Konular
EBooklar

Bilgisayara Veri Girmekte Ve Komut Vermekte Kullanılır.Klavye Üzerinde Alfabe Tuşları, Sayı Tuşları, Fonksiyon Tuşları (F1- F12), Yön Tuşları, Klavye Göstergeleri ve Bazı Özel Görevleri Olan Tuşlar Bulunur. İki Çeşit Klavye vardır: F Ve Q Klavye.

Klavye Üzerindeki Tuşar Ve Görevleri

Klavye Üzerindeki Tuşar Ve Görevleri

Klavye Üzerindeki Tuşar Ve Görevleri    Esc (Escape)
Verilen komutları iptal etmekte, bazen de programlardan çıkışta kullanlır. Başka tuşlarla birlikte kullanılabilir. (CTRL+ESC tuşu başlat menüsünü açar)
Klavye Üzerindeki Tuşar Ve Görevleri   Sekme (Tab)
Yazıda imleci sağa dogru hızlı bir sekilde kaydırmaya yarar. İmleci 8 karakter ileriye atlatmaya yarar.  (Baska tuslarla birlikte farklı işlevler görür: Alt+Tab: Pencereler arasında geçisi saglar.)
Klavye Üzerindeki Tuşar Ve Görevleri   Büyük Harf Kilitleme Tuşu (Caps Lock)
Sürekli büyük veya küçük harf yazmakta kullanılır. Tuşa basıldığında Caps Lock gösterğe ışıgı yanar.
Caps Lock tusu ışığı yanıyorsa, büyük harfle yazar. Harfler büyükken Shiftle harflere basılırsa harfler küçük yazar.
Klavye Üzerindeki Tuşar Ve Görevleri   Kaldırma (Shift) Tuşu
Tek basına bir görevi yoktur, baska tuslarla birlikte kullanılır. Tuşların üzerindeki 2. karakterlerin yazılmasınıda sağlar.
Capslock kapalı iken yazıda Shift'e basılı tutarken bir harfe basarsak büyük harf yazar. Capslock açık iken Shift'e basılı tutarak bir harfe basarsak küçük harf yazar. Basılı tutulduğu zaman Capslock tuşunun durumunun tersi çalışır.
Kelimenin yalnızca ilk harfini büyük yazacaksak Caps Lock yerine bu tuşu kullanmalıyız. Ayrıca birden çok karakter içeren tuslarda üstteki karakterin yazılmasını sağlar.
Klavye Üzerindeki Tuşar Ve Görevleri   Kontrol (Ctrl) Tuşu
Tek başına bir görevi yoktur, Başka tuşlarla birlikte kullanılır.(Ctrl+X, Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + Esc vb.)
Klavye Üzerindeki Tuşar Ve Görevleri   Windows Tuşu
Başlat menüsünün açılmasını sağlar. Üzerinde pencere sembolü vardır. Bazen 2 tane bulunabilir. Başka tuşlarla birlikte kullanılarak farklı görevler icra edebilir. (Win + D tuşu Masaüstünü gösterir)
Klavye Üzerindeki Tuşar Ve Görevleri   Alt Tuşu
Tek basına bir görevi yoktur, baska tuslarla birlikte kullanılır. Açık pencerenin menüsünün etkinleştirilmesini saglar. Klavyede hiç olmayan bazı sembollerin çıkarılmasında da kullanılır. (Alt + Tab Pencereler arası geçisi sağlar)
Klavye Üzerindeki Tuşar Ve Görevleri   Alt Gr Tuşu
Tek başına bir görevi yoktur, baska tuslarla birlikte kullanılır.Yazıda birden çok karakter içeren tuşlarda üçüncü karakterin yazılmasını saglar. ({,[,],},) bu işlemleri ancak Alt Gr tuşunu kullanarak ulaşılabilir. Örneğin @ işağreti için Alt Gr + Q tuşuna basılmalıdır.
Klavye Üzerindeki Tuşar Ve Görevleri   Boşluk Çubugu (Space Bar) 
Yazıda (iki kelime arasında) boşluk bırakmaya yarar.
Klavye Üzerindeki Tuşar Ve Görevleri   Enter Tuşu
Giriş tuşu olarak kullanılır. Yapılan işlemi onaylamaya yarar.(Bilgisayarı kapatmada oldugu gibi). Yazıda bir alt satıra geçmeye yarar. Ayrıca seçili dosya ve klasörleri açar.
Klavye Üzerindeki Tuşar Ve Görevleri   Back Space Tuşu
İmlecin solundaki karakteri, sagdaki karakterleri çekerek silmeye yarar.
Klavye Üzerindeki Tuşar Ve Görevleri    Klavye Üzerindeki Tuşar Ve Görevleri   Delete Tuşu
İmlecin sağındaki karakteri kendine çekerek siler. Ayrıca seçili dosya ve klasörleri silmeye yarar.
Klavye Üzerindeki Tuşar Ve Görevleri  Klavye Üzerindeki Tuşar Ve Görevleri   Insert Tuşu
Bu tuşa basıldıgında yazılan karakter imlecin sağındaki karakteri siler ve onu yerine geçer. Harf eklemek için kullanılır. Üzerine yaz tuşu olarak bilinir.
Klavye Üzerindeki Tuşar Ve Görevleri   Home Tuşu
İmleci bulunulan satırın başına götürür.
Klavye Üzerindeki Tuşar Ve Görevleri   End Tuşu
İmleci bulunulan satırın sonuna götürür.
Klavye Üzerindeki Tuşar Ve Görevleri   Page Up Tuşu
Yazıda imleci bir ekran yukarı götürür.
Klavye Üzerindeki Tuşar Ve Görevleri   Page Down Tuşu
Yazıda imleci bir ekran aşağı götürür.
Klavye Üzerindeki Tuşar Ve Görevleri   Num Lock Tuşu
Sayı tuşlarının sayı yazması ile yön tuşu olarak kullanılması arasında geçiş yapmasını saglar.
Klavye Üzerindeki Tuşar Ve Görevleri   Print Screen Tuşu
Ekranda görülen her şeyin yazdırılmasını sağlar. Windows işletim sisteminde ekran görüntüsünün panoya kopyalanmasını sağlar.
Klavye Üzerindeki Tuşar Ve Görevleri   Yön Tuşları
Yazıda imlecin sağa, sola, aşağı ve yukarı hareket ettirilmesini sağlar.
Klavye Üzerindeki Tuşar Ve Görevleri   Pause / Break Tuşu
Çalışma anında işlemi bir tuşa basıncaya kadar durdurma işlevini yerine getir. Başka tuşlarla birlikte başka görevler yapabilir.
Klavye Üzerindeki Tuşar Ve Görevleri   Scroll Lock Tuşu
Ekranda imleci sabit tutarak ekranın kaymasını sağlar

