NetBeans İle Projeyi Çalışır Hale Getirmek

Bazen projelerde kullanılan JAR uzantılı ek paketlerin Clean And Build yaptığımızda proje klasöründe olmadığını görürürüz.

Bunun için:

  1. Right click your project folder.
  2. Select Properties.
  3. Expand Build option.
  4. Select Packaging.
  5. Copy Dependent Libraries seçeneğini seçiyoruz.
  6. Now Clean and Build your project (Shift +F11).
  7. jar file will be created at your_project_folderdist folder.

 

NetBeans İle Projeyi Çalışır Hale Getirmek

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
    Yükleniyor...