Ide, Sata, Scsı, Usb Bağlantıları Ve Özellikleri. Veri Transfer Hızları Karşılaştırması

 

IDE
IDE (Integrated Drive Electronics) bilgisayarın anakartındaki veri yolu ile depolama aygıtları arasında kullanılan standart bir elektronik arabirimdir. IDE IBM’in 16 bitlik ISA yol sistemi tabanlıdır ama ayrıca diğer yol standartlarını kullanan yol sistemlerinde de kullanılabilir.Günümüzde satılan birçok bilgisayar IDE’nin gelişmiş versiyonu olan EIDE’yi (Enhanced IDE) kullanır. IDE kasım,1990’da ANSI tarafından bir standart olarak benimsendi. IDE’nin ANSI ismi ATA’dir (Advanced Technology Atachment). Normal şartlar bir IDE arabirim ile iki tane sabit diskin çalıştırılması mümkündür: Ancak iki entegre denetleyicisinin birinci pozisyonda olmak istemesini engellemek gerekir. Bunu yapmak için sürücülerden biri ana sürücü (Master Drive) diğeri de bağımlı sürücü (Slave Drive)’dır. Bu disk işlemlerinde açık bir hiyerarşi oluşturur. IDE’nin deenetleyici teknolojisinin artan isteklerine cevap vermekte yetersiz kalması nedeni ile EIDE’nin ortaya çıkmıştır. IDE denetleyicisinin üç temel sorunu vardı. 528 MB'’lık depolama üst sınırı vardı. Yani 528 MB’ın üstündeki diskler IDElerle kullanılamazlar. En çok iki disk desteği vardı. Yalnızca iki disk kullanılabilmekte idi. Ve CD-ROM gibi çevre birimlerine destek vermemekte idi. EIDE ile birlikte her bir disk için 8.4 GB’lık disk desteği vardır. Günümüzde bu sınır daha da üste çekilmiştir. 128 GB’a kadar diskler desteklenebilir. 4 tane IDE diski ve CD-ROM kullanılabilir. Bunun için de IDE1 ve IDE2 olarak iki tane arabirim konnektörü kullanılır. Birincil olana Primary ikincil olana da Secondary ismi verilir. Bir konnektörde iki tane disk ve benzeri aygıt kullanılabilir. Bunlar birbirinden Master ve slave olarak biribirinden ayrılır. Böylece bilgisayara takılan disk ve benzeri birimler Primary master, Primary Slave, Secondary Master ve Secondary Slave olarak isimlendirilir. Hiyerarşik düzünde aynen bu şekildedir. EIDE’lerle birlikte Ultra DMA kavramı ile karşılaşmaktayız. Ultra DMA bilgisayarın veriyi sabit diskten bilgisayarın veri yolları ile anabelleğe göndermede kullanılan bir protokoldür. ULTRA DMA/33 protokolü verileri çoğuşma modunda ve 33.3 MBps (Megabayt/saniye) hızında transfer eder. Bu bir önceki DMA arabiriminin iki katı kadar daha hızlıdır.Ultra DMA Sabit disk üreticisi olan QUANTUM ve chipset üreticisi olan INTEL tarafından geliştirildi. Bilgisayarınızın Ultra DMA’yı desteklemesi demek bilgisayarınızın daha hızlı açılması, yeni uygulamaları daha hızlı çalıştırması anlamına gelir. Ultra DMA 40 pinlik bir IDE arabirimi kablosu kullanır. Ultra DMA/33’den sonra Ultra DMA/66 çıktı. Ultra DMA/66 verilerin 66 MBps hızında iletilmesini sağlar. Bu bir önceki Ultra DMA moduna göre iki kat hızlıdır. Ultra DMA/66 80 pinlik IDE kablosu kullanılır. Ultra DMA’nın çoğuşma modunu desteklediği söylenmişti. Çoğuşma modu verilerin normalinden daha hızlı gönderildiği bir veri gönderme kipidir. Çoğuşma kipini gerçekleştiren birçok teknik bulunmaktadır. Veri yolunda, Örneğin çoğuşma modu, bir aygıtın yolun kontrolünü ele almasını ve diğer aygıtların bunu kesmemesini sağlayarak gerçekleştirilir. RAM’de ise Çoğuşma modu bir sonraki hafıza birimi kendisine ihtiyaç duyulmadan getirilerek yapılır. Bu disk cachlerinde kullanılan tekniğin aynısıdır. Böylece veriler daha hızlı iletilirler.

