sürücüsü, fare gibi sistem aygıtlarını tanımlamak ve kullanıma hazırlamaktır.

BIOS yazılımı geçici olmayan ROM yongası üzerinde depolanır. Sistemin tamamlayıcı yonga setini oluşturan çeşitli aygıtların işleyişinin bilgisine sahip olması dahil olmak üzere, BIOS yazılımı söz konusu sistemin belirli tipi ile çalışması için özel olarak dizayn edilmiştir. Modern bilgisayar sistemlerinde, BIOS yonga içeriği BIOS yazılımının yükseltilmesine izin verecek şekilde yeniden yazılabilir.

Ayrıca bios kullanıcının anakart ile ilgili sıkıntılarını ya da isteklerini giderebileceği merkez olarak tanımlanabilir. Örneğin bilgisayarınızı istediğiniz bir zamanda açtırmak, cpu sıcaklığını kontrol etmek, anakart üzerinde bulunan onboard olarak isimlendirilen birimlerin kapatılması ya da aktifleştirilmesi vb. işlemlerin yapılması için kullanıcılara esneklik kazandıran bir yönetim birimidir ve her zaman yeni teknolojiler karşısında güncellenebilir. Tabi gerekli donanımın olması ya da anakartın bu işlemleri desteklemesi gerekir. Örnek vermek gerekirse anakartınız maximum 1 GB ram'i desteklemekte ama siz daha fazla bellek eklemek istiyorsunuz. Bunun tek çözümü anakartınızın sitesinden indireceğiniz küçük dosyaları disketlere aktarmak ve cihazınızı floppy'den boot edip yüklemeyi gerçekleştirmek yükleme sırasında notlarına göz atarsanız yükleme sonucunda neler kazanabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ancak unutmayın bu işlem son derece ciddi bir işlemdir. İşlemin herhangi bir nedenden dolayı yarıda kesilmesi (elektrik kesilmesi, disket okumaması vb.) durumunda güncelleştirme yarıda kesilecek ve var olan sistem zarar görecektir ve anakartınız bir daha açılmayacaktır. Bu yüzden mutlaka UPS(kesintisiz güç kaynağı) kullanılması gerekir. Bilgisayarın ana ayarı gibi düşünelim.

BIOS aynı zamanda kullanıcı arabirimine (kısace UI-user interface) de sahiptir. Genellikle bu, bilgisayar başlatıldığında klavyedeki belli bir tuşa basılarak erişilen bir menü sistemidir. BIOS kullanıcı arabiriminde kullanıcı:

 • Hardware’i yapılandırabilir.
 • Sistem saatini ayarlayabilir.
 • Sistem bileşenlerini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilir.
 • Hangi cihazların potansiyel önyükleme aygıtı olarak seçilebilir olduğunu seçebilir.

Klavye

Bilgisayar klavyesi bilinen klasik daktilolardan doğrudan uyarlanmıştır. Hangi harflerin hangi tuşlar üzerinde olacağı konusunda yine daktilolardaki dizilişe uyularak bir anlamda daktiloda çalışanların bilgisayara geçişlerinde zorluk çekmemeleri için aynı harf yerleşim düzeninin korunması fikri üstün gelmiştir. Daha sonraları insan faktörleri mühendisliği kurallarına daha uygun ve kurallarını daha kolay olarak tasarlanmış Dvorak tutunamamıştır.

Sonraları bilgisayarda değişik ülkelerde  de yaygınlaşınca bu ülkelerde kendi dil ve harf kullanım yapılarına uygun klavye talepleri de oluşmaya başlamıştır.Türkçe’ye uygun harf dizilişine sahip klavyeler üretilmiştir .Bu klavyenin ilk satırı  f, g, ğ, o, ı ... biçiminde dizilişe sahiptir.

Klavye bilgisayarlara düşük miktarda bilginin doğrudan girişinde kullanılan en  önemli girdi birimidir. Normal harf tuşlarının yansıra, rakam girmek için ayrı bir bölüm ile özel fonksiyon tuşlarının yer aldığı bilgisayar klavyesinin endüstri standardına  uygun olanlarında toplam 101 veya102 tuş bulunmaktadır. Notebooklarda (taşınabilir bilgisayar)ise 84 tuş bulunur.

