LCD Ekran İle Sıcaklık ve Işık Sensörü Uygulaması

Başlıksız İçerik______________________
#include <LiquidCrystal.h>
int ebrarldrdeger = 0;
int ebrarisideger = 0;
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
int ldr = A0;
int isi = A1;
void setup() {
 
  lcd.begin(16, 2);
  Serial.begin(9600);
  pinMode(ldr,INPUT);
  pinMode(isi,INPUT);
}
void loop() {
  ebrarldrdeger = analogRead(ldr);
  Serial.println(ebrarldrdeger);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Isik: ");
  lcd.print("%");
  lcd.println(ebrarldrdeger/3);
 
 
  ebrarisideger = analogRead(isi);
  Serial.println(ebrarisideger);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Isi: ");
  lcd.print("%");
  lcd.println(ebrarisideger/3);
  delay(210);
  lcd.clear();
}
 
 
 
Abdurrahman Koçak

 

Yorumunuzu Ekleyin

Yükleniyor...