C# ile Formatlı Çıkış İşlemleri Nasıl Yapılır?

Ekrana çıktı işlemlerinin belirlediğimiz biçimde görüntülenmesi için formatlı çıkış işlemlerinden faydalanbiliriz.

C# Formatlı Çıkış İşlemleri

Ekrana çıktı işlemlerinin belirlediğimiz biçimde görüntülenmesi için formatlı çıkış işlemlerinden faydalanbiliriz.

Tam Sayı Formatlama

Formatlı yazımda kullanılan parametrelerin açıklaması:
C: Sayıyı para birimi şeklinde gösterir.
D: Tek kullanıldığında bir anlam ifade etmez. Yanına sayı yazılarak kullanılır. Formatı alınacak sayının basamak değeri yanında yazılan sayıdan küçükse arta kalan değer kadar yanına sıfır eklenir.
E: Sayıyı 10 üzeri şeklinde gösterir.
F: Sayıların virgülden sonraki basamak sayısı ayarlamada kullanılır.
N: Sayıyı binlik basamaklara ayırarak yazar.
X: Sayıyı hexdecimal(16′ lık sayı sistemi) olarak yazar.
# işareti: Formatlı yazımda her bir sayı için # işaretini kullanabiliriz.
 

Örnek 

  1. static void Main(string[] args)  
  2. {  
  3.    Console.Write("{0:(###) ### ## ##}", 1231231212);  
  4.    Console.ReadKey();  
  5. }  

Çıktısı :

(123) 123 12 12_

Tarih Formatlama

Özel Tarih Formatlama

Ekrana yazımda güzel parantez arasında değişkenin sırasını yazarak gerçekleştiriyorduk.{0},{1} gibi.Yazılan ifadeleri sağa dayalı yazmak için araya virgül koyuyuruz ve kaç basamak sağa dayalı yazacaksak onun değerini yazıyoruz.Mesela sıfırıncı değişkeni 4 hane sağa dayalı yazmak için {0,4} kullanılır. Bu konu ile ilgili bir örnek yazalım.

Örnek:

?

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

class Program

 

{

 

static void Main(string[] args)

 

{

 

int x = 56851;

 

Console.WriteLine("Sayı={0,10} Sağa Dayalı Yazım", x);

 

Console.ReadKey();

 

}

 

}

Programı çalıştırdığmızda Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.Aşağıda 10 hane sağa dayalı yazımı görüyorsunuz.Sağdan 5 hane zaten sayının kendisi.Geriye kalan 5 hane boş gözükür.

Farklı bir örnek oluşturalım.

Örnek:

?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

class Program

 

{

 

static void Main(string[] args)

 

{

 

int x = 56851;

 

Console.WriteLine("Sayı={0,10}", x);

 

Console.WriteLine("Sayı={0,9}", x);

 

Console.WriteLine("Sayı={0,8}", x);

 

Console.WriteLine("Sayı={0,7}", x);

 

Console.ReadKey();

 

}

 

}

 

//Daha fazla bilgi için :www.gorselprogramlama.com

Programı çalıştırdığmızda Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.Değerleri değiştirerek farklı formatlar oluşturabilirsiniz.

Yazılan ifadeleri sola dayalı yazmak için araya virgül koyuyuruz ve kaç basamak sola dayalı yazacaksak onun değerini yazıyoruz.Mesela sıfırıncı değişkeni 4 hane sola dayalı yazmak için {0,-4} kullanılır. Bu konu ile ilgili bir örnek yazalım.

Örnek:

?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

class Program

 

{

 

static void Main(string[] args)

 

{

 

int x = 56851;

 

Console.WriteLine("Sayı={0,-10} Sola Dayalı Yazım", x);

 

Console.ReadKey();

 

}

 

}

Programı çalıştırdığmızda Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.Aşağıda 10 hane sola dayalı yazımı görüyorsunuz.Soldan 5 hane zaten sayının kendisi.Geriye kalan 5 hane boş gözükür.

Farklı bir örnek oluşturalım.