FONKSİYON TUŞLARI

Klavye Üzerindeki Tuşar Ve Görevleri

Klavye Üzerindeki Tuşar Ve Görevleri

Fonksiyon tuşlarının Windows İşletim Sistemindeki Görevleri
F1: Yardım penceresini açar.
F2: Dosya ve klasörlerin isimlerini değiştirmekte kullanılır.
F3: Arama penceresini açar.
F4: Adres çubuğu menüsünü açar.
F5: Dosya veya klasörün içeriğini yeniler.
F6:
F7:
F8:
F9:
F10:
F11 : Pencereyi tam ekrana dönüştürür.
F12:

Eğer klavyenizin ilk harfi F ile başlıyorsa F Klavye, Q ile başlıyorsa Q Klavye olarak adlandırılır.

[A] - [Z] Alfabenin harfleri. Bu tuşlara bastığınızda çıkacak harfin büyük veya küçük olması [CapsLock ] tuşu ve [Shift] tuşu tarafından belirlenir.
[0] - [9] Rakam tuşları, sayıları yazmak için kullanılır. [Shift] tuşu ile birlikte basıldıklarında üst taraflarındaki işaretler çıkar. [CapsLock] tuşundan etkilenmezler.
[Sembol Tuşları] Bu tuşlar çeşitli noktalama işaretlerini çıkarmada kullanılır. Normal basıldıklarında alt taraflarındaki işaretler, [Shift] tuşu ile basıldıklarında üst taraflarındaki işaretler çıkar. [CapsLock] tuşundan etkilenmezler.

Türkçe F-Klavyeye çevrilenler gibi, bazı klavyelerde Türkçe harfleri çıkarmak gayesiyle, tuşlarının işlevini değiştiren Klavye Uyarlayıcı programlar çalıştırılmaktadır.

Klavye tuşlarına her program tarafından farklı görevler yüklenebilir. Bu yüzden programa göre, burada yazılanlardan farklı işlevler de görebilirler.