Bütün çoğuşma modlarının sahip olduğu bir karakteristik geçici ve güçlendirilemeyen olmasıdır. Sınırlı zaman dilimlerinde ve özel şartlarda normalden daha hızlı veri transferi sağlarlar.

Ide, Sata, Scsı, Usb Bağlantıları Ve Özellikleri. Veri Transfer Hızları Karşılaştırması

 

    IDE (Integrated Development Environment - Entegre Geliştirme Ortamı) demektir. Inprise (eski adıyla Borland) bu terimi ürünleriyle birlikte gönderdiği ana çalışma ortamını belirtmek için kullanır. IDE; Component Palette, Form, SpeedBar, Object Inspector ve Code Editor'den oluşur. Çalışma ortamının iyi anlaşılması özellikle Delphi gibi bir görsel programlama aracında çok önemlidir.
Component Palette : Uygulamalarınızda kullanacağınız görsel ve görünmeyen bileşen(component)lerin, farklı sayfalara gruplanmış halde durdukları depodur. Bir bileşeni form üzerine yerleştirmenin 4 yolu vardır.
 1. Bileşenin simgesine tıklayın ve bileşeni seçin. Fareyi formun üzerine getirin. Yerleştirmek istediğiniz yerde farenin sol tuşuna basın ve istediğiniz boyut kadar sürükleyin, bırakın.
 2. Bileşeni seçin ve forma tıklayın. Bu işlem bileşeni varsayılan büyüklükte ekler.
 3. Bileşenin simgesine çift tıklayın. Bileşen formun ortasına yerleştirilir.
 4. Bileşenin simgesine Shift tuşuna basarak tıklayın. Simgenin etrafı mavi bir çizgiyle kaplanacaktır. Sonra forma tıklayarak istediğiniz kadar bileşen yerleştirebilirsiniz. İşleminiz bitince en soldaki ok simgesine tıklayın.
Form: Formlar bir Delphi uygulamasının merkezini teşkil eder. Bileşenler formların üzerine yerleştirildikleri zaman kullanılabilir. Delphi'yi başlattığınızda standart ayarlara sahip boş bir form gelir.
SpeedBar :Speedbar, menü komutları için kısayollar sunar. İsterseniz speedbar'ı en çok kullandığınız komutların kısayolları ile düzenleyebilirsiniz.
 
 

 

Standart speedbarın görünümü. Fareyi butonların üstüne getirip birkaç saniye bekleyin. Butonun hangi işlevi yerine getirdiği gözükecektir. Burda değil, Delphi'de :-))

 