Örnek:

?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

class Program

 

{

 

static void Main(string[] args)

 

{

 

int x = 56851,y=34254;

 

Console.WriteLine("Sayı={0,-10} Sayı={1,-10} ", x,y);

 

Console.WriteLine("Sayı={0,-9} Sayı={1,-10}", x,y);

 

Console.WriteLine("Sayı={0,-8} Sayı={1,-10}", x,y);

 

Console.WriteLine("Sayı={0,-7} Sayı={1,-10}", x,y);

 

Console.ReadKey();

 

}

 

}

Programı çalıştırdığmızda Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

Formatlı yazımda parametre olarak bazı harfler kullanıyoruz.

C : Sayıyı para birimi şeklinde gösterir.

D :  Tek kullanıldığında bir anlam ifade etmez.Yanına sayı yazılarak kullanılır.Formatı alınacak sayının basamak değeri yanında yazılan sayıdan küçükse arta kalan değer kadar yanına sıfır eklenir.Birinci örnekte herhangi bir şey yazmadık.O yüzden sayı aynen ekrana yazacaktır(45322).İkinci örneğe baktığımzda sayının yanına  üç tane sıfır eklendiğini görürsünüz.(00045322)

E : Sayıyı 10 üzeri şeklinde gösterir.

F : Sayıların virgülden sonraki basamak sayısı ayarlamada kullanılır.

G : Sayıyı en uygun formatta yazar.

N : Sayıyı binlik basamaklara ayırarak yazar.

X : Sayıyı hexdecimal(16′ lık sayı sistemi) olarak yazar.

Örnek:

?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

class Program

 

{

 

static void Main(string[] args)

 

{

 

int x = 45322;

 

Console.WriteLine("Formatlı Sayı {0:C}", x);

 

Console.WriteLine("Formatlı Sayı {0:D}", x);

 

Console.WriteLine("Formatlı Sayı {0:E}", x);

 

Console.WriteLine("Formatlı Sayı {0:F}", x);

 

Console.WriteLine("Formatlı Sayı {0:G}", x);

 

Console.WriteLine("Formatlı Sayı {0:N}", x);

 

Console.WriteLine("Formatlı Sayı {0:X}", x);

 

Console.ReadKey();

 

}

 

}

 

//Daha fazla bilgi için : www.gorselprogramlama.com

Programı çalıştırdığmızda Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

Parametre olarak yazılan harflerin yanına sayısal değer ekleyebiliriz. C,E,F,N parametreleri için: Formatı alınacak sayının basamak değeri yanında yazılan sayıdan küçükse arta kalan değer kadar sol yanına sıfır eklenir. D ve X içinde  Formatı alınacak sayının basamak değeri yanında yazılan sayıdan küçükse arta kalan değer kadar sağ yanına yani sonuna sıfır eklenir.Bununla ilgili bir örnek yazalım.

Örnek:

?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

class Program

 

{

 

static void Main(string[] args)

 

{

 

int x = 45322;

 

Console.WriteLine("Formatlı Sayı {0:C3}", x);

 

Console.WriteLine("Formatlı Sayı {0:D8}", x);

 

Console.WriteLine("Formatlı Sayı {0:E10}", x);

 

Console.WriteLine("Formatlı Sayı {0:F5}", x);

 

Console.WriteLine("Formatlı Sayı {0:G5}", x);

 

Console.WriteLine("Formatlı Sayı {0:N5}", x);

 

Console.WriteLine("Formatlı Sayı {0:X8}", x);

 

Console.ReadKey();

 

}

 

}

Programı çalıştırdığmızda Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

 

# işareti : Formatlı yazımda her bir sayı için # işaretini kullanabiliriz. Mesela bir sayıyı telefon formatında yazmak için bir örnek hazırlayalım.

Örnek:

?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

class Program

 

{

 

static void Main(string[] args)

 

{

 

int tel=2124444444;

 

Console.WriteLine("{0,10:(###)-(### ## ##)}", tel);

 

Console.ReadKey();

 

}

 

}

Programı çalıştırdığmızda Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.Telefon 10 haneli olduğu için virgülden sonra 10 yazdım ve 10 tane diyez (#) ekledim.Ben parantezde ekledim.Siz eklemeyebilrisiniz.Bu yolla değişik formatlar oluşturabilirsiniz.

KAYNAK:

Yorumunuzu Ekleyin

Yükleniyor...