Windows İşletim Sistemi Özel Tuşları:

Klavye Üzerindeki Tuşar Ve Görevleri

Klavye Üzerindeki Tuşar Ve Görevleri

Örnek bir klavye:

Klavye Üzerindeki Tuşar Ve Görevleri

Bazı Kısayol Tuşları

 • F1: Yardım
 • CTRL+ESC: Başlat menüsünü açar
 • ALT+TAB (SEKME): Açık programlar arasında geçiş yapar
 • ALT+F4: Programdan çıkar
 • SHIFT+DELETE: Öğeyi kalıcı olarak siler
 • Windows Logo tuşu+L: Bilgisayarı kilitler (CTRL+ALT+DELETE tuşlarını kullanmadan)
 • CTRL+C: Kopyala
 • CTRL+X: Kes
 • CTRL+V: Yapıştır
 • CTRL+Z: Geri al
 • CTRL+B: Kalın
 • CTRL+U: Altı çizili
 • CTRL+I: İtalik
 • SHIFT+DELETE: Öğeyi Geri Dönüşüm Kutusu'na koymadan anında siler
 • F1: Windows Yardımı'nı başlatır
 • F10: Menü çubuğu seçeneklerini etkinleştirir
 • SHIFT+F10: Seçilen öğenin kısayol menüsünü açar (bu bir nesneyi sağ tıklatmakla aynı şeydir)
 • CTRL+ESC: Başlat menüsünü açar (öğe seçmek için OK tuşlarını kullanın)
 • CTRL+ESC veya ESC: Başlat düğmesini seçer (görev çubuğunu seçmek için SEKME'ye, bağlam menüsü içinse SHIFT+F10'a basın)
 • CTRL+SHIFT+ESC: Windows Görev Yöneticisi'ni açar
 • ALT+AŞAĞI OK: Açılır liste kutusunu açar
 • ALT+SEKME: Başka bir çalışan programa geçer (görev değiştirme penceresini görmek için ALT tuşunu basılı tutun ve SEKME tuşuna basın)
 • SHIFT: Otomatik çalıştırma özelliğini atlamak için CD-ROM'u yerleştirirken SHIFT tuşunu basılı tutun
 • ALT+ARA ÇUBUĞU: Ana pencerenin Sistem menüsünü görüntüler (Sistem menüsünden, pencereyi geri yükleyebilir, taşıyabilir, yeniden boyutlandırabilir, küçültebilir, ekranı kaplatabilir veya kapatabilirsiniz)
 • ALT+- (ALT+tire): Çok Belgeli Arabirim (MDI) alt penceresinin Sistem menüsünü görüntüler (MDI alt penceresininSistem menüsünden alt pencereyi geri yükleyebilir, taşıyabilir, yeniden boyutlandırabilir, küçültebilir, ekranı kaplatabilir veya kapatabilirsiniz)
 • CTRL+SEKME: Çok Belgeli Arabirim (MDI) programının sonraki alt penceresine geçer
 • ALT+menüdeki altı çizili harf: Menüyü açar
 • ALT+F4: Geçerli pencereyi kapatır
 • CTRL+F4: Geçerli Çok Belgeli Arabirim (MDI) penceresini kapatır
 • ALT+F6: Aynı programdaki birden çok pencere arasında geçiş yapar (örneğin, Not Defteri'nin Bul iletişim kutusu görüntülenirken, ALT+F6 tuş bileşimi Bul iletişim kutusu ile ana Not Defteri penceresi arasında geçiş yapar)
 • F2: Nesneyi yeniden adlandırır
 • F3: Tüm dosyaları bulur
 • CTRL+X: Kes
 • CTRL+C: Kopyala
 • CTRL+V: Yapıştır
 • SHIFT+DELETE: Seçimi Geri Dönüşüm Kutusu'na taşımadan hemen siler
 • ALT+ENTER: Seçilen nesnenin özelliklerini açar
 • F4: Farklı bir klasöre git kutusunu seçer ve kutudaki girdilerde aşağıya ilerler (Windows Gezgini'nde araç çubuğu etkinse)
 • F5: Geçerli pencereyi yeniler.
 • F6: Windows Gezgini'ndeki bölmeler arasında gezinir
 • CTRL+G: Klasöre Git aracını açar (Yalnızca Windows 95 Windows Gezgini'nde)
 • CTRL+Z: Son komutu geri alır
 • CTRL+A: Geçerli penceredeki tüm öğeleri seçer
 • GERİ: Üst klasöre geçer
 • SHIFT+tıklatma+Kapat düğmesi: Klasörlerde, geçerli klasörü ve tüm üst klasörleri kapatır