 
SpeedBar'ın Özgünleştirilmesi :SpeedBar üzerinde farenin sağ tuşuna tıklayın ve gelen menüden Properties'i seçin.
Karşınıza gelen Speedbar Editor'de sol tarafta kategoriler, sağ tarafta ise komutlara karşılık gelen kısayol butonları yer alır. İstediğiniz butonları, farenizle sürükleyip Speedbar'ın üzerine bırakın. Speedbar'dan bir butonu çıkarmak için Speedbar Editor açık iken butonun üstüne tıklayın ve sürükleyerek Speedbar'ın dışında bir yere bırakın. Butonların yerini değiştirmek için yine Speedbar Editor açık iken sürükleyip yeni yerine bırakın. Reset butonu ile Speedbar'ı ilk haline getirebilirsiniz. SpeedBar'a ayrılan alanı artırmak istiyorsanız SpeedBar ile Component Palette arasındaki çizgiyi fare ile sürükleyin.
Object Inspector : Object Ispector (Nesne Müfettişi) ile bir form üzerine yerleştirdiğiniz bileşenlerin ve formların özelliklerini ayarlayabilir ve olay yöneticilerini (event handler) oluşturabilirsiniz. Object Inspector iki sayfadan oluşur: Properties (özellikler) ve Events (olaylar). Properties sayfası; seçtiğiniz bileşenin özelliklerini gösterir. Formu veya herhangi bir bileşeni fare ile seçemiyorsanız Object Inspector'un üst tarafındaki nesne seçicisini kullanabilirsiniz. Events sayfasında form ve bileşenlerin event (olay) ları bulunur. Events sayfasında herhangi bir olayı çift tıkladığınız zaman kod editörü etkinleşir. Burda formun veya bileşenin bu olaya (event) nasıl tepki vereceğini belirleyen kodu yazabilirsiniz. Object Inspector görünmüyorsa F11 tuşuna basarak veya View->Object Inspector ile açabilirsiniz. Özellikler alfabetik olarak sıralanmıştır, değiştirmek istediğiniz özelliği kolayca bulabilirsiniz.
Bir bileşenin olay yöneticisini oluşturmanın 3 yolu vardır. Mesela bir butonun OnClick olayına bir olay yöneticisi oluşturmak için:
 1. Düğmeyi seçin. Object Inspector'da Evets sayfasına geçin ve OnClick olayının sağ tarafındaki boşluğa çift tıklayın.
 2. Düğmeyi seçin. Object Inspector'da Evets sayfasına geçin ve OnClick olayının sağ tarafındaki boşluğa yöntemin adını girin ve Enter tuşuna basın.
 3. Düğmeyi çift tıklayın. Delphi bu bileşen için varsayılan olay olan OnClick olay yöneticisi açacaktır. Varsayılan olay diğer bileşenler için farklıdır. Mesela Edit için OnChange'dir.
Code Editor : Olay yöneticileri ile kendi oluşturacağınız prosedür ve fonksiyonları izlemenizi ve değiştirmenizi sağlayan kaynak kodu editörünüzdür. Kod editöründe yardım almak istediğiniz kelimenin üzerine gelin ve F1 tuşuna basın.
İlk alan cursorün bulunduğu satır ve sütunu gösterir. Cursor şu an 25. satır, 5. sütunda. İkinci alan sayfada son kaydedilişinden itibaren değişiklik yapılıp yapılmadığını gösterir. Sayfada değişiklik yoksa boştur. Değişklik yapılmışsa "Modified" ifadesi bulunur. Üçüncü alan klavyenin durumunu gösterir. Insert (araya ekle) veya Overwrite (üstüne yaz) olabilir.

Ide, Sata, Scsı, Usb Bağlantıları Ve Özellikleri. Veri Transfer Hızları Karşılaştırması

Ide, Sata, Scsı, Usb Bağlantıları Ve Özellikleri. Veri Transfer Hızları Karşılaştırması

 

SATA
 

SATA ,Serial ATA nın kısaltmasıdır.SATA'ya şu sıra çoğu kullanıcının kullandığı ve CD-ROM,RW,DVD gibi disk okuyucuları bağlamak için daha uzun sürede kullanacağı sandığım Paralel ATA'nın evrim geçirmiş şeklidir.
SATA standardı daha ince ,ergonomik kabloların ve daha az iğne sayılarının kullanılmasına olanak veriyor.Ayrıca Paralel veri iletiminde hız sadece kısa mesafeli uzaklıklarda etkiliydi.Uzun mesafelerle veri iletimi gerçekleştiriliyor, ama hız önemli derecede düşüyordu. Bunun nedeni ise, bit sayılarının uzun mesafede rasgele hızlarda gitmesi ve bundan dolayı bir karmaşanın meydana gelmesiydi. Ayrıca, 40 veya 80 iğneli paralel kablolar kalın olduklarından dolayı, yeterince esnek bir yapıda değillerdi. Bu nedenle de, kasanın içindeki hava sirkülasyonunu da etkiliyorlardı.
SATA'nın pin sayısı da diğer bağlantıya göre daha düşük. Serial ATA için 6 ya da 8 damarlı bir kablo yeterli. Paralel kablolarda bu damar sayısı 40 idi, hatta Ultra ATA 66 ve 100'lerin çıkması ile birlikte damar sayısı da 80'e çıktı. Seri bağlantıda zaman gecikmesinin yaşanması mümkün değil. Çünkü seri bağlantıda, paralel bağlantının aksine sinyal iletimi tek bir kanaldan yapılıyor.