Klavye kullanarak yapılan işler arasında kelime işlem (word processing), elektronik tablolama, program geliştirme ve güncelleme, bilgisayar işletimi, doğrudan bilgi girişi sayılabilir. Klavyeler ayrıca mini veya ana bilgisayarlara ulaşımda arabirim olarak da kullanılabilir.Klavye kullanılarak yapılan çalışmalara yardımcı olarak kullanılan araçlardan en yaygın olanı fare, ışık kalemi ve dokunmatif ekran sayılabilir.

Bilgisayara komut, program yada data (veri) girebilmek için üzerinde harf, rakam, özel karakter ve fonksiyon tuşları bulunan bir giriş birimidir. Genellikle kullanılan üç çeşit standart klavye vardır. Bunlar;’’Q’’ klavye,’’Türkçe Q’’klavye ve ‘’F’’ klavyedir.
 

 1. Fare

  Programın yapısına göre bazen menü seçmek veya ekran içerisinde kursörü hareket ettirmek uzun zaman alâbilmektedir. Bu işlemin hızlandırılması için mouse (fare) kullanılır.

  Mouse üzerinde iki veya üç tuşu bulunan düzgün bir zeminde hareket edebilen, elektrik sinyalleri bir giriş birimidir. Bilgisayarda mouse kullanılabilmesi için özel  mouse programını bilgisayara install edilmesi gereklidir.

  Fare ile dört farklı işlem gerçekleşebilir. Bunlar;

  1-)Tek tıklamak: Farenin sol yada sağ tuşun bir kez basmak. Bu işlem sonucunda fare imlecinin bulunduğu yarde bir alt menü varsa menü seçenekleri görüntülenir. Alt menü yoksa simge seçili hale gelir.

  2-)Çift Tıklamak: Farenin sol tuşun arka arkaya seri olarak basmak bu işlem sonucunda fare imlecinin bulunduğu simge ise, simge altındaki alt menünün ilk seçeneği işleme konulur.

  3-)Seçmek: Seçme işlemi bir metin üzerinde yada belge üzerinde olacaksa fare imleci metin yada belgenin seçilecek anlamının başlangıcındayken sol tuşa basılıyken sürüklemek . Bu işlem yapıldığında seçili alan farklı bir renk alır.

  4-)Sürüklemek: Bir simge, metin yada simgeyi ekran içerisinde yer değiştirmek için kullanılır. Bu işlem için fare imleci tek tıkladıktan sonra yada seçili durumdayken sol tuşa tıklı olarak seçili alan ekran içerisinde istenilen yere taşınabilir.    

  Fare ekrandaki imleci hareketini kontrol amacıyla kullanılan bir araçtır. Fare yatay bir yüzeyde hareket ettirilir, hareket sırasında içinde bulunan bir topun hareket miktarı bilgisayar tarafından algılanır ve hareket miktarı  ve yönüne uygun olarak imlec hareket  ettirilir. Farenin parmaklar tarafına gelen yüzeyinde bulunan iki veya üç düğme  bilgisayara imlecin belli konumlarında yapılmış seçimi aktarmak üzere kullanılır.Farenin yararı özellikle grafik  programlarını kullanırken mühendislik çizimi yaparken, doküman veya tablonun belli bölgelerini işaretlerken, menüden  bir seçeneğini seçerken görünür.
   
 2. Optik Karakter Okuyucu

  Manyetik mürekkep karakter okuyucu sistemine yakın bir sistemdir. Bilgisayara aktarılacak bilgiler döküman üzerinde önceden basılıdır. Bir optik tarayıcı tarafından elde  edilen görüntü bir karakter tarayıcı yazılımı aracılığı ile  karakterlere dönüştürülür. Dökümanın basımı için özel mürekkep gerekli değildir. Optik karakter tanımlayıcı yazılım ancak belli yazı tiplerini algılayabilir. Bu nedenle bu yöntemle bilgi girişi yapılacaksa dökümanın ona uygun olması gerekir. Eğer çıktı yaratılacak yazıda yazılım tarafından desteklenen yazı tipleri kullanılıyorsa bilgisayar çıktısı ile bir başka bilgisayar için girdi olarak kullanılabilir. Bu tür çıktılar yeniden girilebilir doküman olarak adlandırılmaktadır. En yaygın kullanın alanları fatura uygulamalarıdır.
   
