Display Uygulaması

Display Uygulaması

#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {

  lcd.begin(16, 2);

}
void loop() {
 
  lcd.print("Ebrar Kocak");
  delay(500);
  lcd.clear();
  lcd.print("Merhaba dedi");
  delay(500);
  lcd.clear();
}

  Display Uygulaması

#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {

 lcd.begin(16, 2);

}
void loop()
{
    lcd.write("Ebrar Kocak");
 lcd.scrollDisplayLeft();
  delay(300);
 
}

 

Örnek 3

Display Uygulaması

 

#include<LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2);

void setup(){
 
lcd.begin(16,2);

}

void loop() {

int i,k;
for (i=0;i<=16;i++){
  lcd.clear();
  k=i%2;
  if (k>1)
    k=1;
  lcd.setCursor(i, k);
  lcd.print("Robotik ve Kodlama");
        delay(100);
}
}

 

 

 

Yorumunuzu Ekleyin

Yükleniyor...