Ide, Sata, Scsı, Usb Bağlantıları Ve Özellikleri. Veri Transfer Hızları Karşılaştırması

Ide, Sata, Scsı, Usb Bağlantıları Ve Özellikleri. Veri Transfer Hızları Karşılaştırması

IDE kablolarını kullanmak istemeyen ve anakartında SATA özelliği bulunan kullanıcılar bir adaptör yardımı ile PATA sabit disklerine SATA veri kablosu takılabilirler

Şimdi de SATA diskleri Windows XP kuracağımız bilgisayarımıza nasıl tanıtacağımıza gelelim.Windows XP kurulumu yapıyoruz.Kurulum esnasında bu ekranla karşılaştığımızda "F6" 'ya basmalıyız

 

Ide, Sata, Scsı, Usb Bağlantıları Ve Özellikleri. Veri Transfer Hızları Karşılaştırması

"F6" 'ya bastığımızda birşey olmuyormuş gibi görünsede bir süre sonra karşımıza bu ekran gelecek.Biz de yeni bir aygıt eklemek için "S" tuşuna basacağız

 

Ide, Sata, Scsı, Usb Bağlantıları Ve Özellikleri. Veri Transfer Hızları Karşılaştırması

Hemen ardından bizden anakartımızla beraber gelen sürücü disketini isteyecek.Disketiniz yoksa kurulumdan önce oluşturmanız gerekir.Büyük olasılıkla bu sürücüler anakartınızla gelen CD'dedir orda da yoksa anakartı üreten firmanın internet adresinden indirebilirsiniz.Disketimizi sürücüye yerleştirip "Enter" tuşuna basıyoruz

 

Ide, Sata, Scsı, Usb Bağlantıları Ve Özellikleri. Veri Transfer Hızları Karşılaştırması

İşte disketten sürücü adı okundu ve onaylamamız için bize bir sorgu ekranı geldi."Enter" tuşuna basarak onay veriyoruz

 

Ide, Sata, Scsı, Usb Bağlantıları Ve Özellikleri. Veri Transfer Hızları Karşılaştırması

Serial ata paralel atanın geliştirilmiş halidir denilebilir.Saniyede 150 mb veri iletimiyle şimdiye kadar ki veri iletişimde ulaşılabilinecek en yüksek hıza ulaşılmıştır.Ama çok yeni bir teknoloji olduğu için eski işletim sistemlerinde serial ata harddisk kullanmak için birkaç ayar yapmak gereklidir ve eski anakartlar bu teknolojiye uyumlu olmadığı için serial ata harddiskleri desteklemezler bu nedenle eski bir ana karta sahipseniz bu teknolojiyi kullanamazsınız.Şimdi win 98 de sata için yapılacak ayarlara gelelim : .biostdan configure sekmesine gelelim ve serial ata ayarı enhanced modda ise bunu compatible şekline getirelim

 

SCSI

 

 

 

 

 

SCSI Nedir? Çeşitleri Nelerdir? Nasıl Çalışır? Komutlar Nasıl İşler?
6-6,5 yıllık bir geçmişi ile yeterli bir olgunluğa erişti artık : SCSI ( Small Computer System Interface ). Çekiciliğinden ise çok az şey kaybetti. EIDE'den biraz daha pahalı olmasına rağmen bir adaptöre 7 adet cihaz bağlanabiliyor. EIDE ise iki kanalı ile sadece dört adetcihazı kontrol edebiliyor.

 

 

 