 3. CD ve DVD Sürücüler

  Bilgisayarların kullanım alanları ve yetenekleri her geçen gün arttıkça daha çok veri kullanımı ve bu verilerin depolanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

  Bilinen veri saklama ve taşıma araçları olarak FDD (disketler) ve HDD (sabit disk) kullansalar da özellikle bir bilgisayardan diğer bilgisayara bilgi aktarımı için disketler kullanılmaktadır. Ancak özellikle grafik tabanlı programların hızla çoğalması ve bu programlarla resim, müzik, çizim gibi oldukça çok yer kaplayan çalışmaların program kurulumları, çalıştırılmaları ve birden fazla bilgisayarda kullanılması için disketler yetersiz kalmaktadır. Bunun için 650 MB veri kaydedebilen  CD-ROM’lar üretilmeye başlanıldı.

  CD-ROM sürücüler CD-ROM’lardaki sayısal bilgileri okuyabilen cihazlardır. Bu sürücüler müzik, veri CD’leri dışında  video CD, foto CD, müzik ve veri CD’lerinide okurlar.

  CD-ROM sürücüleri sadece okuma özelliğine sahiptir CD’ler üzerinde yazılabilmesi için CD-R  (Compact disk Recordable) veya CD-RW (Compact disk Rewritable) denilen CD yazıcılar kullanılır.

  CD-Rom sürücüler disk üzerindeki bilgiler lazer ışığı yardımıyla okurlar. Sürücünün içinde dönen disk üzerine çok küçük çukur ve tepe bölgeler vardır. Bu bölgeler lazer ışığını farklı yansıttıklarında farklı algılanıp sayılara dönüştürürler .

  Disk ne kadar hızlı  dönüyorsa  bilgiler o kadar hızlı okunur.

  CD-ROM sürücüler okuma hızına göre”X”hızlı sürücüler olarak adlandırılır.”X”hızı 150 KB/Sn’dir.
   
 4. Disket Sürücü

  Bilgisayarda en çok kullanılan veri saklama aracı disketlerdir. Bir sürücü  aracılığıyla veri yazma ve okuma işlemi gerçekleşir. Disket sürücüler genellikle bilgisayara monte edilmişlerdir.Esas verilerin saklandığı disketler taşınabilir haldedir.

  Disketler yüzeyi ince manyetik malzeme kaplanmış dairesel bükülebilen plastik yapraklardan oluşur.Bu dairesel yapraklar 0,002 mm kalınlığında olup,plastik bir muhafaza içine yerleştirilmişlerdir. Plâstik kılıfın bir kenarının ortasında yana kayabilen metal bir kapakçık vardır.

  Disket sürücüye takıldığında bu metal kapakçık yana açılarak disketin manyetik ortamı açıkta bırakır. Disket sürücüden çıkartıldığında manyetik yüzeylerin tozdan korunması için yay yardımı ile kapanır.

  Disketlerin diğer kenarlarında iki adet kare delik vardır. Bunlardan bir tanesi plastik bir tırnakla kapatılabilir. Bu pencere diskettin yazıma  koruma penceresidir. Bu pencere  açıkken disket içerisindeki  bilgilerin değiştirilmesi , silinmesi yada üzerine bilgi yazılması mümkün değildir.Bu işlemlerin yapılabilmesi için pencerenin plastik parça ile kapatılması gerekir.Diğer delik ise sadece (HD) yüksek yoğunluklu disketlerde tanıtım penceresidir.Diğer disketlerde (DS/DD) tek delik bulunur.Disketlerin ortasında üzerinde bir kare delik birde yuvarlak delik bulunan metal parça vardır. Kare delik sürücü motorunu döndürme aparat deliği diğer dairesel delik ise index deliğidir.
   
 5. Mikrofon

  Bilgisayarda en çok kullanılan ses kaydetme iletişim kurma aracına mikrofon denir. Mikrofon dışardan gelen ses girdilerini bilgisayara kaydetmeye yarayan ve ses girdilerinin mikrofon aracılığı ile hoporlörden çıkmasına olanak sağlayan girdi aracıdır.

  Mikrofon ayrıca bilgisayar aracılığı ile çeşitli yerlerdeki kişilerin arasındaki iletişimi sağlar.
   
