Farklı Swfleri Rast Gele Yüklemek

 

Farklı swfleri rast gele yüklemekvar DosyaIsimleri = [["istanbul1.swf", 450], ["istanbul2.swf", 335], ["istanbul3.swf", 362]];
var SwfSayisi = DosyaIsimleri.length;
var RastgeleNo = Math.floor(Math.random()*SwfSayisi);

var myLoader:Loader = new Loader();
yuklenici.addChild(myLoader);
/*var url:URLRequest = new URLRequest(DosyaIsimleri[RastgeleNo]); */

function Oynat(){
        RastgeleNo = Math.floor(Math.random()*SwfSayisi);
        myLoader.load(new URLRequest("anime/"+DosyaIsimleri[RastgeleNo][0]));
}

Oynat();

var Zamanlayici:uint = setInterval(Oynat, 35000);

 

Bir başka uygulama

 


function clickButton(myevent:MouseEvent):void{
   var myrequest:URLRequest=new URLRequest("soPresentation.swf");
   var myloader:Loader=new Loader();
   myloader.load(myrequest);
   stage.addChild(myloader);
   myloader.x=120;
   myloader.y=150;
}

btnsponsorlaunch.addEventListener(MouseEvent.CLICK, clickButton);

 

 

Yorumunuzu Ekleyin

Yükleniyor...