Fireworks Nedir?

www.dijitalders.comFireworks Nedir: Mükemmel arayüze sahip, hem web tasar?m hem de grafik tasar?m program?.

Neden Fireworks: En karma??k i?leri bile kafan?z? kar??t?rmadan, kolay bir ?ekilde yapt??? için.

Nas?l Çal???r: Ayn? anda hem pixel hem de vektörel bir tabanda çal???r.

Fireworks'ün Art?lar?: Fireworks 4'de haz?rlam?? oldu?unuz grafikleri, istenen herhangi bir formatta export edebilen çok yönlü bir kay?t seçene?i bulunmaktad?r. Genel kay?t ?ekli h?zla yay?lan PNG'dir.

Hareketli resimler ve animasyonlar olu?turabildi?iniz 'Live Animation' özelli?i sayesinde sizi Flash'a gitme derdinden de k?smen kurtaran Fireworks 4 ayr?ca Dreamweaver ile mükemmel bir ikili olu?turuyor. Ayr?ca Photoshop, Illustrator, Freehand, Corel gibi birçok programdan dosya alma/gönderme gibi özellikleride vard?r.

Mükemmel bir optimizasyon özelli?ine sahip olan Fireworks 4, sitenizi haz?rlad???n?zda ba?ka bir programa optimize ettirerek kaybedece?iniz vaktide size geri veriyor. Yani art?k web sayfalar?n?zdaki grafiklerin internet ortam?nda daha h?zl? olarak aç?lmas?n? sa?lamaya çal??mak gibi u?ra??n?z olmayacak. E?er bu optimize özellikleri ile u?ra?mak istemezseniz bu i?i sizin yerinize wizard'larda büyük bir ba?ar? ile yapabilmektedir.

Büyük yerler kaplayan resimlerinizi s?k??t?r?rken bozulmalar? eminim ki can?n?z? fazlas?yla s?k?yordur. Art?k Fireworks 4'ün 'seçimli s?k??t?rma' özelli?i sayesinde bir JPEG resminizin üzerinde sadece sizin seçece?iniz alanlar?n s?k??t?r?larak daha önemli bölümlerin bozulmalar?n? önlemi? olacaks?n?z.

En e?lenceli bölümü olan Behaviors (davran??lar) paleti ile art?k Rollover (hareketli) butonlar olu?turmak daha kolay. Hotspot ve Slice objeleri ile hiçbir ?ekilde kafan?z kar??madan etkile?imli alanlar yaratabileceksiniz. Ayr?ca Pop-up (aç?l?r menü) menüler için birçok yerden ara?t?rma yaparak ba?kalar?n?n haz?rlad??? Javascript kodlar?n? alman?za gerek kalmayacak ve sadece birkaç dakika içinde tek sat?r bile yazmadan kendiniz haz?rlayabileceksiniz.

Layer panelleri i?lerinizi daha da kolayla?t?r?rken, frame'lerde hiçbir kayg? duymadan çal??abileceksiniz. Mükemmel stil paleti, istedi?iniz zaman tekrar düzenlenebilen text özelli?i ile yaz?lar?n?z? yazabilecek, dosyan?z üzerinde ayn? anda hem vektörel çizimler yapabilecek, hem de bir resim üzerinde efektler uygulayabileceksiniz.

Fireworks programı daha çok internette web tasarımı yapmaya, grafik sayfaları ve animasyonlar hazırlamaya imkân veren gelişmiş bir grafik programıdır.

Fireworks, Photoshop gibi gelişmiş özellikler içermez, onun gibi müstakil ve karmaşık resimler hazırlamakta güçlük çekebilirsiniz; ama web tasarımı konusunda birçok seçenek sunar. Açılır pop-up menüler, animasyonlar, güçlü efektler (bu efektleri daha sonradan yükleyebileceğiniz değişik destek programlarıyla çoğaltabilirsiniz) ve bunun gibi bir çok imkânlarla estetik web sayfaları hazırlayabilirsiniz. Fireworks programının artı bir özelliği de Macromedya'nın tüm programlarıyla uyum içinde çalışmasıdır. Ayrıca, Photoshop dosyalarını desteklediği gibi Adobe'nin Illustrator, After Effect gibi grafik programlarının dosyalarını da ithal etmeye izin verir.

Neler yapabilirsiniz? Açıkçası, bir web sayfasını tamamen grafik tabanlı hazırlayabileceğiniz gibi, tek başına küçük bannerlar, hareketli resimler de yapabilirsiniz. Aslında Fireworks programı, Photoshop ile Image Ready programının kısmen birleştirilmiş halidir dersek herhalde yanılmış olmayız. Ama ekstra özellikleri olduğu gibi mutlaka Photoshop kullanmak isteyeceğiniz negatif yönleri de vardır.

Fireworks programında hazırlanan sitelerin nasıl olduğu veya olacağı hakkında bir fikriniz yoksa www.adobe.com adresindeki ilgili bölümden programı indirip kurabilirsiniz. Sonra da programla gelen taslak siteleri inceleyerek bir fikir edinmeniz mümkün.

Bunun yanı sıra Fireworks programıyla hazırlanmış siteleri Dreamweaver programı tam destekler. Grafik linklerini değiştirebileceğiniz gibi yeni şeyler de eklemeniz böylece mümkün hale gelir. Ayrıca Fireworks'ta hazırladığınız grafikleri Flash'ta da çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Photoshop ile hazırlanmış PSD dosyalarını layer�ları bozulmadan Fireworks�te açıp düzenlemeler yapabilirsiniz. Üstelik Fireworks ile hazırladığınız bir bir web sitesi taslağını PSD olarak kaydederek yine Photoshop içinde layer�lar şeklinde düzenlemeniz mümkündür.

Kısaca; Fireworks, her açıdan son sürümünde eklenen gelişmiş özellikleri ile bir web tasarımcısına ihtiyacı olan her şeyi sunuyor diyebiliriz.

Kaynak kitap.antoloji.com/kitap.asp
 , www.sanalkurs.net/fireworks-nedir-ne-degildir-65.html
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
    Yükleniyor...