InfraLED ile LED Yakımı

InfraLED ile LED Yakımı

 

#include <IRremote.h>

int voltage[12];
unsigned int i = 0;

IRrecv irrecv(12);
decode_results results;
unsigned long key_value = 0;


void setup(){
  Serial.begin(9600);
  SetUpPins();
  irrecv.enableIRIn();
  irrecv.blink13(false);
}

void loop(){
  TranslateIR();
}

void ToggleLED(int pin) {
  if (voltage[pin]) {
    Serial.print("LED ");
    Serial.print(pin - 2);
    Serial.println(" was turned off");
    digitalWrite(pin, LOW);
    voltage[pin] = 0;
  } else {
    Serial.print("LED ");
    Serial.print(pin - 2);
    Serial.println(" was turned on");
    digitalWrite(pin, HIGH);
    voltage[pin] = 1;
  }
}

void SetUpPins() {
  pinMode(2, OUTPUT); // çıkış 2
  pinMode(3, OUTPUT); // çıkış 3
  pinMode(4, OUTPUT); //çıkış 4
  pinMode(5, OUTPUT); //çıkış 5
  pinMode(6, OUTPUT); //çıkış 6
  pinMode(7, OUTPUT); //çıkış 7
  pinMode(8, OUTPUT); //çıkış 8
  pinMode(9, OUTPUT); //çıkış 9
  pinMode(10, OUTPUT); //çıkış 10
  pinMode(11, OUTPUT); //çıkış 11
  digitalWrite(11, LOW); //ekrana yansar 11
  digitalWrite(10, LOW); //ekrana yansar 10
  digitalWrite(9, LOW); //ekrana yansar 9
  digitalWrite(8, LOW); //ekrana yansar 8
  digitalWrite(7, LOW); //ekrana yansar 7
  digitalWrite(6, LOW); //ekrana yansar 6
  digitalWrite(5, LOW); //ekrana yansar 5
  digitalWrite(4, LOW); //ekrana yansar 4
  digitalWrite(3, LOW); //ekrana yansar 3
  digitalWrite(2, LOW); //ekrana yansar 2
}

void TranslateIR() {
  if (irrecv.decode(&results)){
 
        if (results.value == 0XFFFFFFFF)
          results.value = key_value;

        switch(results.value){
          case 0xFD00FF:
          break;
          case 0xFD807F:
          break;
          case 0xFD40BF:
          break;
          case 0xFD20DF:
          break;
          case 0xFDA05F:
          break ;  
          case 0xFD609F:
          break ;              
          case 0xFD10EF:
          break ;  
          case 0xFD906F:
          break ;  
          case 0xFD50AF:
          break ;  
          case 0xFD30CF:
          ToggleLED(2);
          break ;  
          case 0xFDB04F:
          break ;
          case 0xFD708F:
          break ;
          case 0xFD08F7:
          ToggleLED(3);
          break ;
          case 0xFD8877:
          ToggleLED(4);
          break ;
          case 0xFD48B7:
          ToggleLED(5);
          break ;
          case 0xFD28D7:
          ToggleLED(6);
          break ;
          case 0xFDA857:
          ToggleLED(7);
          break ;
          case 0xFD6897:
          ToggleLED(8);
          break ;
          case 0xFD18E7:
          ToggleLED(9);
          break ;
          case 0xFD9867:
          ToggleLED(10);
          break ;
          case 0xFD58A7:
          ToggleLED(11);
          break ;      
        }
        key_value = results.value;
        irrecv.resume();
  }
}

 

InfraLED ile LED Yakımı

 

#include <IRremote.h>

int receptor = 5;
 
IRrecv irrecv (receptor);
decode_results codigo; //IR kodu almaya almaya odaklanma

void setup()
{
   Serial.begin(9600);
  irrecv.enableIRIn(); // IR kodu alma sürecini baslatır
  pinMode(12,OUTPUT);
  pinMode(11,OUTPUT);
  pinMode(10,OUTPUT);
  pinMode(9,OUTPUT);
}

void loop()
{
  if (irrecv.decode(&codigo))//IR kodu almaya odaklanma
  {
    Serial.println(codigo.value, HEX);
    delay(100);
   
    if (codigo.value==0xFD08F7){
      digitalWrite(12,1);
    }
    if (codigo.value==0xFD8877){
      digitalWrite(11,1);
    }
    if (codigo.value==0xFD248B7){
      digitalWrite(10,1);
    }
    if(codigo.value==0xFD28D7){
      digitalWrite(9,1);
    }
   
delay(100);//Yarım saniye bekler
irrecv.resume();//Kodu aldıktan sonra alıcıyı sıfırlama ve yeni bir görev veya kod için beklemeye alır kendini
  }
}

 

 

Yorumunuzu Ekleyin