NETSİS CARİ BORÇ ALACAK LİSTESİ RAPORU-MS SQL KODU

 

SELECT
T1.CARI_KOD AS CariKod,
T1.CARI_ISIM AS CariIsim,
T1.CARI_IL AS Il,
T1.CARI_ILCE AS Ilce,
T1.CARI_TEL AS Telefon,

round((SELECT
SUM(BORC)
FROM TBLCAHAR WHERE CARI_KOD=T1.CARI_KOD),2) AS Borc,

round((SELECT
SUM(ALACAK)
FROM TBLCAHAR WHERE CARI_KOD=T1.CARI_KOD),2) AS Alacak

,(CASE
WHEN

(SELECT SUM(BORC)
FROM TBLCAHAR WHERE CARI_KOD=T1.CARI_KOD)>

(SELECT
SUM(ALACAK)
FROM TBLCAHAR WHERE CARI_KOD=T1.CARI_KOD)

THEN

round(((SELECT
SUM(BORC)
FROM TBLCAHAR WHERE CARI_KOD=T1.CARI_KOD)-

(SELECT
SUM(ALACAK)
FROM TBLCAHAR WHERE CARI_KOD=T1.CARI_KOD)),2)
END) AS BorcBakiyesi

,(CASE
WHEN

(SELECT
SUM(BORC)
FROM TBLCAHAR WHERE CARI_KOD=T1.CARI_KOD)<

(SELECT
SUM(ALACAK)
FROM TBLCAHAR WHERE CARI_KOD=T1.CARI_KOD)

THEN
Reklam

round(((SELECT
SUM(ALACAK)
FROM TBLCAHAR WHERE CARI_KOD=T1.CARI_KOD)-

(SELECT
SUM(BORC)
FROM TBLCAHAR WHERE CARI_KOD=T1.CARI_KOD)),2)
END) AS AlacakBakiyesi

FROM TBLCASABIT T1

ORDER
BY T1.CARI_KOD

 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...