Array Komutunu Kullanarak Jet Motoru Tasarımı

Array Komutunu Kullanarak Jet Motoru Tasarımı

tube01 nesnesini canlandırma sahnesine konumlandırın.
Radius1: 5
Radius2: 4,5-4
height 15
sides 36

Array Komutunu Kullanarak Jet Motoru Tasarımı

Array Komutunu Kullanarak Jet Motoru Tasarımı

Nesnenin üzerine sağ tıklama işleminden sonra Convert to Editable Poly haline getirin.

Editable poly özellğini alan modelimiz, polygon alt sınıfını aktif hale getirerek, top view yani üstten görünüm kısmına geçtiğinizde Edged Faces görünümüyle beraber modelin side parametresinde verdiğimiz 36 değeriyle tube nesnesinin 36 kenardan oluştuğunu göreceksiniz.

Array Komutunu Kullanarak Jet Motoru Tasarımı

Bu doğrultuda editable poly alt sınıfıyla polygon kısmına geçin.

Array Komutunu Kullanarak Jet Motoru Tasarımı

Array Komutunu Kullanarak Jet Motoru Tasarımı

Üstten görünümden 22 parçalık kısmını seçerek silin.

Array Komutunu Kullanarak Jet Motoru Tasarımı

Perspektif görünüme geçtiğinizde. silinme işleminden arta kalan modelin dış yüzeyinde bazı boşluklar oluşacaktır.

Array Komutunu Kullanarak Jet Motoru Tasarımı

Editable Poly özelliğinin border sınıfına geçerek bu boş kalan yüzeyin sınır çizgilerini seçerek, Cap butonuyla boş kalan kısımları kapatabilirsiniz.

Array Komutunu Kullanarak Jet Motoru Tasarımı

Bu işlemden sonra editable poly özellğinden çıkın. bu işlemi gerçekleştirmek için modify list kısmında bulunan editable poly yazısının üzerine tıklayarak gri renge bürünmesiyle editable poly özelliği pasif hale gelecektir.

Nesnenin biraz daha uzamaya ihtiyacı var bu işlem için nesne seçili haldeyken scale butonuna sağ tıklayın ve z yönündeki parametresine 300 değerini vererek üç kat uzatabiliriz.

Array Komutunu Kullanarak Jet Motoru Tasarımı 

Bu işlem sınıfından sonra ikinci bir tube nesnesi daha canlandırma sahnesine yerleştirmemiz gerekiyor.

Create / Standart / Primitivestube

Array Komutunu Kullanarak Jet Motoru Tasarımı

Radius1:33
Radius2:32
Sides : 64

Sıradaki işlem ise hizalama işlemidir.

Bu durumda yarı dairesel nesnenin tube nesnesine uygun şekilde hizalanması gerekmektedir.

Array Komutunu Kullanarak Jet Motoru Tasarımı

Yarı dairesel nesne seçili iken Align komutuna tıklayın ve hedef hizalanacak nesneyi seçin buda tub nesnesidir. Yukarıda verilen parametreleri verin ve işlemi ok diyerek onaylayın.Array Komutunu Kullanarak Jet Motoru Tasarımı

Üstten görünüme geçerek.

Yarı dairesel nesneyi tube nesnesinin üzerine gelecek şekilde konumlandırın ve 15 derece döndürün. z ekseninde dönmesi muhtemeldir. Eğer standart yollardan çalışmanızı gerçekleştiriyorsanız.Array Komutunu Kullanarak Jet Motoru Tasarımı

Bu işlem sınıfından da sonra tube nesnesini kopyalayın.

Array Komutunu Kullanarak Jet Motoru Tasarımı

Bu kısım oldukça önemlidir. yarı dairesel parçanın pivotunun tube nesnesinin pivotuyla hizalama işlemi gerçekleştirilmelidir. üstten görünümle;

Bunun için yarı dairesel nesneyi seçin ve hierarchyaffect pivot only komutunu aktif hale getirin ve align komutuyla hedef objeyi yani tube nesnesini seçin ve hizalama parametrelerini aşağıdaki şeklinde verip işlemi tamamlayın.

Array Komutunu Kullanarak Jet Motoru Tasarımı

Parça nesne seçili iken tools array komutu ile

Array Komutunu Kullanarak Jet Motoru Tasarımı

şeklindeki parametreleri verin.Array Komutunu Kullanarak Jet Motoru Tasarımı

ve son olarak createdynamic objects damper nesnesini seçerek canlandırma sahnesine konumlandırın ve bu doğrultuda modelimizin yuva kısmına hizalayın. tabi bunu yaparken align komutunu kullanın.Array Komutunu Kullanarak Jet Motoru Tasarımı

 

Yorumunuzu Ekleyin

Yükleniyor...