Okullarda 3 Boyutlu Yazıcı Kullanımı

3D yazıcılar okullara girdikten sonra öğrencilerin fiziksel, zihinsel, mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamaktadır.

3D yazıcılar; öğrenim çağındaki, meraklı ve hayal gücü sınırsız çocuklarımız için fikirlerini sonuca dönüştürmeye yarayan bir araçtır. Öğrenciler bir hücrenin yapısını 3D yazıcıyla basabilir, bir organı birebir kopyalayarak üretebilirler. Ya da çocukların hayal dünyasına sınırlama getirmeden kendileri ne istiyorsa onu tasarlayıp üretmeleri mümkündür. 3D yazıcıların eğitime katkısı kısaca aşağıdaki sıralanabilir;

  • 3 boyutlu görseller sayesinde, öğrenciler tarafından anlaşılması güç olan konuların anlatılması kolaylaşır.
  • Derste anlatılacak konularla ilgili örneklerin küçük modelleri çıktı alınarak öğrencilerin derse olan ilgisi ve motivasyonu daha uzun süre korunur. Modellerin çıktılarının alınması konusunda 3D Baskı Hizmetimizden de faydalanabilirsiniz.
  • Öğrencilerin proje tabanlı öğrenime geçmeleri sağlanır. Bununla birlikte, öğrencilerin kendi projelerini bilgisayar dışı bir ortamda yaparak bizzat ürüne dönüştürmeleri sağlanır.
  • İnteraktif sınıf aktivitelerinin gerçekleştirilmesi sağlanır. Öğretmenlerin, öğrencileri ile paylaştığı bilgi sadece kitap sayfaları arasında kalmaz ve öğretmenler istedikleri örneği oluşturarak öğrencilerle paylaşabilir.

Okullarda 3 Boyutlu Yazıcı KullanımıKaliteli bir eğitimin olmazsa olmazı, konuları öğrencilere doğru örneklerle ve doğru araçlarla anlatabilmektir. ArtıBoyut 3D yazıcılar, çocuklarımızın parlak bir geleceğe sahip olmaları hedefiyle, onları yüksek teknolojiyle tanıştırıyor ve Endüstri 4.0’a hazırlıyor. Kalibrasyon gerektirmeyen yatak sistemi, yüksek baskı kalitesi, kullanımı kolay arayüzü ve yazılımı ve uzaktan kontrol imkanı gibi benzersiz özellikleriyle akıllı 3D yazıcı tasarımına ve üretimine Türk imzası atıyor.

 

Okullarda 3 Boyutlu Yazıcı Kullanımı

 

1. ArtıBoyut 3D Yazıcı’ların kullanım kolaylığı ve sade arayüzü öğrenciler ve öğretmenler için oldukça rahattır.

Yeni nesil, teknolojik aletlerle dolu bir dönemde dünyaya geliyor ve birçoğu küçük yaşlardan itibaren akıllı telefon, bilgisayar vs. kullanarak büyüyorlar. ArtıBoyut 3D Yazıcı bu noktada eğitim kurumları için vazgeçilmez özelliklere sahip bir teknolojiye sahiptir. Öğrenciler, tasarladıkları bir objenin “.stl” formatındaki çıktısını alarak yazıcının arayüzüne kolaylıkla erişip üretimi dakikalar içerisinde başlatabilirler. Otomatik yatak kalibrasyonu sayesinde diğer yazıcılarda olduğu gibi her basımdan önce öğrencilerin zor yapabileceği hassas yatak kalibrasyonuna gerek duyulmamaktadır. Otomatik kalibrasyon sayesinde hiçbir müdahaleye gerek kalmadan basımlar daha kolay, daha düzgün ve kayıpsız olmaktadır.

Üretime dayalı eğitim sistemi hedefiyle geliştirilen ve kablosuz erişim imkânı veren, okul ağına bağlı olan ArtıBoyut 3D yazıcılar, sınıflardaki akıllı tahtalarla da uyumlu çalışabilmektedir. Ders esnasında tahtaya çizilen herhangi bir nesne veya tahtada anlatılan bir ders konusunun çıktısı o an 3D yazıcılara gönderilebilmektedir.

Okullarda 3 Boyutlu Yazıcı Kullanımı

Eğitim kurumlarında kurulmaya başlanan 3D yazıcılar; birçok Tasarım&Teknoloji dersinde ve Maker Kulüpleri'nde kullanılmaya başlanmıştır. ArtıBoyut 3D Yazıcılar’ın kablosuz erişim, kullanım kolaylığı ve öğrencilere yönelik özel güvenlik önlemleri sayesinde, okul ağına bağlı olan 3D yazıcılar aynı zamanda sınıflardaki akıllı tahtalara da bağlı olarak çalışabilmektedir.