Windows Logo tuşu 

 • Windows Logo tuşu: Başlat menüsü
 • Windows Logo tuşu+R: Çalıştır iletişim kutusu
 • Windows Logo tuşu+M: Tümünü simge durumuna küçültür
 • SHIFT+Windows Logo tuşu+M: Tümünü simge durumuna küçültmeyi geri alır
 • Windows Logo tuşu+F1: Yardım
 • Windows Logo tuşu+E: Windows Gezgini
 • Windows Logo tuşu+F: Dosya veya klasör bulur
 • Windows Logo tuşu+D: Tüm açık pencereleri simge durumuna küçültür ve masaüstünü görüntüler
 • CTRL+Windows Logo tuşu+F: Bilgisayar bulur
 • CTRL+Windows Logo tuşu+SEKME: Odağı Başlat düğmesinden Hızlı Başlatma araç çubuğuna, sistem tepsisine taşır (odağı Hızlı Başlatma araç çubuğundaki ve sistem tepsisindeki öğeler arasında değiştirmek için SAĞ OK veya SOL OK tuşunu kullanın)
 • Windows Logo tuşu+SEKME: Görev çubuğu düğmeleri arasında geçiş yapar
 • Windows Logo tuşu+Break: Sistem Özellikleri iletişim kutusu
 • Uygulama tuşu: Seçili öğenin kısayol menüsünü görüntüler
 • SEKME: İletişim kutusundaki sonraki denetime gider
 • SHIFT+SEKME: İletişim kutusundaki önceki denetime gider
 • ARA ÇUBUĞU: Geçerli denetim bir düğmeyse, bu işlem düğmeyi tıklatır. Geçerli denetim onay kutusuysa, bu işlem onay kutusu durumunu değiştirir. Geçerli denetim bir seçenekse, o seçeneği seçer.
 • ENTER: Seçili düğmeyi (anahat vurgusu olan düğme) tıklatmaya eşdeğerdir
 • ESC: İptal düğmesini tıklatmaya eşdeğerdir
 • ALT+iletişim kutusu öğesindeki altı çizili harf: İlgili öğeye gider

Erişilebilirlik kısayolları

 • Beş kez SHIFT tuşuna basma: Yapışkan Tuşlar'ı açar ve kapatır
 • Sağ SHIFT tuşunu sekiz saniye basılı tutma: Filtre Tuşları'nı açar ve kapatır
 • NUM LOCK tuşunu beş saniye basılı tutma: Geçiş Tuşları'nı açar ve kapatır
 • Sol ALT+sol SHIFT+NUM LOCK: Fare Tuşları'nı açar ve kapatır
 • Sol ALT+sol SHIFT+PRINT SCREEN: Yüksek karşıtlığı açar ve kapatır

Klavye uygulamaları için burayı tıklayınız.

Tuşların görevlerini anlatan güzel bir sunu için burayı tıklayınız.

Tuşların görevlerini anlatan güzel bir pdf dosya için burayı tıklayınız.

 

Kaynaklar

 

 

