Arduino Karaşimşek Devresi

Arduino Karaşimşek Devresi

 
// C++ code
//
int Bekle = 50;
void setup()
{
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(4, HIGH);
  delay(Bekle); // Wait for 100 millisecond(s)
  digitalWrite(4, LOW);
  digitalWrite(5, HIGH);
  delay(Bekle); // Wait for 100 millisecond(s)
  digitalWrite(5, LOW);
  digitalWrite(6, HIGH);
  delay(Bekle); // Wait for 100 millisecond(s)
  digitalWrite(6, LOW);
  digitalWrite(7, HIGH);
  delay(Bekle); // Wait for 100 millisecond(s)
  digitalWrite(7, LOW);
  digitalWrite(8, HIGH);
  delay(Bekle); // Wait for 100 millisecond(s)
  digitalWrite(8, LOW);
  digitalWrite(9, HIGH);
  delay(Bekle); // Wait for 100 millisecond(s)
  digitalWrite(9, LOW);
  digitalWrite(8, HIGH);
  delay(Bekle); // Wait for 100 millisecond(s)
  digitalWrite(8, LOW);
  digitalWrite(7, HIGH);
  delay(Bekle); // Wait for 100 millisecond(s)
  digitalWrite(7, LOW);
  digitalWrite(6, HIGH);
  delay(Bekle); // Wait for 100 millisecond(s)
  digitalWrite(6, LOW);
  digitalWrite(5, HIGH);
  delay(Bekle); // Wait for 100 millisecond(s)
  digitalWrite(5, LOW);
  digitalWrite(4, HIGH);
  delay(Bekle); // Wait for 100 millisecond(s)
  digitalWrite(4, LOW);
}
 
 
 
 

 

Yorumunuzu Ekleyin

Yükleniyor...