Object List Kullanımı

Object List Kullanımı

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Ornek2
{
    public partial class Form1 : Form
    {

        List<Ogrenciler> ogrencilerList = new List<Ogrenciler>();

        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            listView1.View = View.Details;
            listView1.GridLines = true;
            listView1.FullRowSelect = true;

            listView1.Columns.Add("NUMARASI", 70);
            listView1.Columns.Add("ADI", 100);
        }

        private void label2_Click(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Ogrenciler ogrenci = new Ogrenciler();

            ogrenci.Numara = int.Parse(textBox2.Text);
            ogrenci.AdSoyad = textBox1.Text;
            ogrencilerList.Add(ogrenci);

            Sifirla();
        }

        public void Sifirla()
        {
           
            listView1.Items.Clear();

            foreach (var item in ogrencilerList)
            {
                string[] row = { item.Numara.ToString(), item.AdSoyad };
                var satir = new ListViewItem(row);
                listView1.Items.Add(satir);
            }

            textBox1.Clear();
            textBox2.Clear();
        }
    }

    class Ogrenciler
    {
        public int Numara { get; set; }
        public string AdSoyad { get; set; }
    }
}

 

 

Yorumunuzu Ekleyin

WriteLine Kullanım Çeşitleri
C# Tip Dönüşümleri
If Kullanımı Örnekleri
Klavyeden Karakter Okuma İşlemleri
C# Programlama Dili Nedir?
Visual Studio Kurulumu
PictureBox Kullanım Örneği
Tip Dönüşümleri
Şifreli Giriş Arayüzü
En Büyük ve En Küçük Sayıyı Bulma
Taksitlendirme Örneği
For Döngüsü
Metin İçinde Kelime Bulma Uygulaması
Tek Boyutlu Diziler
C# ve Çift Boyutlu Diziler
ArrayList() Örnekleri
ArrayList() Kullanımı
Yükleniyor...