Konular

Basit Algoritma Akış Diagramı Örnekleri

Mantıksal veya Döngüsel olmayan akış diagramı örnekleri

 Klavyeden girilen fiyatı, KDV(%18) ekleyerek ekrana yazdırın.

1. Başla
2. Sayısal Fiyat, Sonuc
3. Yaz; “Fiyat giriniz”
4. Oku; Fiyat
5. Sonuc = Fiyat * 1.18
6. Yaz Sonuc
7. Bitir

 Beş sayının toplamını ve ortalamasını veren programa ait algoritmayı oluşturunuz.

A1 :T = 0, Sayac = 0
A2 :X’i gir
A3 :T= T+X
A4 : Sayac = Sayac +1
A5 :Eğer Sayac <5 ise A2’ye git
A6 :Ort= T/5
A7 :T ve Ort değerlerini yaz
A8 :Bitir

Klavyeden girilen Fahrenayt derecesini Cantigrad’a çeviren programın akış şemasını çizin.

akis8

 

ax²+bx+c=0 şeklinde verilen 2. derece denklemin köklerini bulan programın akış diyagramını çizin.

akis9

 

12-Bir ürünü alış fiyatı üzerinden klavyeden vergi oranı ve kar oranı eklenerek satış fiyatına hesaplayan programın algoritması ?

 1. Basla
 2. Sayısal ( vergi_oranı , kar )
 3. Ondalıklı alısfiyati
 4. Yaz ( ‘’ alışfiyatı nedir ?’’)
 5. Alişfiyat <-       oku()
 6. Yaz (‘’vergi oranı nedir ‘’ )
 7. Vo   <-       oku()
 8. Yaz (‘’kar oranı nedir ‘’)
 9. Kar <-    oku()
 10. Satış fiyatı = alış fiyatı + ( alış fiyatı * VO/100)+(alış fiyatı * kar/100)
 11. Yaz ( satış fiyatı )
 12. Bitti

13-Üniversite bir dersin başarı notu bir vize bir final sınav notu ile hesaplanır . vize notunun kat sayısı %30 final notunun kat sayısı %70’dir. Bir öğrencinin sınavda almış olduğu bu notlar neticesinde ders ortalaması bulan programın algoritmasını ve akış şemasını çiziniz.

 1. Başla
 2. Sayısal ( vize ve final)
 3. Ondalıklı ( ortalama)
 4. Yaz ( vize notu nedir ‘’)
 5. VN <-  oku()
 6. Yaz (‘’final notu nedir ‘’)
 7. FN     <–     oku()
 8. Ortalama = sınav notu ( vizenotu*30/100)+(finalnotu*70/100)
 9. Yaz (ortalama)
 10. Bitti

14-yükseklik ve taban uzunluğu klaveden girilen üçgenin alanını hesaplayan uygulamayı gerçekleştiriniz .

 1. Başla
 2. Sayısal ( yükseklik ve taban )
 3. Ondalıklı (alan)
 4. Yaz (‘’yükseklik nedir’’)
 5. Yükseklik <-     oku()
 6. Yaz (‘’taban uzunluğu nedir ‘’)
 7. Taban <-         oku()
 8. Alan = (yükseklik*taban) /2
 9. Yaz ( alan )
 10. Bitti

15-Bir iletkenin kutupları arasındaki gerilim (V) iletkenden geçen amper türünde akım (I) iletken üzerinde var olan direncin (R) çarpımına eşittir. V=I*R formülüyle gösterilir. Formülden faydalanarak kullanıcı tarafından girilen akım ve direnç değerlerine göre iletkenin kutupları arasındaki gerilimi hesaplayan programın algoritması ?

 1. Başla
 2. Sayısal ( V,I,R)
 3. Yaz (‘’akım nedir’’)
 4. I <-      OKU()
 5. Yaz (‘’direnç nedir’’)
 6. R   <-    oku ()
 7. V = I*R
 8. Yaz (V)
 9. Bitir

16-Klavyeden girilen bir sayının pozitif ya da nagatif olduğunu ekrana yazdıran algoritması.

 1. Başla
 2. Sayısal (sayı)
 3. Yaz (‘’sayı nedir ‘’)
 4. Sayı <-       oku ()
 5. Eğer (sayı>0)
 6. (‘’sayı pozitiftir’’)
 7. Değilse
 8. Yaz (‘’sayı negatiftir’’)
 9. Eğer bitti
 10. Bitti

17-Öğrencinin bir dersten aldığı not klavyeden girilerek başarı durumu ekrana geçti veya kaldı şeklinde yazan uygulamanın algoritması .

