Javascript İle Yapılmış Puantaj (Scoreboard) Uygulaması

Javascript İle Yapılmış Puantaj (Scoreboard) UygulamasıHTML Kodu Kısmı

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Puantaj</title>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

        <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
        <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
        <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Cinzel:wght@700&display=swap" rel="stylesheet">

        <style>
            * {
                margin: 30px auto;
            }
            #Kutu {
                width: 200px;
                height: 160px;
                background-color: mediumvioletred;
                color: white;
                font-family: 'Cinzel', serif;
                font-size: 100px;
                text-align: center;
                padding-top: 40px;
            }
            #Dugme {
                width:80px;
                height: 40px;
                background-color: darkolivegreen;
                color:white;
                text-align: center;
                display: block;
                border: none;
            }
        </style>
    </head>
    <body>
        <div id="Kutu">0</div>
        <input type="button" id="Dugme" value="Puan Ekle" />
    </body>
</html>
 
 
 
 
Yorumunuzu Ekleyin

Fonksiyonlar
Olaylar (Events)
Fare Uygulamaları
Pencere Uygulamaları
Sayfadaki Nesnelere Erişim
Filitre Uygulamaları
Resim Değiştirme Uygulamaları
Basit Sürükle Bırak Uygulaması
Sayaç(Counter) Uygulaması
Yükleniyor...