C Programlama Örnek Enigma Makinesi (Enigma Machine)


Örneğimize geçmeden önce Enigma Makinesini tanıyalım. Bir Rotor makinesi olan enigma kriptolojide şifreleme ve deşifre işlemleri için kullanılan elektro-mekanik akışlı şifreli bir cihazdır. Enigma Makinesi ilk olarak Birinci Dünya Savaşının sonlarında Alman Mühendis Arthur Scherbius tarafından keşfedilmiştir. Scherbius tarafından geliştirilen bu mekanik şifreleyici cihaz 1920’lerin başlarında ticari amaçlı kullanılmış, ardından İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve süresince Nazi Almanya’sında olmak üzere çeşitli ülkelerde askeri ve hükümete bağlı kuruluşlar tarafından benimsenmiştir.

 
C Programlama Örnek Enigma Makinesi (Enigma Machine)

(Yararlı Bağlantılar)
Enigma Şifrelemesinin Analizi ve Genel Prensipler
Enigma Makinesinin Çalışma Sistemi
Unutulmuş Bir Dahi Alan TURING
Alan Turing: Creator of modern computing
Wikipedia: Enigma Machine
Online Enigma Makinesi Emülatörü
Dünya Bilim Festivali – Enigma Tanıtımı
KhanAcademy Enigma Şifreleme Makinesi


 
Enigmayı ele alan The Imitation Game (Yapay Oyun) 2014 sinema filminide izleminizi tavsiye ederim.
 
Örnek: 2 Rotor dizisi içerisinden alınan harfler ile kullanıcının girmiş olduğu veriyi şifreleyip SONUC.TXT dosyamıza yazan bir C Programı. Şifreleme işlemi her harf içi ayrı ayrı yapılmaktadır.
 
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <conio.h>
//SIFRELEMEMIZ BUYUK HARF OLARAK YAPILACAK.
int x,y,ANAHTAR1,ANAHTAR2;
//HARFLERIMIZI ICEREN ROTOR DIZILERIMIZI OLUSTURUYORUZ.
char ROTOR1[]={'A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P','Q','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z'};
char ROTOR2[]={'A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P','Q','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z'};
char SFVERI[250],SF,SFR[250];

//SIFRELEME ISLEMIMIZ 2 ROTOR UZERINDEN UYGULANACAK.
//ROTOR'UN KAYDIRMA ICIN ANAHTAR DEGERIMIZI TANIMLIYORUZ.
//ROTORK ISIMLI GLOBAL BIR DEGISKENIMIZDE HER ROTORUN BASLANGIC HARFI ANAHTAR DEGERDEKI 
//HARF OLACAK SEKILDE KAYDIRILMASINI SAGLIYORUZ.
void ROTORK(int ANAHTAR,int ROTOR){
 char ART;
 if(ROTOR==1){
 for(x=0;x<ANAHTAR-1;x++){
  ART=ROTOR1[0];
  for(y=0;y<25;y++)
  ROTOR1[y]=ROTOR1[y+1];
  ROTOR1[25]=ART;
 } 
}
 else if(ROTOR==2){
  for(x=0;x<ANAHTAR-1;x++){
  ART=ROTOR2[0];
  for(y=0;y<25;y++)
  ROTOR2[y]=ROTOR2[y+1];
  ROTOR2[25]=ART;
  }
 }
}

void SIFRELEME(char DEGER[]){
 for(x=0;x<strlen(DEGER);x++){
 for(y=0;y<26;y++){
  if(DEGER[x]==ROTOR1[y]){
  SFR[x]=ROTOR2[y];
  break;
 }
 }
} 
//SIFRELENMIS VERININ SONUC.TXT DOSYAMIZA YAZILMASINI SAGLIYORUZ  
 FILE *DOSYA; 
 DOSYA= fopen("SONUC.txt","w");
 fprintf(DOSYA,"%s",SFR);
 fclose(DOSYA);
}
//SIFRENIN KODLANACAGI TARIH ANAHTARLARININ KULLANICI TARAFINDAN GIRILMESINI SAGLIYORUZ.
 main(){
 printf("1.ROTOR ANAHTARINI GIRINIZ : ");
 scanf("%d",&ANAHTAR1);
 printf("2.ROTOR ANAHTARINI GIRINIZ : ");
 scanf("%d",&ANAHTAR2);
 printf("SIFRELENECEK VERIYI GIRINIZ : ");
 x=0;
 do{
  SF=getche();
  if(SF>='A'&&SF<='Z'){
  SFVERI[x]=SF;
  x++;
 }else{
  if(SF!=13)
  printf("nLUTFEN ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ HARFLERINI KULLANINIZ.n");
}
  }while(SF!=13&&x<250);
  SFVERI[x]=NULL;
  ROTORK(ANAHTAR1,1);
  ROTORK(ANAHTAR2,2);
  SIFRELEME(SFVERI);
}
 
C Programlama Örnek Enigma Makinesi (Enigma Machine)
Kaynak
Yorumunuzu Ekleyin

Yükleniyor...