Yön Tuşlarıyla Hareket

Klavyenin yön tuşlarıyla movie clip i hareketlendirme
Yön Tuşlarıyla Hareket
 • ?lk ba?ka hareket ettirmek istedi?iniz cizmi çizin.

 • Çiziminizi seçip F8 e basarak Movie Clip yap?n.

 • Movie Clip'inizi seçip action script k?sm?na a?a??daki kodlar? yaz?n;  on(keyPress "<Right>") {
  _x = (_x+5);
  }
  on(keyPress "<Left>") {
  _x = (_x-5);
  }
  on(keyPress "<Up>") {
  _y = (_y-5);
  }
  on(keyPress "<Down>") {
  _y = (_y+5);
  }
  Burada Right sa?,Left sol,Up yukar?,Down ise a?a?? tu?un görevini görüyor...Bu k?s?mlarda _x = (_x+5); veya _y = (_y-5); kodlar?ndaki 5 de?erini istedi?iniz gibi de?i?tirebilirsiniz...
  x, x eksenini yani yukar? ve a?a??y?,y ise y eksenini yani sa?? ve solu simgeler...

 • Kaynak gorsel.arsivimiz.com/yonlendir.asp
  Yorumunuzu Ekleyin

  Yükleniyor...