Tkinter Radyo Düğmesi / Radio Button

Bu eğitimde, kullanıcıların birbirini dışlayan bir dizi seçenek arasından seçim yapmasına olanak sağlamak için Tkinter radyo düğmesi widget'ını nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.

Tkinter radyo düğmelerine giriş

Radyo düğmeleri, birbirini dışlayan bir dizi seçenek arasından seçim yapmanızı sağlar.

Tipik olarak radyo düğmelerini bir grup halinde birlikte kullanırsınız. Kullanıcıların seçmesini istediğiniz birkaç seçeneğiniz varsa bunlar iyi bir seçenektir.

Tkinter Radyo Düğmesi / Radio Button

Radyo düğmeleri oluşturmak için widget'ı kullanırsınız Radiobutton. Aşağıda tk.Radiobuttonyapıcıyı kullanarak radyo düğmelerinin nasıl oluşturulacağı gösterilmektedir:

selected = tk.StringVar()
r1 = ttk.Radiobutton(container, text='Option 1', value='Value 1', variable=selected)
r2 = ttk.Radiobutton(container, text='Option 2', value='Value 2', variable=selected)
r3 = ttk.Radiobutton(container, text='Option 3', value='value 3', variable=selected)
Kod dili: JavaScript ( javascript )

Her radyo düğmesinin farklı bir değeri vardır. Ancak aynı gruptaki radyo düğmeleri aynı değişkeni paylaşır.

containerRadyo düğmelerini yerleştirdiğiniz ana widget'tır .

Bağımsız değişken text, radyo düğmesinde görünen metni belirtir.

Bağımsız değişken value, radyo düğmesinin tutacağı değeri belirtir.

Bir variableolmalıdır tk.StringVar().

Tkinter radyo düğmesi örneği

Aşağıdaki program radyo düğmelerinin nasıl kullanılacağını göstermektedir. Seçilen Boyutu Al düğmesini tıkladığınızda seçilen boyutu döndürür .

import tkinter as tk
from tkinter import ttk
from tkinter.messagebox import showinfo

# root window
root = tk.Tk()
root.geometry('300x220')
root.resizable(False, False)
root.title('Radio Button Demo')


def show_selected_size():
  showinfo(
    title='Result',
    message=selected_size.get()
  )


selected_size = tk.StringVar()
sizes = (('Small', 'S'),
     ('Medium', 'M'),
     ('Large', 'L'),
     ('Extra Large', 'XL'),
     ('Extra Extra Large', 'XXL'))

# label
label = ttk.Label(text="What's your t-shirt size?")
label.pack(fill='x', padx=5, pady=5)

# radio buttons
for size in sizes:
  r = ttk.Radiobutton(
    root,
    text=size[0],
    value=size[1],
    variable=selected_size
  )
  r.pack(fill='x', padx=5, pady=5)

# button
button = ttk.Button(
  root,
  text="Get Selected Size",
  command=show_selected_size)

button.pack(fill='x', padx=5, pady=5)


root.mainloop()
Kod dili: PHP ( php )

Çıktı:

Tkinter Radyo Düğmesi / Radio Button

Özet

 • ttk.Radiobutton(text, variable)Bir radyo düğmesi oluşturmak için kullanın ; değişken bir olmalıdırtk.StringVar()
 • Bir dizi radyo düğmesi aynı şeyi paylaşır variable.

Kaynak

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
  Yükleniyor...