 1. Başla
 2. Sayısal (sayı ve not)
 3. Yaz (‘’not ‘’)
 4. Not <-    oku ()
 5. Eğer (not>=50)
 6. (‘’geçti’’)
 7. Değilse
 8. Yaz (‘’kaldı’’)
 9. Eğer bitti
 10. Bitti

18-Bir öğrencinin derslerinden 2 not ve 1 sözlü klavyeden girilerek başarı durumu ekrana geçti ve kaldı şeklinde yazan algoritması.

 1. Başla
 2. Sayısal (not1, not2 ve sözlü
 3. Ondalıklı (ortalama)
 4. Yaz (‘’not1 nedir’’)
 5. Not1 <-   oku()
 6. Yaz (‘’not2 nedir’’)
 7. Not2 <-   oku ()
 8. Yaz (‘’sözlü nedir’’)
 9. sozlu <-    oku()
 10. Ortalama = (not1+not2+sözlü /3 )
 11. Eğer (ortalama >=50)
 12. Yaz (‘’Geçti’’)
 13. Değilse
 14. Yaz (‘’kaldı’’)
 15. Eğer bitti
 16. Bitti

19-Kullanıcıdan alınan sayının tek ya da çift kontrol edip ekranda yazdıran algoritması.

 1. Başla
 2. Sayısal (sayı)
 3. Yaz (‘’sayıyı gir’’)
 4. Sayı <-    oku()
 5. Eğer (sayı%2 ==0)
 6. Yaz (‘’sayı çift’’)
 7. Değilse
 8. Yaz (‘’sayı tek ‘’)
 9. Eğer bitti
 10. Bitti

20-Üniversite için vize final notları yapılmaktadır. Bir öğrencinin dersten geçme şartı vizenin %30 ile final notunun %70 in toplamı 50 ve üzeri ve final notunun 50 ve daha yüksek olma algoritması.

 1. Başla
 2. Sayısal ( vize ve final)
 3. Ondalıklı ( ortalama),
 4. Yaz (‘’vize notu’’)
 5. vize <-     oku ()
 6. Yaz (‘’finalnotu’’)
 7. Final <-     oku()
 8. Ortalama = vize *(30/100)+final*(70/100)
 9. Eğer ((ortalama > 50) && (final>=50))
 10. Yaz (‘’Geçti’’)
 11. Değilse
 12. Yaz (‘’kaldı’’)
 13. Eğer bitti

21-Kullanıcının klavyeden girdiği sayı 3’ e ve 5’ e tam bölünüyorsa ekrana tam bölünüyor yazan bölünmüyor sa bölünmüyor yazan algoritma ?

 1. Başla
 2. Sayısal (sayı)
 3. Yaz (‘’sayı gir’’)
 4. Sayı <-    oku()
 5. Eğer ((sayı%3>==0)&&(sayı%5==0))
 6. Yaz (bölünüyor)
 7. Değilse
 8. Yaz ( bölünmüyor)
 9. Eğer bitti
 10. Bitti

22-Kullanıcının klavyeden girdiği sayı 0-100 aralığındaysa geçerli değilse geçerli yazan algoritma

 1. Başla
 2. Sayısal (sayı)
 3. Yaz (‘’sayı gir’’)
 4. Sayi <-  oku()
 5. Eğer ( sayi >=0) && (sayı<=100)
 6. Yaz (‘’geçerli’’)
 7. Değilse
 8. Yaz (‘’geçersiz’’)
 9. Eğer bitti
 10. Bitti

23-Öğrencinin sınavdan almış olduğu puana göre notunu ekrana yazdıran programın sahte kodlarını yazınız ?

 1. Başla
 2. Sayısal ( sayı)
 3. Yaz (‘’puanınızı girin’’)
 4. Sayı <-   oku ()
 5. Eğer ((sayı>=0)&&(sayı<50))
 6. Yaz (‘’1’’)
 7. Değilse eğer ((sayı>=50)&&(sayı<60))
 8. Yaz(‘’2’’)
 9. Değilse eğer((sayı>=60)&&(sayı<70))
 10. Yaz (‘’3’’)
 11. Değilse eğer ((sayı>=70)&&(sayı<85))
 12. Yaz (‘’4’’)
 13. Değilse eğer ((sayı>=85)&&(sayı<=100))
 14. Yaz (‘’5’’)
 15. Değilse
 16. Yaz (‘’hatalı puan girdiniz’’)
 17. Eğer bitti
 18. Bitti

24-Suyun sıcaklık derecesine göre katı sıvı gaz halinde olduğu bulan ve ekrana yazan algoritma ? 

