Autocad Seçme İşlemleri

Seçmek anlamına gelmekler beraber Autocad programında çizim ekranında kısa yollarla istediğimiz nesneleri ya da line'ları ( çizgi ) rengine göre, tipine göre tek bir kısa komutla seçebiliyoruz.

Autocad Seçme İşlemleri

Select (Nesne Seçimi)

Üzerinde düzenleme yapılacak nesneler önce seçilir, sonra gerekli düzenlemeler yapılır. Nesne seçimi seçilecek nesneye imleç ile tıklamak sureti ile yapılır. Seçilen nesne kesikli çizgi haline dönüşür ve üzerinde mavi kutucuklar (Grip) oluşur. Seçimi iptal etmek için ESC tuşuna basmanız yeterlidir.İmleç hareket ettirmek sureti ile seçme penceresi oluşturarak da seçim yapılabilir. Yalnız bu yapılırken seçilecek nesnenin seçim penceresi içinde olması gerekir.aksi halde seçim penceresi içinde olmayan nesneler seçilmeyecektir. Komut satırına yazarak da seçme işlemini yapabilirsiniz. Komut satırından faydalandığınızda şu iletilerle karşılaşacaksınız.

 

Command: Select

Select Object: ?

Expects a point or Window/Last/Crossing/BOX/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon/Group/Add/Remove/Multiple/Previous/Undo/AUto/Sıngle

 

Bu iletide yer alan seçme yöntemlerinden herhangi birini seçerek nesne seçme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu iletide ye alan seçeneklerin açıklaması aşağıda verilmiştir.

Window: Seçme penceresinin içine tamamı giren nesneleri seçer.

Last: En son çizilen nesneyi seçer.

Crossing: Window da olduğu gibi kare veya dikdörtgen şeklinde bir seçim penceresi tanımlanır. Çapraz iki köşesi tanımlanarak oluşturulan bu çerçevenin içine tamamı veya bir kısmı giren nesneler seçilmiş olur.

Box: Windows seçeneği gibi seçme penceresinin içindeki nesneleri seçer.

All: Ekranda görünsün görünmesin çizim dosyasında yer alan bütün
nesnelerin seçilmesinde kullanılır. Çizim dosyasında kapatılmış (görünmez yapılmış) çizgilerde ekranda görünmedikleri halde seçilmiş olur. Bu nedenle All yöntemi kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Fence: Uygulaması Line komutuna benzer. Ard arda çizgiler Crossing
veya Cpolygon yöntemlerinde olduğu gibi nokta çizgi olarak görünürler. Bu çizgilerle kesişen, bu çizgilere temas eden nesneler seçilir. Nokta girmeden Enter tuşuna basılıncaya kadar çizgi işlemi devam eder. Enter tuşuna basıldığında çizgiler ekrandan kaybolur ve bu çizgilerle kesişen nesneler seçilmiş olur.

Wpolygon: Seçildiğinde kapalı bir polyline çizimine başlanır. Ard arda
girilen noktalarla çokgen şekiller oluşturulur. Bu şekiller Window yönteminde olduğu gibi düz çizgiler şeklinde gözükür. Temel olarak window yönteminin aynısıdır. Tek farkı çok kenarı olan pencerelerin açılabilmesidir.Seçme özelliği Window yönteminin aynısıdır. Yani çokgeninin içine tamamı giren nesneler seçilmiş olur

Cpolygon: Seçildiğinde kapalı bir Polyline çizimine başlanır. Ard arda
noktalar girilerek çokgen şekiller oluşturulur. Bu şekilleri oluşturan çizgiler Crossing yöntemindeki gibi nokta şeklinde görünürler. Crossing yöntemine benzerdir. Tek farkı çok sayıda kenarı olan seçim penceresinin oluşturulabilmesidir. Başlangıç noktası dahil en az 3 nokta girilmelidir. Seçme çokgeninin içine tamamı veya bir kısmı girmiş olan nesneler seçilmiş olur.

Group: Önceden tanımlanmış bir grubu seçmek için kullanılır. Grubun
adını komut satırına yazmak sureti ile seçim gerçekleştirilir.

Add: Seçilmiş olan çizim nesnelerine başka çizim nesneleri ekler.

Remove: Seçilen nesnelerin içinden istenmeyen nesneler çıkartılır.

Multiple: Tek bir veri taraması ile çoklu nesne seçimi yapılmasını sağlar.

Seçilecek nesneleri sol tıklayarak tarayınız. Daha sonra sağ tıkladığınızda taradığınız nesnelerin seçildiğini göreceksiniz.

Previous: Bir önce seçilen nesnenin tekrar seçilmesine imkan verir.

Undo: En son seçilen nesneyi iptal eder. Bu peş peşe yapıldığında seçiliş sırasına göre sondan başa doğru seçimleri iptal eder.

Auto: Varsayılan yöntemdir. Nesnenin işaretlenerek seçilmesini sağlar.

Single: Çizim nesnelerinin tek tek seçilmesini sağlar.

Yukarıda anlatılan nesne seçim yöntemleri ile seçim yapıldıktan sonra komuttan otomatik olarak çıkılır. Daha sonra uygulanmak istenen komuta girildiğinde Select komutu ile seçilmiş olan nesneler yeniden seçmeye gerek kalmadan, uygulanacak komut içinde bulunan Previous seçeneği ile kolaylıkla seçilebilir. Select komutu genellikle karmaşık çizimlerde, herhangi bir Edit işlemi için, seçilmesi zor olan nesnelerin önceden seçilmesi amacı ile kullanılır.

Quick Select ( Hızlı Nesne Seçimi)

Bu komut ile mevcut objelere göre filtreleme yapılarak hızlı bir şeçim yapılabilir. Komut Tools menusunden seçilebilir.

Apply to: Bu bölümde iki seçenek vardır. Entire drawing yada Current ion .

Entire drawing : çizim oratmında tüm objeleri analiz ederek filtreleme kriterlerine uygun objeleri seçer.

Curent ion butonu ile yeni bir seçim seti tanımlayarak bu objeler içinde analiz yapılaması sağlanabilir.

Object type : Bu bölümde ise kriter değişkenlerinin tanımlanacağı objenin türü belirlenir. Örneğin (line, text, arc, dimension) gibi obje tipi belirienir yada multiple ile obje tipine bakılmaksızın sadece (color, linetype, linetypescale..) gibi genel ortak özelliklerle kriter tanımlanır.

Properties : Bu bölümde yukarıda seçilen obje tipi ile ilgi tüm değiken kriterler görüntülenir. Örneğin line için (delta x, y, x; start x, y, z; end x, y, z; length; angle; vs) bunlardan hangisiyle ilgili kriter tanımlanacaksa seçilir. Length =boy angle = açı color=renk .......

Operator: Equal: eşit, not equal: eşit değil, greater than: daha büyük, less than: daha küçük, all: hepsi gibi kriter tanımlama operatörleri seçilir.

Value: Bu bölüme seçilen kriterle ilgili istenilen değer girilir.

Örneğin boyu 50 mm den büyük mavi renkli çizgileri seçmek için Object type: line, properties: length, operator: greater than, value: 50 ve daha sonra properties: color, operator: equal, value: blue seçilir ve ok butonuna basılır. Böyle mavi renkli ve 50mm den uzun olan tüm çizgiler seçilir.

 

Kaybnaklar

 

Yorumunuzu Ekleyin

Yükleniyor...