Yorumunuzu Ekleyin


Yorumlar + 107 Yorum

 • esra
 • esra 05 Ekim 2013 17:00:50, Cumartesi
  Peki ya bilgisayar bu harflere bastığımızda nasıl tanır ve aynısını yazar yardım edermisiniz acıill lütfenn
 • şevval
 • şevval 22 Ekim 2013 21:59:54, Salı
  teşkürler
 • Yasin
 • Yasin 29 Ekim 2013 18:01:45, Salı
  tşk lo pirformans ödeviydi bilgisayarda ofis programcılığı dersinden
 • Ada
 • Ada 30 Ekim 2013 19:05:52, Çarşamba
  Bence burada birazdaha resim kullanmalısınız.
 • Fırat
 • Fırat 30 Ekim 2013 20:09:18, Çarşamba
  teşekkürler ezberlemem gerekiyordu bilgisayardan anlarım ama tuşlarla pek alakam yok.....
 • sıla
 • sıla 11 Kasım 2013 22:56:34, Pazartesi
  peki ama özel tuşlar nerde
 • Aslı
 • Aslı 12 Kasım 2013 17:09:33, Salı
  Aslında güzel bir bilgi ama Benm Öğremenim burda Bazı TUŞLARIN YANLIŞ Oldunu söyledi ve Ben bu sayfa yüzünden 90 Aldım
 • sena nur
 • sena nur 12 Kasım 2013 18:22:40, Salı
  sayıların anlamları nerde
 • alperen
 • alperen 16 Kasım 2013 18:27:05, Cumartesi
  ödevime yardımcı oldu performansdan 100 aldım :D
 • Şeyma
 • Şeyma 28 Kasım 2013 19:57:21, Perşembe
  Çok azmış birazdaha ekleyin lütfen
 • jklib
 • jklib 02 Aralık 2013 21:41:35, Pazartesi
  hiç birşey anlaşılmıyor ne yapim anlamıyorum
 • asd
 • asd 02 Aralık 2013 22:59:12, Pazartesi
  Çok saol kardeş performans ödewimdi saol :D
 • ftrftrfgtg
 • ftrftrfgtg 07 Aralık 2013 17:15:48, Cumartesi
  çooook sağolllllllllllllllll
 • ilayda altınsöz
 • ilayda altınsöz 08 Aralık 2013 19:50:04, Pazar
  çnş 100 alırım : bu arda bilgiler içni tşk :
 • MUSTAFA
 • MUSTAFA 09 Aralık 2013 20:45:53, Pazartesi
  ÇOK SAOL PRFORMANS ÖDEVİMDİ
 • saimegül
 • saimegül 11 Aralık 2013 21:29:58, Çarşamba
  performansı kolayca yaptım tşk
 • uğurcan
 • uğurcan 12 Aralık 2013 22:44:20, Perşembe
  süper
 • ceyda
 • ceyda 15 Aralık 2013 20:12:18, Pazar
  bu siteyi çok sevdim burayı sıksık ziyaret edicem
 • nisa
 • nisa 17 Aralık 2013 17:10:47, Salı
  çok teşekkürler
 • yaşar
 • yaşar 17 Aralık 2013 19:09:10, Salı
  cok guzeldi ama da ayrıntılı anlatsaydı da guzel olurdu bide tusları yanında resmi olsaydı daha daha guzel olurdu bence ama yinde helal ossun hakkını vermek lazm beylerrr
 • asya
 • asya 26 Aralık 2013 17:27:38, Perşembe
  çokkk sagolun süper bir site yine ziyaret edicegim
 • buKeT
 • buKeT 26 Aralık 2013 19:35:14, Perşembe
  Çoook saolun gerçekten performansımı yaptım sizin sayenizde çoook süper
 • mehmet
 • mehmet 28 Aralık 2013 13:31:56, Cumartesi
  çoook sağolun
 • azad
 • azad 29 Aralık 2013 21:20:01, Pazar
  saol kardeş bilişim perfonsmans ödeviydi
 • Sueda
 • Sueda 30 Aralık 2013 16:10:43, Pazartesi
  bence biraz kısa kesmişsiniz ama hakkınızı vermek lazım :D
 • serdar
 • serdar 30 Aralık 2013 18:47:57, Pazartesi
  çok kısaymış performans ödevimi kolayca yaptım
 • berk
 • berk 01 Ocak 2014 13:57:52, Çarşamba
  ÇOK TŞK
 • asd
 • asd 01 Ocak 2014 16:30:54, Çarşamba
  çok güzelde sitenin adını bulamadım kaynakçama ne yazcam ben şimdi :
 • aslı şen
 • aslı şen 01 Ocak 2014 20:38:36, Çarşamba
  tesekkürler çocuklar bunlar beceriyosunuz ben abay ortaokul öğretmeniyim çoculara sınav yapacagım
 • Admin
 • Admin 02 Ocak 2014 04:41:25, Perşembe
  yaşar, senin istediğin gibi yanına resimlerini ekledik...
 • oğuzhan
 • oğuzhan 02 Ocak 2014 20:39:05, Perşembe
  bence daha ayrıntılı olabilirdi ve daha çok resim
 • sezer
 • sezer 05 Ocak 2014 12:40:03, Pazar
  çok ama çok teşekkür ederim performans ödevimi yaptım sayenizde
 • beyza
 • beyza 05 Ocak 2014 13:41:50, Pazar
  yani bu site olmasaydı ne yapardım bilmiyorum çok saolun
 • su
 • su 05 Ocak 2014 22:33:05, Pazar
  güzell...
 • furkan
 • furkan 06 Ocak 2014 09:38:36, Pazartesi
  ben size teşekkür ederim çok saolun
 • şeyma
 • şeyma 06 Ocak 2014 18:12:33, Pazartesi
  çok soğolun bilgisayar sınavıma çok yardımcı oldunuz tşk
 • m.alp
 • m.alp 06 Ocak 2014 18:15:44, Pazartesi
  süper bir şeydi ya
 • elif
 • elif 08 Ocak 2014 13:35:51, Çarşamba
  sağolunnnnnnn :
 • isimsiz
 • isimsiz 09 Ocak 2014 09:29:53, Perşembe
  şimdi dersteyim ama güzeldi
 • esra
 • esra 09 Ocak 2014 20:51:03, Perşembe
  valla ne diyem bana soylıyecek bşey bırakmamışlar tek kelimeyle harikaydı thenk you
 • yusuf
 • yusuf 10 Ocak 2014 13:00:29, Cuma
  performans ödevimi yaptım çok iyi ya
 • nazlı
 • nazlı 12 Ocak 2014 14:35:29, Pazar