 1. Başla
 2. Sayısal (sayı)
 3. Yaz(‘’sayı gir’’)
 4. sayı <-    oku()
 5. Eğer((sayı>0)&&(sayı<100))
 6. Yaz (‘’sıvı’’)
 7. Değilse eğer ((sayı<=0)
 8. Yaz (‘’buz’’)
 9. Değilse eğer (sayı>=100)
 10. Yaz (‘’gaz’’)
 11. Eğer bitti
 12. Bitti

25-Kullanıcıdan ax2+bx+c=0 şeklindeki ikinci derecede denkleme ait a,b ve c değerleri istenerek deltayı hesaplayan ve gösteren çıkan delta sonucuna göre denklemin köklerinin yukardaki tabloya göre gösterilmesi sağlanan algoritma ?

 1. Başla
 2. Sayısal(a,b,c,delta)
 3. Yaz (‘’a’yı gir’’)
 4. A <-     oku()
 5. Yaz (‘’b’yi gir’’)
 6. B <-      oku()
 7. Yaz (‘’c’yi gir’’)
 8. C <-      oku()
 9. Delta = (b*b)-(4*a*c)
 10. Yaz (delta)
 11. Eğer (delta==0)
 12. Yaz (çakışık 2 kök var’’)
 13. Değilse eğer (delta<0)
 14. Yaz (‘’reel kök yok’’)
 15. Değilse
 16. Yaz (‘’reel 2 kök var’’)
 17. Eğer bitti
 18. Bitti

26-Klavyeden girilen 0 ile 99.999 arasındaki basamak sayısını ekrana yazdıran algoritma ?

 1. Başla
 2. Sayısal
 3. Sayı <-    oku()
 4. Değilse Eğer (sayı>=0)&&(sayı<=9)
 5. Yaz (‘’basamak1’’)
 6. Değilse Eğer (sayı>=10)&&(sayı<=99)
 7. Yaz(‘’basamak2’’)
 8. Değilse Eğer (sayı>=100)&&(sayı<=999)
 9. Yaz(‘’basamak3’’)
 10. Değilse Eğer (sayı>=1000)&&(sayı<=9999)
 11. Yaz(‘’basamak4’’)
 12. Değilse eğer (sayı>=10.000)&&(sayı<=99.999)
 13. Yaz(‘’basamak5’’)
 14. Eğer bitti
 15. Bitti

27-Bir fabrikada sabit maaşla çalışan işçiler aile durumlarına göre ek maaş almaktadırlr. Çocuk sayısı 1 ise maaşının %5’i kadar , çocuk sayısı 2 ise %10’u 3 ve daha fazla ise %15’i kadar aile yardımı almaktadır. Buna göre kullanıcıdan işçinin maaşı ve çocuk sayısı istenerek gerekli hesaplamayı yapan algoritma ?

 1. Başla
 2. Sayısal (maaş , çocuk sayısı, sonuç)
 3. Yaz(‘’maaş gir’’)
 4. maaş <-    oku()
 5. Yaz (‘’çocuk sayısı’’)
 6. çocuk <-    oku()
 7. Eğer ( çocuk==0)
 8. Yaz(‘’maaş’’)
 9. Değilse (çocuk==1)
 10. Sonuç = maaş +(maas*5/100)
 11. Yaz (‘’sonuç’’)
 12. Değilse eğer (çocuk==2)
 13. Sonuç= maaş+(maas*10/100)
 14. Yaz (sonuç)
 15. Değilse
 16. Sonuç=maaş+(maaş*15/100)
 17. Yaz (sonuç)
 18. Eğer bitti
 19. Bitti

28-Bir fabrikada işçinin alacağı ücret hesaplanırken şu kraterlere uyulmaktadır ;