 6. Monitör (Ekran)

  En yaygın kullanılan çıktı aracıdır. Televizyon ekranına benzeyen ve bilgisayardan çıkan verilerin nokta yoğunluğu olarak yazı, resim çizgi olarak dış ortama aktaran çıktı birimidir. Bir monitörün kalitesi ekran görüntü nokta yoğunluğu ile ilgilidir. Elektron ışınlarının oluştuğu ufak noktacıklar ekran görüntü nokta yoğunluğunu oluşturur.Bu yoğunluk ne kadar fazla ise görüntü ve renkler o kadar nettir.

  Monitör CPU ile kullanıcı arasında görsel bir aracılık yapar. Bu işlem ekran kartı sayesinde gerçekleşir. Ekran kartları (Grafik Kartları) üzerinde bulunan “ video RAM “ denilen bellek CPU (Merkezi İşlem Birimi) den gelen görüntü sinyallerini önce tutan sonra monitöre gönderir. Ekran kartlarının özellikleri ekranda oluşturulacak görüntünün kalitesini doğrudan etkiler.

  1-)Monochrome Text (Tek Renkli Monitörler) : Bu tür monitörlerde tek renkle yalnızca text  (harf, rakam, noktalama işaretleri) ile sabit semboller görüntülenir.

  2-)Monochhrome Grapics (Tek Renkli Grafik Monitörler) : Bu tür monitörlerde yine tek renk görüntü elde edilir . Ancak textler (Metin) yanında grafikler ve gölgeleme yapmakta mümkündür.

  3-)Color Grapics (Renkli Grafik Monitörler) : Bu tür monitörlerde her türlü text ve grafikler: ekran kartının desteklediği sayıda renkle görüntülenir.
   
 7. Printer (Yazıcı)

  Bilgisayar ekranı sık değişen ve sürekli yenilenmesi gereken bilgileri göstermek ve bilgisayar ile kullanıcı arasında haberleşmeyi sağlamak için uygun bir çözüm olmasına karşın ekrandaki bilgilerin kalıcılığı yoktur. Bir çok uygulamada bilgisayar çıktısının kâğıt üzerinde okunabilir bir ve bir biçimde ve kalıcı olması istenir. Bu alanda üreticiler değişik gereksinim ve bütçelere göre yazıcılar üretmektedir.

  Yazıcı seçiminde kullanılabilecek kriterler fiyat, baskı kalitesi ve baskı hızı olarak tanımlanabilir. Baskı kalitesi genel olarak yüksek kaliteli daktilo edilmiş bir sayfanınkine göre ölçülür(Mektup kalitesi: LQ letter Qualitly; Mektup Kalitesine Yakın: NLQ-Near letter Qualitly: Müsvette: Draft Qalitly). Başka seçim unsurları arasında grafik çıktı alma gereği ve sıklığı, çıktı alırken ortaya çıkan gürültüye ilişkin tercihler, renkli baskı gereği, birden fazla kopyayı aynı anda alma gereği sayılabilir.

  Hızlı yazıcılar yüksek miktarda çıktı gereksinimi duyan kuruluşlar tarafından tercih edilmektedir. Bunların arasında elektrik, su faturaları, kredi kartı extreleri, bodro programı çalıştıran çok fazla personeli bulunan kuruluşlar akla ilk gelenlerdir. Bu kuruluşlarda baskı kalitesi  genellikle ilk öncelikler arasında yer almaz. Bu durumda kullanılan tür satır yazıcılardır. Bu yazıcılarda çıktı satır bazında oluşur. Bir satır boyunca yer alan tüm karakter pozisyonlarına karşılık gelen bir karakter seti ve karakteri basmak için bir çekiç bulunur. Bir satırı oluşturan karakterler oluşturulduktan sonra tüm satır boyunca yer alan çekiçler aynı anda karakterlere vurarak bir karbon şerit üzerinde karakterlerin izinin kağıt üzerine çıkmasını sağlar. Kağıt mekanizması kağıdı bir satır yukarı çeker ve bir sonraki satır için işlem tekrar eder. Bu yazıcılarda ortalama çıktı hızı dakikada 600-2000 satırdır. Yüksek hızı yüzünden çıktı kalitesi pek iyi değildir ve satır içinde karakterler aşağı yukarı kaymış olarak çıkabilir. Bu yazıcılarda basılacak karakterler şerit üzerindeki karakterler seti ile sınırlıdır. Grafik veya renkli çıktı alma olanağı yoktur. Fiyatları çok yüksek olan bu tür yazıcılar genellikle ana bilgisayarlar ve büyük boy mini bilgisayarlara bağlı olarak kullanılırlar.

