Konular

Mantıksal (Karşılaştırma İçeren) Akış Diagramları

Tırtılın kelebek oluşunun akış diagramı

Mantıksal (Karşılaştırma İçeren) Akış Diagramları

Araba çalıştırma akış diagramı

Mantıksal (Karşılaştırma İçeren) Akış Diagramları

Ütü kullanım akış diagramı

Mantıksal (Karşılaştırma İçeren) Akış Diagramları

Şarj makinesi kontrol akış diagramı

Mantıksal (Karşılaştırma İçeren) Akış Diagramları

 Birbirinden farklı olarak verilen iki adet sayıdan, büyük olanı bulup gösteren algoritma ve akış diyagramını tasarlayınız.

BAŞLA
OKU sayi1
OKU sayi2
EĞER sayi1> sayi2 İSE YAZ sayi1
DEĞİLSE YAZ sayi2
BİTİR

Akış Diyagramı

Mantıksal (Karşılaştırma İçeren) Akış Diagramları

Girilen vize ve final notlarına göre öğrencinin dersten geçip geçmediğini bulan algoritma ve akış diyagramını tasarlayınız.

BAŞLA
YAZ (“Vize notunu gir”)
OKU vize
YAZ (“Final notunu gir”)
OKU final
ortalama=vize * 0.40 + final * 0.60
EĞER ortalama >= 60 İSE
YAZ “Öğrenci Dersten Geçti”
DEĞİLSE
YAZ “Öğrenci Dersten Kaldı“
BİTİR

Mantıksal (Karşılaştırma İçeren) Akış Diagramları

Verilen tamsayının sıfır, pozitif ya da negatif olup olmadığını bulan algoritma ve akış diyagramını tasarlayınız.

BAŞLA
OKU sayi
EĞER Sayı>0 İSE YAZ “Bu sayı Pozitiftir”
EĞER Sayı<0 İSE YAZ “Bu sayı Negatiftir”
EĞER Sayı=0 İSE YAZ “Bu sayı Sıfırdır”
BİTİR

Mantıksal (Karşılaştırma İçeren) Akış Diagramları

Girilen sıcaklık değerine göre bir suyun katı, sıvı ve gaz olma durumunu gösteren programın algoritmasını ve akış şemasını tasarlayınız.

Şimdi soruyu çözmeden önce kimya konularını biraz hatırlayalım. Su sıfır derecenin altında katı, 0-100 derece arasında ise sıvı, 100 dereceden fazla ise gaz halinde bulunur. Dolayısı ile bu soruda kullanıcı su sıcaklığını girdikten sonra belirli karşılaştırmalar yaparak karar vermemiz lazım.

Değişkenler
Sıcaklık değeri: t

Algoritma
Adım 1:Başla
Adım 2:Sıcaklık değerini giriniz.(t)
Adım 3: Eğer t<0 ise Ekrana katı yaz.
Adım 4: Eğer t>0 ve t<100 ise ekrana sıvı yaz değilse gaz yaz.
Adım 5: Bitir.

Mantıksal (Karşılaştırma İçeren) Akış Diagramları

Klavyeden 3 adet kenar uzunluğu giriliyor. Girilen kenar uzunlukları ile :

a-Üçgenin çizilip çizilemiyeceğini
b-Eğer üçgen çizilirse Üçgenin çeşidini(ikizkenar, çeşitkenar, eşkenar)
c- çizilen üçgenin alan ve çevresini bulup ekrana yazan programın algoritmasını ve akış diyagramını tasarlayınız.

Şimdi bu soruyu çözmeden önce biraz geometrik işlemlerden bahsedelim :

Birincisi üçgenin üçgen olabilmesi için bir kenarı diğer iki kenarının toplamından küçük ve yine diğer iki kenarın farkından büyük olmak zorundadır. Bu özellik tüm kenarlar için doğru olursa belirtilen ölçülerde bir üçgen çizilebilir demektir.

Üçgen tiplerinde eşkenar üçgen tüm kenarları eşittir, ikizkenar üçgen de herhangi iki kenar birbirine eşittir, çeşitkenar üçgende ise tüm kenar uzunlukları birbirinden farklıdır.

Üçgenin çevresi tüm kenar uzunlukları toplamına eşittir. Alan formüllerinden biri ise Alan=U*((U-a)*(U-b)*(U-c))^1/2 U burada çevrenin yarısı kadardır. Yani yarı çevrede denilebilir. Bu bilgilerin ışığında algoritmamız aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Algoritma
Adım 1 :  Başla
Adım 2:  Üç kenar uzunluğunu giriniz.(a,b,c)
Adım 3:  Eğer( (a+b>c) ve (a-b<c))  veya ( (a+c>b) ve (a-c<b)) veya ((b+c>a) ve (b-c<a))değilse ekrana “Bir üçgen çizilemez.” yaz ve Adım 10 a git.
Adım 4:  Eğer ((a=b) ve (b=c) ve (a=c))  ise ekrana “Eşkenar üçgen” yaz.
Adım 5:  Eğer ((a<>b) ve (a<>c)  ve (b<>c)) ise ekrana “Çeşitkenar üçgen” yaz.
Adım 6:  Eğer ((a=b) ve (b<>c)) veya ((a=c) ve (c<>b)) veya ((b=c) ve (c<>a)) ise ekrana “İkizkenar Üçgen”  yaz.
Adım 7: Üçgenin çevresini bul.  (C=a+b+c)
Adım 9: Üçgenin yarım çevresini bul. (U=C/2)
Adım 8: Üçgenin alanını bul. (A=U*((U-a)*(U-b)*(U-c))^1/2
Adım 9: Çevre ve alan değerlerini ekrana yaz.(C,A)
Adım 10: Bitir

Mantıksal (Karşılaştırma İçeren) Akış Diagramları

 

Kaynak:

Yorumunuzu Ekleyin

Akış diagram sembolleri

Bir program taslağı hazırlamak için atılması gereken ilk adım, oluşturacağımız programın çıktısının tam olarak ne olduğunu belirlemek.Programın oluşturulma amacını ve bir bakıma programdan ne elde edilmesi gerektiğine karar vermektir.İkinci adım, elde etmek istediğimiz veri için gereken girdileri tespit etmektir.En son adım, girilen verilerin hangi işlemler vasıtasıyla bizi çıktıya götüreceğini belirlemektir.Bu işlemler genel olarak matematiksel problemleri çözme yöntemine benzer

76,341 Okunma 3 Yorum 17/01/2008 02:35:38 13/05/2016 13:32:21

Algoritma Nedir?

Algoritma sözcüğü, Özbekistan'ın Harezm, bugünkü Türkmenistan'ın Hive kentinde doğmuş olan Ebu Abdullah Muhammed İbn Musa el Harezmi'den gelir. Bu alim 9. yüzyılda cebir alanındaki algoritmik çalışmalarını kitaba dökerek matematiğe çok büyük bir katkı sağlamıştır. "Hisab el-cebir ve el-mukabala" kitabı dünyanın ilk cebir kitabı ve aynı zamanda ilk algoritma koleksiyonunu oluşturur. Latince çevirisi Avrupa'da çok ilgi görür. Alimin ismini telaffuz edemeyen Avrupalılar "algorizm" sözcüğünü "Arap sayıları kullanarak aritmetik problemler çözme kuralları" manasında kullanırlar. Bu sözcük daha sonra "algoritma"ya dönüşür ve genel kapsamda kullanılır.

35,405 Okunma Henüz yorum yapılmamış 23/03/2017 23:32:18 21/05/2017 23:37:13

Yükleniyor...