SCSI Nedir?
SCSI ( Small Computer System Interface = Küçük bilgisayar Sistemi Arabirimi ), HD ,Cd-ROM , Scannerlar , Printerlar gibi aygıtları eski ve şu anki diğer paralel arabirim standartlarından daha uyumlu ve gelişmiş bir şekilde kontrol eden ANSI standardıdır. Skazi diye okunur. ( Bazen Skuhhzi diye okuyanlar olabiliyor. ). Apple tarafından geliştirilmiş olan SCSI standardı imac hariç diğer tüm model Macintoshlarda bulunur. Pc 'lerde ise SCSI aygıtlar, ya entegre SCSI kontrolcüleriyle ya da SCSI kontrol kartlarıyla kontrol edilebilip kullanılıyor. SCSI şu anki diğer paralel arabirim standartlarından daha hızlı bir veri akışına sahiptir. Bu hız ise şu anda 160Mb/s'yeye kadar çıkıyor. ( Şu an kullandığımız güncel IDE disklerimizdeki saniyedeki veri transfer hızı teorik olarak maximum 66 Mb, gecelekte ise bu 100 Mb'a çıkacak ) SCSI aygıtları çalışıtrmak için daha önce bahsettiğim gibi SCSI kontrolcüsü olmalı. Fakat SCSı standartları farklı olduğundan her SCSI aygıt her SCSI kontrolcüsüyle çalışmaz. SCSI Standartlarını eğer bilirsek olayı anlayabiliriz sanırım.
SCSI Standartları  
İlk tanımlanan SCSI standardı, sadece sabit diksler içindi ve bu 1986 yılında tanımlandı. Bu zamanda SCSI veriyolu transfer hızı standardart asenkron modda, 8 bitlik veriyolu üzerinde yalşakık 3Mb/sn idi. Senkron modda, SCSI, veri transfer hızı 5 Mb/sn'yi geçimyordu. SCSI arabiriminin temeli, halen SCSI aygıtlar arasında veri transferini ve iletişimini kontrol eden komut seti belirler.Bu komutlar SCSI'nin gücünü ortaya koyar, çünkü SCSI mantığının çok daha verimli olmasının altında yatan etmen bu komutlardır. İlk başlarda bu komutlar üreticiler tarafından tam olarak kullanılamıyordu. daha sonra SCSI komutlarını standar hale getirmek için CCS      (Common Command Set ) geliştirildi.

 

 

 

SCSI-1 olarak bilinen orjinal SCSI, "basit SCSI" olarak bilinen ve çok fazla destek bulan SCSI-2 'ye geliştirildi. SCSI-3 ile birlikte, belirli aygıtların desteklediği spesifikasyonlara uymak için bir dizi komut seti geldi. SCSI-3 için toplanan bu komutlar sadece SCSI-3 paralel arabiimi tarafından kullanılmadı. Bu komutlar SCSI-3'den başka Fibre Channel , Serial Bus Protokolleri gibi diğer paralel ve seri arabirimler tarafından da kullanıldı.
En çok tamamlanan SCSI standardı ise, saniyede 80 Mb transfer için 40 Mhz saat hızı kullanan Ultra-2 'dir. LVD ( Low Voltage Differential = Düşük voltaj Diferansiyel ) sinyallemesini kullanan Ultra-2 12 metreye varan daha uzun kabloların kullanılmasına izin verdi. LVD teknolojisi daha düşük Voltaj tüketimini ve düşük maliyet sağlar.
En son SCSI standardı ise trnasfer hızını saniyede 160Mb'a çıkaran Ultra-3'dür Bu standart geneld karışıklı olmasın diye Ultra160/m olarak adlandırılıyor. Ultra160/m standartlarını destekleyen Disk'ler daha fazla transfer hızı imkanı sunuyor. Ayrıca Ultra160/m verilerinizin güvenliği için CRC ( Cyclical Redudancy Checking )hata denetleme sistemini destekliyor.
Şu anki SCSI standartlarını ve özellikleri aşağıdaki tabloda bulabileceksiniz.

 

 

 

SCSI Standardı
Max. Transfer Hız
Max. Aygıt Sayısı
Max. Kablo Uzunluğu
SCSI-1
5
8
6
SCSI-2
5-10
8 veya 16
6
Fast SCSI-2
10-20
8
3
Wide SCSI-2
20
16
3
Fast Wide SCSI-2
20
16
3
Ultra SCSI-3, 8 bit
20
8
1,5
Ultra SCSI-3, 16 bit
40
16
1,5
Ultra-2 SCSI
40
8
12
Wide Ultra-2 SCSI
80
16
12
Ultra-3 ( Ultra 160/m) SCSI
160
16
12

 

 

 

SCSI'nin Avantajları Nelerdir?