  Süratin tek kıstas olmadığı durumlarda ise karakter ve ya seri yazıcılar kullanılır. Bu yazıcılar her seferinde tek karakter yazarlar ve satır yazıcılarına göre çok daha yavaştır. Baskı kalitesinin yazma mekanizmasına bağlı olduğu bu yazıcılar satır yazıcılarına göre çok daha ucuzdur. İki tür seri yazıcı tanımlanabilir: tekerlekli (daisy-wheel) ve matris yazıcılar. Tekerlekli seri yazıcılarda karakterler bir tekerleğin çevresinde sıralanmıştır. Basılacak karakterin çekicin önüne getirilmesi ve çekicin vurması ile harfin kağıt üzerinde oluşması temel çalışma şeklidir. Saniyede 40 karakter basım hızı çıktı almada ortalama hızı belirler. Tekerlek üzerinde yer almayan harf ve şekillerin basımı mümkün değildir. Bu nedenle de grafik çıktı almaya uygun değildir. İkinci tür seri yazıcılar ise matris yazıcılardır. Bu yazıcılarda harfler baskı ucunda yer alan iğnelerin belirli bileşkelerde kağıda şerit üzerinde vurması ile karakterler basılır. Baskı kalitesinin tekerlek yazıcılara göre daha düşük olasına karşın basım hızı saniyede 160-240 karaktere kadar çıkabilir. Gelişen teknoloji ile daha yüksek kalitede (mektup kalitesine yakın) çıktıları çok yüksek hızda elde eden yazıcılar üretilip pazara sunulmuştur.

  Bu ana kadar aktarılanlar vurma ile baskı çıkartan çıktı araçlardır. Bunların yanı sıra mürekkep püskürtmeli ve termal yazılar da ucuz seri yazıcılar arasında bulunmaktadır. Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda manyetik alan yardımı ile mürekkebin değişen açılardan püskürtülmesi ile kağıt üzerinde karakter ve simgeleri oluşturulması sağlanır. Sessiz çalışma ve yüksek çıktı kalitesi ile renkli çıktı ve grafik çıktısı olabilme mürekkep püskürtmeli yazıcıların en önemli avantajları olarak sayılabilir. Termal yazıcılar ise özel hazırlanmış kağıt üzerine ısıtılmış iğnelerle desen oluşturarak harflerin oluşturulması esasına dayanır. Çıktı kalitesi oldukça iyidir.  

  Grafik çizim araçları (plotters) da kağıdın koordinatları arasında hareket ederek özellikle grafik türü çıktıları oluşturan araçlardır. Renkli kalem kullanılarak renkli çizimler çok hassas bir şekilde alınabilir.

  Lazer yazıcılar ise klasik yazıcı teknolojisinden oldukça farlı bir teknolojiye dayanır. Fotokopilerde kullanılan tekniğe çok benzeyen yöntemle sayfa bazında çıktı üretir. Üzerinde bulunan belleğe bilgisayardan gelen  çıktı bilgilerini kaydeder. Bellek doğduğu zaman bir lazer ışını ile ışığa duyarlı bir tambur üzerine çıktının görüntüsü oluşturulur. Toner denilen özel mürekkep dozlarının ışığa duyarlı tambur üzerine çekilerek görüntünün oluştuğu çizgilere yapışması sağlanır. Daha sonra da boş kağıt tambur etrafına sarılarak tonerin oluşturduğu görüntünün kağıt üzerine aktarılması gerçekleşir. Son olarak da basılmış olan kağıt ısıtılarak görüntünün kağıt üzerinde sabitleşmesi sağlanılır. Işığa duyarlı tambur daha sonra merdaneler tarafından temizlenerek bir sonraki sayfanın basımına hazırlanır.

  Lazer yazıcılar dakikada 600 sayfaya (36000 satır) varan hızda çıktı üreterek satır yazıcıları geride bırakabilir. Baskı kalitesi çok yüksektir. Garfik çıktılar ve ya özel simgeler harfler kadar kolaylıkla basılabilir. Baskı görüntüsünü oluştururken POSTSCRıPT denilen özel bir programlama dili ile yazılmış programlardan yararlanır. İstenilen her boy ve her tür karakter, simge, şekil, resim basılabilir.