Öğretmenler uzaktan erişim sağladıkları ArtıBoyut 3D yazıcılarının, okulun neresinde olurlarsa olsunlar, baskı durumlarını kamera ile canlı olarak izleyebilir ve uzaktan erişimle baskı gönderebilirler. Ayrıca akıllı tahtalarla olan bağlantıları sayesinde, ders esnasında tahtaya çizilen herhangi bir nesneyi veya tahtada anlatılan bir ders konusunun çıktısı o an 3D yazıcılara gönderilmektedir.

 

2. 3D yazıcılar ile hayal gücü genişliyor ve yaratıcılık artıyor.

Uluslararası Eğitim Teknolojileri Topluluğu'na göre 5 sene içerisinde 3D yazıcıların, nesnelerin interneti (Internet of Things) ve oyunlaştırma STEM kapsamında eğitim teknolojileri içinde yerini alacağı belirtilmiştir. Bu üç teknolojiyi bir arada barındıran proje olan ArtıBoyut Eğitim, müfredat hazırlama ve içerik konularında da okullara destek olmayı amaçlamaktadır.

Dünyanın konuştuğu ve üretim devriminin başındaki hareket olan Maker Hareketi kapsamında, 3D yazıcıların önemi ve yeri çok büyüktür. Motivasyonun eğitimde çok önemli bir yeri olduğuna inanan ArtıBoyut; matematik, fizik, kimya, biyoloji ve tarih gibi derslerin tümünü kapsayan bir müfredat içeriği üzerine çalışmalarını devam ettirmektedir. Tüm derslerin saha kullanım alanlarını kapsayan, tasarıma, mühendisliğe ve üretime dayalı bir eğitim sistemini ArtıBoyut 3D Yazıcılar ile sağlayabilirsiniz. Okul çağındaki öğrenciler sahaya atılmadan önce kendi tasarımlarını üretebilir, inovasyon ve üretimle okul çağında tanışabilirler. Ayrıca, öğrenciler kendi tasarımınlarını ellerine aldığı zaman yaşadığı motivasyon ve öğrenme isteği çok önemlidir. ArtıBoyut, bu motivasyonun eğitimdeki etkisinin çok büyük olacağına inanmaktadır.

Öğrencilerin fikirlerini 3D modellere dönüştürmesine olanak sağlayan tasarım programları hayal güçlerini geliştirmelerine de yardımcı olmaktadır. 3D yazıcılar sayesinde öğrenciler, tasarladıkları soyut objeleri somut hale kolayca dönüştürebilmektedirler. Böylece, tasarımlarını gerçek dünyada da karşılığını görmeleri ve dokunabilmeleri öğrenciler için benzersiz bir deneyim olmaktadır. Öğrenciler, tasarım yeteneği kazanmasıyla çevresinde gördüğü sorunları tespit edip bunlara tasarım programlarını kullanarak çözümler üretmeye başlarlar. Daha sonra 3D Yazıcıları kullanarak geliştirdikleri çözümleri somut hale dönüştürmeleri ise daha yaratıcı ve çözüm odaklı olmalarını sağlamaktadır. 3D yazıcıların sınıflarda kullanılması öğrenciler için gözünde canlandırılması zor olan objelerin daha kolay anlaşılmasını da sağlar. Böylece, müfredattaki dersler farklı duyu organlarına da hitap ederek daha akılda kalıcı ve öğretici olur.

Türkiye'nin 3 boyutlu yazıcı markası ArtıBoyut, tüketen değil üreten bir nesil yetiştirmek için geliştirdiği projeleri ve eğitimleri ile eğitim kurumlarında üç boyutlu yazıcı laboratuvarı kurma çalışmalarına başlamıştır. Bu eğitimler ve laboratuvarlar sayesinde çocuklar, henüz orta öğretimdeyken bile kendi tasarımlarını üretebileceklerdir. Tüyap Sign İstanbul 3DPrintShow fuarında üç boyutlu yazıcıların eğitim alanındaki önemi üzerine sunum yapan ArtıBoyut, Özel Nova Okulları ile başlayan “Robot Programlama ve 3 Boyutlu Yazıcı Uygulamaları” projesini Türkiye'nin birçok okulunda yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