SCSI nin avantajlarında bahsedecek olursak; ilk olarak SCSI'nin IDE gibi veri taransferi için gelen komutları işlemciye yaptırmaz. Kendi üzerindeki kontrolcüye yaptırır. IDe aygıtlar işlem yaparken işlemciyi kullanırken, SCSI kendi denetçisi üzerine yapacağından işlemciye binen yük daha azdır. Çok fazla CD yazan kişilere genelde SCSI Cd yazıcı önerilir. Bunun sebeplerinde bir tanesi ise düşük işlemci kullanımıdır. bu şekilde hata oranı daha azalır. Gerçi günümüzde IDe CD-Yazıcıları ile SCSI Cd-Yazıcılar arasında pek bir fark kalmasada ilerde sıralayacağımız avantajlar önemlidir.
SCSI kartların üzerinde kendi BIOS'ları bulunur. Yani bir SCSI kart üzerine taktığınız bir aygıtı SCSI BIOS sayesinde görebiliyorsunuz. Bir SCSI kartına ( Band genişliğine bağlıdır ) max. 7 veya 15 aygı bağlanabilir. Ve bu ayggıtlar IRQ işgal etmez. Sebebi ise bu takılan SCSI aygıtların hepsinin SCSI kart üzerineden dünyaya açılması. Yani sadece SCSI kart IrQ işgal eder. Eğer SCSI kartınız Dual-Channel ( Çift Kanallı ) ise 15 SCSI aygıtnı sorun olmadan bağlayabilirsiniz. Ayrıca sisteminize birden fazla SCSI kart da bağlayabilirsiniz. Sisteminize 2 adet Dual -Channel SCSI kartı attınız mı 30 aygıt bağlayabilirsiniz. ( Bu kadar aygıtı kim kullanır acaba. Üstelik bunların güç ihtiyacını nasıl karşılayacağız! ). SCSI'nin genişleme açısından çok ama çok daha mantıklı olduğunu rahat bir şekilde anlıyoruz.
Sistem çalışma esnasında ise SCSI aygıtların çok daha rahat ve sorunsuz olduğunu görüyoruz. Paralel Porta bağlanan bir pirniter sahibi iseniz tarama esnasında hiç bir şey yapamazsınız genelde. Ama SCSI tarayıcılarda bu sorun yoktur. Çünkü tarayacının yaptırdığı işlemleri Paralel Scanner gibi işlemciye değilde kendis SCSI denetleyecisine yaptırır. Yalnız şuradan şu sonuç çıkmasın : "SCSI aygıtlar hiç CPU harcamaz!" Hayır. Bu yanlıştır. Yüzde %0,01 ila %5 arasında bir CPu kullanımı vardır genelde. Bu rakam bazen duruma göre çok da olmasa artabilir.

 

 

 

Bağlantılar

SCSI kartınıza SCSI Disknizi veya SCSI CD-Sürücünüzü yada SCSI tarayacınıı taktığınızda bunlar nasıl tanınır ve hangisinili birincil veya ikincil oalcağına nasıl karar verilir? gibi konulara değinmek gerekir.
SCSI arabiriminiz 8 bitlik dar bir veriyolu kullanıyorsa taktığuınız aygıtlara 0-7'ye kadar  değişen bir ID numarası verilir. Eğer 16 bitlik geniş veriyolu kullanılıyorsa bu rakam15'e kadar çıkar.ID olayına türkeçede genelde adresleme deniyor. Mantığı tıpkı IDE aygıtları gibidir. Yani, Primary Master ve SEcondary Master gibi adreslemeler yerine ID olayı kullanılıyor SCSI teknolojisinde. SCSI teknolojisinde Giriş/Çıkış işlemi isteyen aygıtlara ise Initator ( Başlangıç aygıtı )adı veriliyor. bu başlangıç aygıtlarını işlemlerini yerine getiren aygıtlara ise hedef aygıt denir. Hedef aygtılara 8 kadar ilave aygıt takılabilir. Çünkü hedef aygıtlar kendi yapılarında denetleyici bulundrurlar. İşte bunlara ise  Logical Unit ( Mantıksal Birim ) adı verilir. Bu aygıtlara LUN ( Logical Unit Number ) dediğimiz mantıksal birim numaraları atanıyor. SCSI denetçiye gönderilen komutlar, aygıtları aygıtların LUN numaralarına göre tanınır.
SCSI kartına bir SCSI sabit disk, SCSI CD-Sürücü ve SCSI tarayıcı taktığımızı düşünelim. Sabit diske ID numarası olarak 0 , Cd-Sürücüye 1 , Tarayıca ise 2 verilir. Bunların hepsinin mantıksal birim numarası ( LUN ) 0 'dır. SEbebi ise Taraycını bağlı olduğu kanalda taraycının tek mantıksal aygıt olmasıdır. Her SCSI ID 1 den 7 ye kadar LUN'a sahip aygıtı kontrol edebilir. Dolayısı ile dış dünyaya açılan SCSI bağlantısına birden fazla aygıtın bağlanmasının espirisi  budur. Yani öz olarak ID2 nuımarasında bulunan Taraycıcının portuna 7 farklı donanım bağlanabilir!
 