  Lazer yazıcıların en büyük dezavantajı ise yüksek fiyatıdır. Yüksek hızda çıktı veren modelleri ileri teknoloji gerektirdiğinden onbinlerce dolara ancak alınabilir. Sessiz çalışması ve yüksek kalitesi ile kullanım kolaylığı iş dünyasında yüksek fiyata rağmen kendini kabul ettirmesini sağlamıştır. Masaüstü kullanılan ve kişisel bilgisayarlara bağlanan modelleri dakikada ortalama 8 sayfa düzeyine çıktı verir. Fiyat olarak da 600-700 $ civarında satılmaktadır. 
   
 8. Harddiskler (HDD=SABİT DİSK)

  Bilgisayarlarda genellikle bir sabit disk vardır. Çünkü; uygulamalar bir diskete sığmamakta hatta bazı programlar (Windows 95 gibi) sabit diski çalışma alanı gibi (RAM Bellek gibi) kullanılabilmektedir. İsteğe bağlı olarak birden fazla sabit  disk de bulunabilir. Sabit diskler bir disk sürücü vasıtasıyla bilgi depolamak ve gerektiğinde depolanan bilgiler buradan alınarak kullanmak için bulunur. Dolayısıyla sabit diskler hem de çıktı ünitesi olarak kullanılır.

  Sabit disklerin yapısı bir mil ile merkezlenmiş ve mil ile merkezlenmiş ve mil ekseni etrafında 3600 devir/dakika hızla dönen; üst üste yerleştirilmiş disklerden oluşur. Bu diskler yüzeyi demir oksit ile kaplanmış alüminyum plakalardır. Yüzeyine kaplanan demir oksit veri taşıyıcısının mıknatıslanması içindir.
   
 9. Faks / Modem

  Bilgisayarların telefon hatları yardımıyla haberleşmesini, bilgi alışverişini sağlayan cihazlardır. Modem bilgisayar kullanıcılarına çok sayıda imkan sunmaktadır.

  • İnternete erişebilir, elektronik olarak haberleşme sağlanır.
  • Uzaktaki modem olan bir bilgisayarla doğrudan bağlantı kurulabilir.
  • Faks / modem bir arada olan cihazlarla faks gönderme yada alma imkanı verir.
  • Gerektiğinde bir tele sekleter gibi gelen mesajlar sabit disk kaydedilebilir.

  Modemler dahili ve harici modem olarak iki çeşittir. Dahili modemler bir genişleme kartı şeklinde olup, ana kart üzerinde bulunan genişleme yuvalarına takılır. Harici modemler ise bilgisayardan bağımsız olarak bulunur ve kasa üzerinde bulunan seri portlardan birine haricen takılır.

  Modemler dahili ve harici modem olarak ikiye ayrılır. Dahili  modemler bir genişleme kartı şeklinde olup, ana kart üzerinde bulunan genişleme yuvarına takılır. Harici modemler ise bilgisayardan bağımsız olarak bulunur ve kasa üzerinde bulunan seri portlardan birine haricen takılır.

  Modemlerin bilgi aktarma hızı ve telefon  hatlarının durumuna bağlıdır. Modemin hızı ne kadar büyük, telefon hatları ne kadar temiz (parazitsiz) ise bilgi aktarımı o kadar çabuk ve fazla olacaktır.

Kişisel Bilgisayar Donanımı

Ortalama bir kişisel bilgisayarda genel olarak a?a??daki donan?mlar bulunur.

Temel Kişisel bilgisayar Bileşenleri

 1. Ekran
 2. Ana kart
 3. İşlemci (CPU) 
 4. Bellek (RAM) 
 5. Genişletme Kartları (PCI-X, AGP, vb.) 
 6. Güç Kaynağı
 7. Optik Disk Sürücü (DVD, CD, vb.) 
 8. Sabit Disk
 9. Klavye
 10. Fare


Bellek Türleri

 

 1. Ana Bellekler  veya Geçici Bellekler (RAM ve ROM bellekler)
 2. Yan Bellekler veya Kalıcı Bellekler(Harddiskler, Disket Sürücüler, DVD Romlar, CD'ler)

Bilgisayar Donanımları


Kaynak

 
 