Okullarda 3 Boyutlu Yazıcı Kullanımı

3. “Araştır-Kurgula-Tasarla-Üret”:

Yeni müfredatla beraber 6-7-8. sınıflar için zorunlu olan “Teknoloji ve Tasarım Dersleri” için 3D yazıcılar bir ders elemanı olmaktadır. Örneğin, laboratuvarda Araştır-Kurgula-Tasarla-Üret aşamaları şeklinde ilerleyen ders içeriğinde, “Üret” kısmı 3D yazıcıyla sağlanmaktadır. Öğrenciler sene boyunca oluşturdukları bir tasarımı sene sonunda üretebilirler ve üretim için 3D yazıcılar vazgeçilmez birer yardımcıdır. Öğrenciler projelerini tasarlarken, fikirlerinin kullanım alanlarını inceler, fizibilite çalışması yapar ve yapacakları üretimi 3D Yazıcı Filament Özellikleri gibi parametreleri göz önünde bulundurarak planlar.

Zorunlu müfredatın yanında, eğitim kurumlarının kuracakları/kurdukları Tasarım Kulübü’yle alt sınıflarda bu dersin öncesinde, tasarım ve üretim konusunda bilgi alıp bu konu üzerinden serbest zamanlarında çalışmalar yapabilmektedir. Ayrıca, çeşitli yarışmalara ve etkinliklere de Tasarım Kulübüyle katılınabilir. Öğrenciler için kendi üretimleriyle ve ekipleriyle bir mücadeleye girmesi onlar için önemli bir gelişim sağlayacaktır.

Okullarda 3 Boyutlu Yazıcı Kullanımı

Her öğretim yılı için araştırmaya, kurgulamaya, tasarıma ve üretime özgü odak noktalarıyla bir çalışma oluşturulabilir. Genel olarak; araştırma, düşünmeyi öğrenme, günlük yaşamdaki olayları farklı açılardan değerlendirebilmeyi yerleştirmeye çalışmaktadır. Bunun yanında yüzey, mekân, birim vs. gibi çeşitli kavramları da öğrencilere benimsetmektedir. Örneğin; öğrencilerin her gün kullandıkları ev aletlerinin içlerini açıp, basitçe nasıl çalıştıklarına baktıktan sonra aslında ne kadar basit sistemler oldukları anlatılabilir.

Kurgulama ise, araştırmanın devamı olarak merak ve hayal ettikleri ile değiştirmeyi, geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı düşündüklerinde çözüme yönelik fikir ve hayal güçlerini yazarak, çizerek somutlaştırabilirler.

Okullarda 3 Boyutlu Yazıcı Kullanımı

Tasarım ile birlikte, diğer aşamalarda geliştirilen becerilerin somut bir ürüne dönüşmesi amaçlanmaktadır. Fiziksel bir objeye dönüşecek olan ürünün, uyumluluğu kullanılabilirliği sorgulanır ve sonrasında basitçe nasıl üretime gidebileceği sorgulanır. Bu noktada 3D yazıcıda üretim için öğrencilerin tasarım aşaması başlar. Öğrenciler, 3D Modellemede Dikkat Edilmesi Gerekenler sayfasındaki notlardan faydalanarak modellerini oluşturmaya başlar ve 3D modelleme programlarından TinkerCad ve Rhino programları ile rahatça tasarım yapmayı öğrenir. TinkerCad ile Modellemeye Giriş eğitimimizi inceleyebilirsiniz.

Okullarda 3 Boyutlu Yazıcı Kullanımı

Üretim aşamasında ise, öğrencilerin tasarım programları ile tasarladıkları objeleri ArtıBoyut 3D Yazıcı arayüzüne yükleyip “üret” tuşuna basmaları yeterlidir. ArtıBoyut 3D Yazıcı akıllı tahta, bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar ile kontrol edilebilmektedir. Öğrencilerin 3D yazıcılarda üretim yapılırken erişiminin engellenmesi istenirse ek güvenlik önlemi olarak arayüzde kullanıcı hesabı açmaları ve şifrelemeleri yeterlidir. Böylelikle, öğrenciler izinsiz olarak yazıcıları kullanamayacaklardır.

Okullarda 3 Boyutlu Yazıcı Kullanımı

Gerek müfredat için gerek de Tasarım Kulübü gibi faaliyetler için, 3D yazıcılar önemli bir yere sahiptir. Birçok eğitim kurumunda 3D yazıcıların yaygınlaştığı görülmektedir ve daha da yaygınlaşacağı aşikârdır. İnsanların hayatlarında meraklı ve geniş hayal gücüne sahip oldukları dönemler öğrencilik zamanları olduğundan, fikir ve hayallerinin somut ürünlere dönüştürebilmeleri için 3D yazıcı teknolojisinden her öğrencinin yararlanması gerektiğine inanmaktayız.

