LDR ile Ölçülen Işık Şiddetinin LCD Ekranda Gösterilmesi

LDR ile Ölçülen Işık Şiddetinin LCD Ekranda Gösterilmesi

  

#include<LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2);

void setup(){
 
lcd.begin(16,2);

}

void loop() {  
  int LDR = analogRead(A0);
  int seviye=map(LDR,150,600,0,100);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("%");
  lcd.setCursor(1, 1);
  lcd.print(seviye);
}

 

Yorumunuzu Ekleyin

Yükleniyor...