Konular

Mysql field tipleri

MySql Field Tipleri

 

TINYINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]


Çok küçük tamsayı anlamına gelir. Normalde 128 ve 127 arasında değer alır. Unsigned olarak, yani pozitif olacak şekilde tanımlanırsa 0 ve 255 arasında da değer alabilir. Sabit diskte 1 byte yer kaplar

SMALLINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]


Ufak tamsayı anlamına gelir. Normalde -32768 ile 32767 arasında değer alır. İşaretsiz veya Unsigned değeri 0 ile 65535 arasındadır. Sabit diskte 2 byte yer kaplar.

MEDIUMINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]


Orta değerde tamsayı anlamına gelir. Değer aralığı -8388608 ve 8388607. İşaretsiz olarak 0 ve 16777215 arasında değer alabilir. Sabit diskte 3 byte yer kaplar.

INT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]


Normal tamsayı anlamına gelir. Tanımlı aralığı -2147483648 ve 2147483647 işaretsiz aralığı 0 ve 4294967295 arasındadır. Sabit diskte 4 byte yer kaplar.

BIGINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]


Büyük değerli tamsayı anlamına gelir. Değer aralığı -9223372036854775808 ve 9223372036854775807 'dir. İşaretsiz aralığı 0 ve 18446744073709551615'tir. Sabit diskte 8 byte'lik yer kaplar.

FLOAT

Reel sayı anlamına gelir. Virgülden sonra 4 ya da 8 hane saklanabilir. Sabit diskte 4 byte'lık yer kaplar

FLOAT[(M,D)]

Küçük reel sayı anlamına gelir. İşaretsiz olarak saklanamaz. Sabit diskte 4 byte 'lık yer kaplar

DOUBLE PRECISION[(M,D)]

Normal reel sayı anlamına gelir. İşaretsiz olarak saklanamaz. Sabit diskte 8 byte'lık yer kaplar.

REEL[(M,D)]

Normal reel sayı anlamına gelir. İşaretsiz olarak saklanamaz. Sabit diskte 8 byte'lik yer kaplar. Double 'la aynıdır.

DECIMAL [(M,D)]

Paketlenmemiş; akan sayı anlamına gelir. İşaretsiz olamaz. Double'la aynı değer aralığına sahiptir. Sabit diskte M+D byte'lık yer kaplar.

TIMESTAMP [(M)]

O anda içinde bulunan sistem saatini veritabanına saklar. Sabit diskte 4 byte yer kaplar.

DATE

Tarih saklama tipidir.

TIME

Zaman saklama veri türüdür.

DATETIME


Tarih ve zaman bilgisini birlikte depolamakta kullanılır.

VARCHAR(M) [binary]


Değişken karakter sayısına sahip metin bilgisini depolamak için kullanılır. Örneğin, depolanacak bilgi miktarı 4 yada 15 harfse, Char türü yerine Varchar daha kullanışlıdır. En fazla 255 hard depolanabilir Arama işleminde depolanan harf ya da rakamların büyük ya da küçük harfli olması gözetilmez. Tablo oluşturulurken binary parametresiyle oluşturulursa, küçük-büyük harf ayrımı vardır. Sabit diskte depolanan bilgi miktarı + 1 byte yer kaplar.

TINYTEXT ve TINYBLOB


Değişken miktarda metin ya da ikilik (binary) bilgi barındırır. Büyük-Küçük harf ayrımı kesinlikle vardır. En fazla 255 harf barındırabilir. Sabit diskte depolanana bilgi miktarı + 1 byte yer kaplar.

TEXT ve BLOB


Değişken miktarda metin ya da ikilik (binary) bilgi barındırır. Büyük- Küçük harf ayrımı kesinlikle vardır. En fazla 65535 harf barındırabilir. Sabit diskte depolanan bilgi miktarı + 2 byte yer kaplar.