  çok teşekkürler çok güzel bir site : Çok işime yaradı :
 • Ali
 • Ali 13 Ocak 2014 08:45:53, Pazartesi
  Saolun ödevim 100 :
 • Bilmesende olur :D
 • Bilmesende olur :D 13 Ocak 2014 11:39:11, Pazartesi
  cok gzlmş :D işimi yaradı :D saol
 • gizemli
 • gizemli 13 Ocak 2014 23:40:29, Pazartesi
  sağolun çok güzel bi site performansım 100 sınav sonucunu bekliyorum tekrar teşekkürler
 • berke
 • berke 19 Ocak 2014 19:14:51, Pazar
  bence güzel ama biraz bilgiler kısa olmuş özür dilerim :D
 • Ufuk
 • Ufuk 22 Ocak 2014 22:28:29, Çarşamba
  sayıların ve alt gr ctrl arasındaki tuş yok ben bunun için açtım
 • ebebeğin
 • ebebeğin 09 Şubat 2014 17:40:33, Pazar
  bence siteniz çok hoş hem eğtimdede yardım ediyor bazı öğrenciler performans ödevini sizin sayenizde yaptı bence admin kendinle gurur duymalısın PUAN:
 • bilen bilir
 • bilen bilir 04 Mart 2014 08:44:57, Salı
  guzellllll :D
 • Abdulrazzak
 • Abdulrazzak 04 Mart 2014 08:49:40, Salı
  Bu Site Güzel
 • GGGGG
 • GGGGG 05 Mart 2014 19:27:30, Çarşamba
  ÖĞRETMENİMZ BİZE ANLATMAMIZ İLE İLGİLİ BİR KONU VERDİ VE BİZDE O KONUYU SLAYT HALİNE GETİRECEKTİK O VERDİĞİ KONUNUN KAĞIDI AYNI BUNLAR ÇOK TŞK EDERİM
 • semih
 • semih 10 Mart 2014 10:42:23, Pazartesi
  ama çok süper yapmişsınız.Başarılarınızın devamını dileri
 • Seyit
 • Seyit 10 Mart 2014 10:47:48, Pazartesi
  çooooook iiyiiiiiiiiii siniz tenk you
 • mustafa
 • mustafa 24 Mart 2014 11:52:59, Pazartesi
  cokk süperr tenk you
 • Ecem
 • Ecem 27 Mart 2014 19:28:14, Perşembe
  Güzel aslında ama eksikleriniz var. Daha çok görsel ve detay iyi olurdu. Ayrıca bazı tuşları atlamışsınız
 • apo
 • apo 28 Mart 2014 10:56:47, Cuma
  çok güzel
 • Merve Betül
 • Merve Betül 02 Nisan 2014 20:29:29, Çarşamba
  gerçekten bilişim teknolojiyle ilgili gördüğüm en güzel siteydi 2 saattir böyle bir sita arıyordum ama buldum süpermiş yaa sağolun :
 • berivan
 • berivan 07 Nisan 2014 21:22:20, Pazartesi
  çok kısa ama yinede işime yaradı sınavdan yüksek aldım 95
 • mustafa
 • mustafa 14 Nisan 2014 14:44:18, Pazartesi
  sınavda çok işime yaradı :
 • bengisu
 • bengisu 24 Nisan 2014 20:04:03, Perşembe
  yarın bilgisayar sınavım var inşallah Allah nasip ederse 100 alıcam :
 • Elifnur
 • Elifnur 01 Mayıs 2014 17:10:51, Perşembe
  Harika bilgisiyar dersinden 100 aldım performans tı süperrr hem 100 aldım hemde bir çok şey öğrendim
 • samet yusuf
 • samet yusuf 07 Mayıs 2014 10:43:14, Çarşamba
  harika
 • DEMET
 • DEMET 22 Mayıs 2014 20:33:23, Perşembe
  THENK YOU TEŞEKKÜRLER
 • büşra
 • büşra 28 Mayıs 2014 20:47:31, Çarşamba
  muhteşem
 • deniz
 • deniz 09 Ekim 2014 10:06:42, Perşembe
  iyi ödevime yardımcı oldu
 • melike
 • melike 17 Ekim 2014 22:49:57, Cuma
  muhtesem harıkaa cok tesekkur ederim
 • mehmet
 • mehmet 15 Aralık 2014 10:54:47, Pazartesi
  Oley
 • ceren
 • ceren 23 Aralık 2014 10:48:47, Salı
  Allah razı olsun Allah ne muradınız varda versin Allah tuttuğunuzu altın etsin çok işime yaradı dersten 100 aldım
  Allah razı olsun
 • ece
 • ece 24 Aralık 2014 14:41:12, Çarşamba
  resimleriniz çok az nasıl az resim koyuyorsunuz anlamıyorum gerçekten halllllla hallllllla
 • Buse
 • Buse 09 Şubat 2015 14:56:59, Pazartesi
  tşk cnm yaa ,
 • hiranur
 • hiranur 01 Mart 2015 11:35:22, Pazar
  çok sağolun gerçekten inanılmaz yardımcı oldu bu site sayesinde performans tan 97 aldım çok teşşekkür ederim çok sevdim bu siteyi
 • aslı ece
 • aslı ece 03 Mart 2015 21:25:36, Salı
  çoook beğendim artı performastan da 100 aldım çok teşeküler.
 • engin unal bocek
 • engin unal bocek 22 Mart 2015 14:16:26, Pazar
  teşekkürler projeden 100aldım
 • karsu
 • karsu 14 Nisan 2015 11:03:53, Salı
  sınava burdan çalışıyoruz tşk
 • Elif
 • Elif 07 Mayıs 2015 19:59:48, Perşembe
  teşekkürler çok yardımcı oldunuz...
 • gargara121234
 • gargara121234 13 Mayıs 2015 11:19:43, Çarşamba
  saolun çok işime yaradı ama yinede biraz daha ekleyin
 • ceyda
 • ceyda 20 Mayıs 2015 15:57:50, Çarşamba
  kontrol ve kilitleme tuşlarını ayırmalısınız
 • ARDA
 • ARDA 22 Haziran 2015 14:44:46, Pazartesi
  PERFONMANSIMA İYİ OLDU
 • Johny
 • Johny 10 Ekim 2015 17:06:44, Cumartesi
  Thanks^^
 • ıkdrlhrnolhp
 • ıkdrlhrnolhp 26 Ekim 2015 12:53:36, Pazartesi
  çoğu şey yanlış yazılmış
 • Umut GENÇER
 • Umut GENÇER 30 Ekim 2015 15:14:40, Cuma
  Merhaba Arkadaşlar

