Queue Koleksiyonu

Uygulamada Queue sınıfından üretilen nesne ile iki Button bir ListBox kontrolü kullanılarak kuyruğa alma ve kuyruktan çıkarma işlemleri yapılacaktır.

Queue Koleksiyonu 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Collections;

namespace Kuyruk
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        Queue kuyruk = new Queue();
        int sira = 0;

        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            kuyruk.Dequeue();
            Listele();
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            sira++;
            kuyruk.Enqueue(sira);
            Listele();
        }

        private void Listele() {
           
            listView1.Items.Clear();
           
            foreach (int sira in kuyruk) {
                listView1.Items.Add(sira.ToString());
            }
        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            listView1.View = View.Details;
            listView1.GridLines = true;
            listView1.FullRowSelect = true;

            listView1.Columns.Add("SIRA", 100);
        }
    }
}

 

 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...