 

Ide, Sata, Scsı, Usb Bağlantıları Ve Özellikleri. Veri Transfer Hızları Karşılaştırması

Ide, Sata, Scsı, Usb Bağlantıları Ve Özellikleri. Veri Transfer Hızları Karşılaştırması

Ide, Sata, Scsı, Usb Bağlantıları Ve Özellikleri. Veri Transfer Hızları Karşılaştırması

 

Ide, Sata, Scsı, Usb Bağlantıları Ve Özellikleri. Veri Transfer Hızları Karşılaştırması

 

 

Ide, Sata, Scsı, Usb Bağlantıları Ve Özellikleri. Veri Transfer Hızları Karşılaştırması

 

USB

USB bağlantı noktasını kullanan ürünler hayatımızı kolaylaştırıyor. Ama USB hakkında biraz daha etraflı bilgiye sahip olmak, doğru ayarlarla cihazlardan en iyi performansı almak için faydalı olacaktır

 

Bilgisayarlarımıza değer ve işlev katan verilerimizi taşımak için uzun yıllar boyunca kısıtlamalara dikkat etmek zorunda kaldık. 5"25'lik disket sürücülerden sonra 1.44 MB kapasiteli disketlere sevinmiş ama kısa süre sonra verileri diskete sığdıramayıp, sıkıştırma bölme işlemleri sayesinde disket kutularıyla dolaşır olmuştuk. Ardından CD yazıcılar yüksek fiyatları ile hayatımıza girdi, fakat yeniden yazılabilir CD'ler çoğalmaya başlamamışken rüyalarımızın kahramanı ile karşılaştık: USB diskler.
1996'da USB, yani Evrensel Seri Yolu teknolojisi barındıran ilk sistemlerin tek tük ortaya çıkmasına rağmen, asıl ilgi iMac'in de ortaya çıktığı yıl olan 1998'de, Windows 98'in USB desteği sunmasıyla arttı. Önce USB fare gibi yan ürünler görünür oldu, ardından da tarayıcılar, modemler, CD sürücüler, ve diğerleri. Bir süre sonra da, flash bellek üreticileri, bu bellekleri doğrudan bilgisayara takma olanağı sunabileceklerini fark ettiler. Ve USB girişli mini flash bellekler bir anda en popüler ürünlerden biri oldu. 16 MB'dan başlayan, yakında 4 GB kapasiteye ulaşacak bu ürünler ile, aynı bir disket gibi istediğimiz kadar yazma ve silme işlemi yapmamız mümkün oldu.
Bugün ise USB bağlantılı lambalar, kül tablası ve duman emiciler dahil pek çok ürün piyasada yer aldı. USB'ye ek olarak FireWire teknolojisi gelişiyor ve yakın gelecekte PCI kartları dahil her şeyin bu bağlantı yolu üzerinden kullanılabileceği düşünülüyor. USB 1.1 teknolojisi, saniyede 12 Mbit, yani 1,5 Megabyte veri transferi yapabiliyor ve de çoğaltıcı hublar ile USB bağlantısına aynı anda teorik olarak 127 USB cihaz takılabiliyor. Bu esneklik ve yakaladığı yaygınlık ile de "evrensel" ismini hak ediyor.
Fakat USB bağlantısı kullanan flash belleklerin yüzlerce MB taşıması, harici sabit diskler ve video kameraların bilgisayara bağlanıyor olması, teoride 12 Mbps olan USB hızının yetersiz kalmasına neden oldu. FireWire'ın saniyede 400 Mbps hız sunuyor olması da, özellikle yüksek hıza ihtiyaç duyan sayısal video kaydedicilerde FireWire'ın tercih edilmesine neden oldu. Mac'lere özel olarak bilinen bu portun, çeşitli PC'lerde ek kartlarla kurulması, hatta bazı ürünlerde hazır gelmesi de gelişmelerinin yönünü değiştirmeye başladı.
Fakat, USB 2.0 480 Mbps hız olanağı ile geliştirilmiş olarak geri döndü. Ardından da USB 2.0 ve FireWire kullanan cihazların çokluğu nedeniyle, hangi birimi tercih etmeliyim sorusu zihin yordu.
Erişim ve Transfer Hızı: Dünden Bugüne Önemli Teknolojiler
Tarih
Teknoloji
Hız
12/1995
FireWire
400 Mbps
4/1996
Ultra SCSI
20 MBps
9/1998
USB 1.1
12 Mbps
9/1998
Ultra160 SCSI
160 MBps
4/2000
USB 2.0
480 Mbps
6/2000
Ultra ATA/100
100 MBps
7/2000
Ultra ATA/133
133 MBps
4/2002
FireWire 800
800 Mbps
Açıklama: MBps, saniyedeki megabyte transferini, Mbps ise saniyedeki megabit transfer hızını göstermektedir. Bir byte 8 bit olduğundan, örneğin 800 Mb, 100 MB'a eşittir.
 
