FUNCTION Kullanımı

 

">DECLARE FUNCTION Rastgele! (MaxDeger!)
CLS

Rast = Rastgele(100)

PRINT Rast

END

FUNCTION Rastgele (MaxDeger)
        Rastgele = INT(RND * MaxDeger)
END FUNCTION
 

 

  Kurlarla Çevrim Yapan Uygulama

">DECLARE FUNCTION KurGiris! ()
DECLARE SUB KurGoster ()
CLS

DIM Dovizler(1, 1) AS STRING
DIM Kurlar(1, 1) AS DOUBLE


CALL KurGiris

CALL KurGoster

END

FUNCTION KurGiris


FOR i = 0 TO LEN(Dovizler) / 2

        INPUT "Kur Adi, Alış, Satış, Sembol", Dovizler$(i, 0), Kurlar(i, 0), Kurlar(i, 1), Dovizler$(i, 1)

NEXT


END FUNCTION

SUB KurGoster


PRINT "Kur Adi, Alış, Satış, Sembol"

FOR i = 0 TO LEN(Dovizler) / 2

        PRINT Dovizler(i, 0), Kurlar(i, 0), Kurlar(i, 1), Dovizler(i, 1)

NEXT


END SUB

 

 

    Verilen Sayının Rakamlarını Tersten Yazan Uygulama
DECLARE FUNCTION TersCevir! (Sayi!)

CLS

PRINT TersCevir(1234567)

END

FUNCTION TersCevir (Sayi)

   MetinselSayi$ = STR$(Sayi)
   BasamakSayisi = LEN(MetinselSayi)

   FOR Say = 0 TO BasamakSayisi   

        YeniSayi$ = YeniSayi$ + MID$(MetinselSayi$, (BasamakSayisi + 1 - Say), 1)

   NEXT

   TersCevir = VAL(YeniSayi$)

END FUNCTION
 

 

FUNCTION Kullanımı

Fonksiyonda Kullanılan Static Değerler

DECLARE FUNCTION Yaz! (Metin AS STRING)

CLS

a = Yaz("Ahmet")

b = Yaz("Mehmet")
c = Yaz("Faruk")

FUNCTION Yaz (Metin AS STRING)

STATIC Satir AS INTEGER
STATIC Sutun AS INTEGER

Satir = Satir + 10
Sutun = Sutun + 1

LOCATE Sutun, Satir: PRINT Metin

Yaz = 1 'Fonksiyon geriye deger dondurdugu icin kullanilmak durumunda

END FUNCTION

 

FUNCTION Kullanımı

Yorumunuzu Ekleyin

Yükleniyor...