MEDIUMTEXT ve MEDIUMBLOB


Değişken miktarda metin ya da binary bilgi barındırır. Büyük-Küçük harf ayrımı kesinlikle vardır. En fazla 16777216 harf barındırabilir. Sabit diskte depolanan bilgi miktarı + 3 byte yer kaplar.

LONGTEXT ve LONGBLOB


Değişken miktarda metin ya da ikilik (binary) bilgi barındırır. Büyük-Küçük harf ayrımı kesinlikle vardır. En fazla 4294967295 harf barındırabilir. Sabit diskte depolanan bilgi miktarı + 4 byte yer kaplar.

ENUM


Metin olarak aynı anda doğru olamayacak bilgileri depolar. Örneğin insanlar ya erkek ya da kadın olarak doğarlar. Enum tipi, birlikte değerler olmayacak bilgilerin depolanmasında kullanışlıdır. Ne kadar değer olursa olsun sabit diskte 1 ya da 2 byte yer kaplar.

SET


Enum tipine benzer, ancak birden çok değeri aynı anda alabilir. Örneğin bir aracın ön sol tekerleği patlamış; olabilir, beraberinde sağ arka tekerleğide patlamış olabilir. Önceden bilinen olasılıklar bulunduğunda, birden fazla durumun aynı anda gerçekleşmesi halinde set türleri kullanılır. Sabit diskte 1 ila 8 arasında yer kaplar.


Kaynak : Burak Taş

Yorumunuzu Ekleyin

Mysql Türkçe Karakter Problemi

Php+Mysql Tabanlı Site Tasarımları hazırlayan yeni arkadaşların en büyük problemleridir, Mysql 4 üzerindeki karakter problemleri. Bu sadece Mysql 4 üzerinde oluşan bir durum. Yani Mysql 4'ler üstünde karakter kodlama seçenekleri söz konusu. Ayrıca türkçe karakter içeren sıralamalardada sorunlar çıkmaktadır.

53,795 Okunma 2 Yorum 14/04/2007 14:32:06 09/12/2014 14:32:21

Mysql Veri Tipleri

Mysqlde kullanılabilecek veri tipleri, anlamları ve alabilecekleri değerler

34,756 Okunma 2 Yorum 10/03/2008 20:27:44

Mysql Tablo Türleri

MyISAM, InnoDB...

24,996 Okunma Henüz yorum yapılmamış 13/10/2008 14:44:29 09/12/2014 14:45:36

MySQL ve Triggerlar

MySQL 5. 0 alpha'ya kadar trigger desteği bulunmayan bir veritabanı yönetim sistemi olduğundan çoğu kez bu nedenle çocukça bir uğraş olarak görülmüştür - abartmıyorum. Yeni sürümlerine entegre edilen trigger desteği sayesinde MySQL severler oldukça büyük bir huzura kavuşmuştur

23,217 Okunma Henüz yorum yapılmamış 19/10/2007 14:56:59

Mysql İle Türkçe Karakter Sıralaması

Yeni sürüm mysql veritabanlarında karakter kodları var bildiğiniz üzere. Çoğu kişi için sıkıntı olduğu düşünülse de, aslında tam tersi karakter kodları sayesinde veritabanımız daha hızlı çalışıyor ve gördüğünüz bu tarzda sıralama işlemlerini başarıyla yapabiliyoruz.

21,595 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/09/2008 18:22:12

Kalıcı Bağlantılı Veritabanı Bağlantıları (Persitent Connections)

Kalıcı bağlantılar betiğinizin çalışması bittiğinde kapanmayan bağlantılardır. Bir kalıcı bağlantı istendiğinde PHP evvelce açılmış eşdeğer bir kalıcı bağlantı var mı diye bakar ve varsa onu kullanır. Yoksa yeni bir bağlantı oluşturur. Bir 'eşdeğer' bağlantı, aynı konağa (uygulanabildiği takdirde) aynı kullanıcı adı ve parola kullanılarak açılmış bağlantıdır.

12,037 Okunma Henüz yorum yapılmamış 08/12/2014 11:11:14 08/12/2014 11:33:49

Yükleniyor...