  Ben 10. Sınıf bilişim bölümünde okuyorum ve Öğretmen bende bir ödev istedi ama eksik bilgilerim var. Şunlarıda yazarsanız sevinirim.

  ÖRNEK;

  TUŞ+2.TUŞSONUÇ

  ALT+1

  ALT+Q @

  SHİFT+A,b,C a,B,c

  SHİFT+4 4

  VB.  ve diğerlerinide yazarsanız sevinirim.

 • havane
 • havane 03 Kasım 2015 19:33:54, Salı
  bu bilgiler için cokkkkkkk tesekkurrrr
 • Emrullah sevim
 • Emrullah sevim 05 Kasım 2015 20:14:17, Perşembe
  Çok teşekkürler eyvallah?
 • hamza
 • hamza 27 Kasım 2015 20:24:30, Cuma
  pazartesi günü yazılım var azda olsa yardım dokundu thank you bilgisayara giriş sitesi
 • Ts615528Ts
 • Ts615528Ts 21 Aralık 2015 18:27:24, Pazartesi
  Çok güzel
 • Alperen Uysal
 • Alperen Uysal 21 Aralık 2015 19:23:05, Pazartesi
  Tuşların önemini öğretti.

 • ferhat
 • ferhat 22 Aralık 2015 13:53:18, Salı
  maşalah cok yardımcı oldu
 • Şevval
 • Şevval 24 Aralık 2015 16:32:21, Perşembe
  page down aşağı indirir yukarı çıkarmaz.
 • hmt
 • hmt 04 Ocak 2016 09:22:11, Pazartesi
  çok güzel ama f6 ,f7 ,f8 ,f9,f10,f12 nerde o olsaydı iyi olurdu

 • sena nur
 • sena nur 04 Ocak 2016 10:38:45, Pazartesi
  inşallah yüksek not alırımm

 • Jack
 • Jack 06 Ocak 2016 15:11:20, Çarşamba
  gençler sizin yaşınızda biri olarak diyorum bilgisayarda hep sosyal medayada gezeceğinize biraz da bastığınız o @' lerin felan ne işe yaradağını bilin mesela bi çoğunuz bakmadan @'e basıyodur ve alt gr yerine alt'a bastığını sanıyordur. Bunu sizlere söyleyeyim...
 • aybüke çetin
 • aybüke çetin 12 Ocak 2016 20:00:44, Salı
  bence kısa değil çokda güzel ? ?????????
 • oğuzkağan
 • oğuzkağan 08 Mart 2016 09:07:42, Salı
  çok güzel hayatımı kurtardı hoca beğendi
 • Mkagan
 • Mkagan 08 Mart 2016 21:28:18, Salı
  Yeni bir şey öğrendim arkadaşlar denerken: • KEMAL
 • KEMAL 28 Mart 2016 08:51:05, Pazartesi
  TEŞEKÜRLER...
 • ceren
 • ceren 24 Ekim 2016 22:30:23, Pazartesi
  # bu işaretin anlamı ne
 • Isimsiz
 • Isimsiz 25 Ekim 2016 14:57:15, Salı
  Acayil güzel ama hoca beğenir mi bimieyrum
 • eda
 • eda 25 Ekim 2016 20:09:49, Salı
  bts dersinde işe yarar