Yorumunuzu Ekleyin


 • Klavye Üzerindeki Tuşar Ve Görevleri
 • Bilgisayara Veri Girmekte Ve Komut Vermekte Kullanılır.Klavye Üzerinde Alfabe Tuşları, Sayı Tuşları, Fonksiyon Tuşları (F1- F12), Yön Tuşları, Klavye Göstergeleri ve Bazı Özel Görevleri Olan Tuşlar Bulunur. İki Çeşit Klavye vardır: F Ve Q Klavye.
 • Bilgisayar Donanımlarında Giriş Çıkış Üniteleri
 • Bir bilgisayar donanımı dış ortamdan bilgisayara veri aktarmak için kullanılıyorsa giriş donanımı veya giriş birimi, bilgisayardan dış ortama veri aktarmak için kullanılıyorsa çıkış birimi olarak adlandırılır
 • Bilgisayarın Tarihçesi
 • Bilgisayar tanımının esnekliği ve zaman içerisindeki değişim süreci dolayısıyla İlk Bilgisayarı saptamak güçtür. Geçmişte Bilgisayar olarak bilinen birçok aygıt günümüz ölçütlerine göre bu tanımı hak etmemektedir.
 • Bilgisayar ve Sağlık
 • Bilgisayarın karşısında otururken dikkat edilmesi gerekenler ve iyi bir çalışma ortamı hakkında bilgiler
 • Bilgisayar Çeşitleri
 • Ana Bilgisayarlar, Mini Bilgisayarlar (Netbook), Ağ Bilgisayarı, Kişisel Bilgisayar (PC), Dizüstü Bilgisayar (Laptop), Tablet Bilgisayar
 • Bilgisayar Yazılımları
 • Yazılım kavramı bilgisayardaki özdek (maddi) olmayan tüm bileşenleri tanımlar: programlar, iletişim kuralları ve veriler hepsi yazılımdır
 • Bilgisayar Virüsleri
 • Eger bilgisayarınıza virüs bulaşmışsa, bu durumda bilgisayarınızda "olağan dışı" bazı durumlar gözlemleyebilirsiniz. Bazi virüsler, isimleri ile ilgili bir mesajı ekranınıza getirebilir.Bazıları makinanızın çalışmasını yavaşlatabilir, ya da kullanılabilir...
 • WinRAR Sıkıştırma Programı Nasıl Kullanılır?
 • WinRAR bir veri sıkıştırma programıdır. Sıkıştırma, bir verinin boyutunu küçültme ve kodlamadır. WinRAR bir arşiv yöneticisidir: Sıkıştırır, ciltler, şifreler, kendi kendine açılan modüller yapar, yedekler
 • Windowsta Dosya Sıkıştırmak
 • Herhangi bir dosyayı çeşitli matematiksel fonksiyonlar ve kodlar kullanarak bilgisayarımızda daha az yer kaplaması için yapmış olduğumuz işlemdir. Mesela 1 MB boyutlara sahip bir dosya sıkıştırılarak 100 KB ( 10'da 1'i kadar küçültülerek) boyutlarına ç...
 • Güç Seçenekleri
 • Windows XP’nin yeniliklerinden bir tanesi de hazırda beklet fonksiyonudur. Bu fonksiyon sayesinde bilgisayarı çabuk kapatıp çabucak açarız. Kapatmadan önce üzerinde çalıştığımız programları sonlandırmamıza gerek kalmaz ve bu programlar bilgisayarı...
 • Windows ile Cd Yazmak
 • Kurulumdan sonra, kendi DVD'lerinizi hazırlamak, video işlemek, CD kapakları tasarlamak gibi birçok farklı dijital medya projesini uygulayabilirsiniz. Ayrıca tüm sisteminizin yedeğini CD veya DVD'ler üzerine alarak, sistemde olabilecek herhangi bir ak...
 • Zamanlanmış Görevler Kullanma
 • Zamanlanmış Görevler’i açmak için, Başlat’ı tıklatın, Tüm Programlar’ı tıklatın, Donatılar’ın üzerine gelin, Sistem Araçları’nın üzerine gelin ve sonra da Zamanlanmış Görevler’i tıklatın
 • Net Meeting
 • Net Meeting ~ 8,619
  LAN yada Internet üzerinde paylaşım için temel program Netmeeting