Okullarda 3 Boyutlu Yazıcı Kullanımı

 

4. Okullarda müfredatlara göre uygulamalar:

 

Biyoloji

Biyoloji dersinde öğrenciler 3D yazıcılar sayesinde organ modelleri üretebilir ve bunlar üzerinde detaylı incelemeler ve deneyler yapabilirler. Ayrıca, hücrelerin zarında bulunan sodyum potasyum pompasının çalışma prensibini uygulamalı olarak göstermek amacıyla görsel objeler basabilir ve hücrelerin yaşaması için hayati önem taşıyan bu pompanın anlaşılması kolaylaştırılabilir.

Okullarda 3 Boyutlu Yazıcı Kullanımı Okullarda 3 Boyutlu Yazıcı Kullanımı

Kimya

Kimya dersinde öğrenciler moleküllerin elle tutulur modellerini 3D yazıcı ile üretebilir ve karmaşık yapılarını kolayca anlayabilirler.

Okullarda 3 Boyutlu Yazıcı Kullanımı

Fizik

Projeleri daha anlaşılır hale getiren baskılar ve deney materyalleri; dişli, çark gibi sadece defter üzerinde çalışılan konuların gerçeğe dönüştürülmesi 3D yazıcı teknolojisiyle mümkündür.

Okullarda 3 Boyutlu Yazıcı Kullanımı

Tarih

Tarih dersinde öğrenciler eski dönemlere ait kalıntıların üç boyutlu modellerini 3D yazıcılarda kolaylıkla üretebilirler.

Okullarda 3 Boyutlu Yazıcı Kullanımı

Matematik

Alan-hacim hesapları, geometrik şekiller, fonksiyonlar ve Kartezyen sistemin uzayda gösterimi gibi zor konular 3D yazıcılar ile basitleşmektedir.

Okullarda 3 Boyutlu Yazıcı Kullanımı

Mühendislik ve Tasarım

Mühendislik ve tasarım öğrencileri projelerinin prototipleri veya parçaları 3D yazıcılar ile kolayca üretilebilir.

Okullarda 3 Boyutlu Yazıcı Kullanımı

Mimarlık

Mimarlık öğrencileri mimari projelerinin üç boyutlu modellerini kısa sürede üretebilirler.

Okullarda 3 Boyutlu Yazıcı Kullanımı

Grafik Tasarım

Grafik tasarım öğrencileri çalışmalarının üç boyutlu modellerini 3D yazıcılarda üreterek tasarımlarını hayata geçirebilirler.

Okullarda 3 Boyutlu Yazıcı Kullanımı

Teknik Liseler

Son olarak, teknik lise öğrencileri kendi ilgi alanları ve projeleriyle alakalı olarak yedek parça, modifiyeli yedek parça ya da inovatif mekanik parçaların üretimini 3D yazıcılar ile gerçekleştirebilirler.

Okullarda 3 Boyutlu Yazıcı Kullanımı

ArtıBoyut 3D Modelleme Eğitimi

ArtıBoyut eğitmenleri, öğrencilerin kendi tasarımlarını ArtıBoyut 3D yazıcılar ile üretebilmeleri için TinkerCad programı ile tasarım eğitimi vermektedir. Bu eğitim sonucunda öğrenciler hayal ettikleri projeleri kolayca tasarlayabileceklerdir. Ayrıca, modellemede dikkat edilmesi gereken konulara da değinilecek olan eğitimde üç boyutlu basımda dikkat edilmesi gerekenlerden de bahsedilecektir. Böylelikle, öğrenciler tasarladıkları modellerini sorunsuz bir şekilde üretebileceklerdir.

Okullarda 3 Boyutlu Yazıcı Kullanımı

 

Diğer Örnekler

 

Okullarda 3 Boyutlu Yazıcı KullanımıOkullarda 3 Boyutlu Yazıcı KullanımıOkullarda 3 Boyutlu Yazıcı KullanımıOkullarda 3 Boyutlu Yazıcı KullanımıOkullarda 3 Boyutlu Yazıcı KullanımıOkullarda 3 Boyutlu Yazıcı Kullanımı

 

 

Kaynak

 

Yorumunuzu Ekleyin

Yükleniyor...