 • Bilgisayar Donanımlarında Giriş Çıkış Üniteleri
 • Bilgisayar Donanımlarında Giriş Çıkış Üniteleri ~ 216,803

  Bir bilgisayar donanımı dış ortamdan bilgisayara veri aktarmak için kullanılıyorsa giriş donanımı veya giriş birimi, bilgisayardan dış ortama veri aktarmak için kullanılıyorsa çıkış birimi olarak adlandırılır • Bilgisayarın Tarihçesi
 • Bilgisayarın Tarihçesi ~ 70,365

  Bilgisayar tanımının esnekliği ve zaman içerisindeki değişim süreci dolayısıyla İlk Bilgisayarı saptamak güçtür. Geçmişte Bilgisayar olarak bilinen birçok aygıt günümüz ölçütlerine göre bu tanımı hak etmemektedir.
 • Bilgisayar ve Sağlık
 • Bilgisayar ve Sağlık ~ 35,059

  Bilgisayarın karşısında otururken dikkat edilmesi gerekenler ve iyi bir çalışma ortamı hakkında bilgiler


 • Bilgisayar Çeşitleri
 • Bilgisayar Çeşitleri ~ 33,032

  Ana Bilgisayarlar, Mini Bilgisayarlar (Netbook), Ağ Bilgisayarı, Kişisel Bilgisayar (PC), Dizüstü Bilgisayar (Laptop), Tablet Bilgisayar


 • Bilgisayar Yazılımları
 • Bilgisayar Yazılımları ~ 32,532

  Yazılım kavramı bilgisayardaki özdek (maddi) olmayan tüm bileşenleri tanımlar: programlar, iletişim kuralları ve veriler hepsi yazılımdır • Bilgisayar Virüsleri
 • Bilgisayar Virüsleri ~ 24,172

  Eger bilgisayarınıza virüs bulaşmışsa, bu durumda bilgisayarınızda "olağan dışı" bazı durumlar gözlemleyebilirsiniz. Bazi virüsler, isimleri ile ilgili bir mesajı ekranınıza getirebilir.Bazıları makinanızın çalışmasını yavaşlatabilir, ya da kullanılabilir...


 • WinRAR Sıkıştırma Programı Nasıl Kullanılır?
 • WinRAR Sıkıştırma Programı Nasıl Kullanılır? ~ 23,239

  WinRAR bir veri sıkıştırma programıdır. Sıkıştırma, bir verinin boyutunu küçültme ve kodlamadır. WinRAR bir arşiv yöneticisidir: Sıkıştırır, ciltler, şifreler, kendi kendine açılan modüller yapar, yedekler


 • Windowsta Dosya Sıkıştırmak
 • Windowsta Dosya Sıkıştırmak ~ 17,767

  Herhangi bir dosyayı çeşitli matematiksel fonksiyonlar ve kodlar kullanarak bilgisayarımızda daha az yer kaplaması için yapmış olduğumuz işlemdir. Mesela 1 MB boyutlara sahip bir dosya sıkıştırılarak 100 KB ( 10'da 1'i kadar küçültülerek) boyutlarına ç... • Güç Seçenekleri
 • Güç Seçenekleri ~ 16,803

  Windows XP’nin yeniliklerinden bir tanesi de hazırda beklet fonksiyonudur. Bu fonksiyon sayesinde bilgisayarı çabuk kapatıp çabucak açarız. Kapatmadan önce üzerinde çalıştığımız programları sonlandırmamıza gerek kalmaz ve bu programlar bilgisayarı...


 • Zamanlanmış Görevler Kullanma
 • Zamanlanmış Görevler Kullanma ~ 14,675

  Zamanlanmış Görevler’i açmak için, Başlat’ı tıklatın, Tüm Programlar’ı tıklatın, Donatılar’ın üzerine gelin, Sistem Araçları’nın üzerine gelin ve sonra da Zamanlanmış Görevler’i tıklatın


 • Windows ile Cd Yazmak
 • Windows ile Cd Yazmak ~ 14,392

  Kurulumdan sonra, kendi DVD'lerinizi hazırlamak, video işlemek, CD kapakları tasarlamak gibi birçok farklı dijital medya projesini uygulayabilirsiniz. Ayrıca tüm sisteminizin yedeğini CD veya DVD'ler üzerine alarak, sistemde olabilecek herhangi bir ak... • Net Meeting
 • Net Meeting ~ 10,783

  LAN yada Internet üzerinde paylaşım için temel program Netmeeting