 
USB 1.1
USB 2.0
FireWire
Maksimum kablo uzunluğu:
3 metre
5 metre (480 Mbps)
10 metre (110 Mbps)
800 Mbps: 100 metre (FireWire 800))
400 Mbps: 4,5 metre )
200 Mbps: 14 metre
Güç
100 miliamper
100 miliamper
1,5 amper
Mimari
Host/Slave
Host/Slave
P2P, birebir

Ide, Sata, Scsı, Usb Bağlantıları Ve Özellikleri. Veri Transfer Hızları Karşılaştırması

 

Ide, Sata, Scsı, Usb Bağlantıları Ve Özellikleri. Veri Transfer Hızları Karşılaştırması

Ide, Sata, Scsı, Usb Bağlantıları Ve Özellikleri. Veri Transfer Hızları Karşılaştırması

Ide, Sata, Scsı, Usb Bağlantıları Ve Özellikleri. Veri Transfer Hızları Karşılaştırması

Ide, Sata, Scsı, Usb Bağlantıları Ve Özellikleri. Veri Transfer Hızları Karşılaştırması

 

KAYNAKLAR;
 1. http://www.citircafe.com/tr/index.php?topic=10771.0;imode
 2. http://www33.brinkster.com/sersoftserdar/delphi/DERSLER/IDE.ASP
 
 1. http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://img9.exs.cx/img9/6534/45le.jpg&imgrefurl=http://www.payidar.net/resimli-program-aciklamalari-ve-kullanim-kilavuzlari/60325-sata-disklere-windows-kurulumu-resimli-anlatim.html&usg=__YF3UmJ4rtpgrF4dF7Kb-eTB-Ng0=&h=477&w=633&sz=15&hl=tr&start=206&um=1&tbnid=QpPbF3GY0Po55M:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dide%2B%25C3%2596ZELL%25C4%25B0KLER%25C4%25B0%26start%3D200%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dtr%26lr%3Dlang_tr%26sa%3DN
 2. http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.penta.com.tr/images/channels/disk_scsi_01.jpg&imgrefurl=http://www.penta.com.tr/channels/1.asp%3Fid%3D345&usg=__0HOn7EpHKIiwbOUxMG4Q_4mz3nU=&h=280&w=281&sz=17&hl=tr&start=8&um=1&tbnid=hbtEIleDhFATSM:&tbnh=114&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dscsi%2Bnedir%26um%3D1%26hl%3Dtr%26lr%3Dlang_tr%26sa%3DN
 3. http://cihansalim.net/dosya/200505a.htm
Yorumunuzu Ekleyin

Yükleniyor...