 • Eğer işçi 40 saatten az çalışmışsa çalıştığı saat ve saat ücreti çarpılarak alacağı ücret hesaplanıyor , eğer işçi 40 saat ve daha fazla çalışmışsa çalıştığı saat 2 saat olarak hesaplanacak buna göre bilgileri alınarak ödenecek tutarı yazdıran algoritması.
 1. Başla
 2. Sayısal
 3. Yaz(‘’çalıştığı saat’’)
 4. zaman <-     oku()
 5. Yaz(‘’ücret saat’’)
 6. saatücret <-     oku()
 7. Eğer (zaman<40)
 8. Maaş = zaman* saatücret
 9. Yaz(‘’maaş’’)
 10. Değilse eğer (saat>=40)
 11. Sonuç = (saat*2)*saatucret
 12. Yaz(‘’sonuç’’)
 13. Eğer bitti
 14. Bitti

29- 2.Dereceden Denkelem köklerini bulan programa ait akış şeması örneği.

akissemasi2derecedenklem

30- Bir ücretlinin sicil numarası, çalışma saati ve saat ücreti bilgisayara giriş olarak veriliyor.Ücretlinin bu bilgilerle maaşını hesaplayan algoritmayı ve akış şemasını çiziniz.

Başla
Sicilno., calsa, saucret oku
Maas= calsa x saucret
Sicilno, Maas yaz
Dur.

akis_sema_maas

31- İki sayının farkını bulan algoritmayı yapınız.

1.Başla
2.Sayısal sayi1,sayi2,fark
3.YAZ (“1. Sayıyı girin”)
4.sayi1 < — OKU()
5.YAZ (“2. Sayıyı girin”)
6.sayi2 sayi2)
8.fark=sayi1-sayi2
9.DEĞİLSE EĞER(sayi2>sayi1)
10.fark=sayi2-sayi1
11.DEĞİLSE
12.fark=0
13.EĞER BİTTİ
14.YAZ (fark)
15.Bitir

 

Klavyeden 2 sayı girilecek daha sonra işlem numarası girilecek girilen işlem numarasına gööre işlem yapılacak sonuç ekranda görüntelenecek algoritma akış diyagramı

1:Topla
2:Çıkar
3:Çarp
4:Böl

BAŞLA
SAYISAL s1,s1,sonuc,islem
YAZ (“1. SAYIYI GİR”)
s1 < – OKU()
YAZ (“2. SAYIYI GİR”)
s1 YAZ(“SEÇİMİ GİRİN:” 1- TOPLA 2-ÇIKAR 3-ÇARP 4-BÖL”)
islem<-OKU()
EĞER(islem==1)
sonuc=s1+s2 //ahmetcansever.com
DEĞİLSE EĞER (islem==2)
sonuc=s1-s2
DEĞİLSE EĞER (islem=3)
sonuc=s1*s2
DEĞİLSE EĞER (islem==4)
sonuc=s1/s2
DEĞİLSE //www.ahmetcansever.com
YAZ (“HATALI GİRİŞ”)
EĞER BİTTİ
YAZ(sonuc)
BİTTİ

36.Klavyeden girilen 3 basamaklı sayının 1. 2. ve 3. basamağını (Basamak Değerlerini) yazdıran programın algoritması.

BAŞLA
Tamsayı sayi,yuzler,onlar,birler
YAZ (“Sayıyı girin”)
sayi< -OKU()
yuzler=sayi/100
sayi=sayi-(yuzler*100)
onlar=sayi/10
sayi=sayi-(onlar*10)
birler=sayi
YAZ (yuzler)
YAZ (onlar)
YAZ (birler)
Bitti

Akış Şeması:

basamak_ayirma


36. Ekrana 10 defa Adını yazdıran Akış Şeması

Yorumunuzu Ekleyin

Akış diagram sembolleri

Bir program taslağı hazırlamak için atılması gereken ilk adım, oluşturacağımız programın çıktısının tam olarak ne olduğunu belirlemek.Programın oluşturulma amacını ve bir bakıma programdan ne elde edilmesi gerektiğine karar vermektir.İkinci adım, elde etmek istediğimiz veri için gereken girdileri tespit etmektir.En son adım, girilen verilerin hangi işlemler vasıtasıyla bizi çıktıya götüreceğini belirlemektir.Bu işlemler genel olarak matematiksel problemleri çözme yöntemine benzer

76,258 Okunma 3 Yorum 17/01/2008 02:35:38 13/05/2016 13:32:21

Algoritma Nedir?

Algoritma sözcüğü, Özbekistan'ın Harezm, bugünkü Türkmenistan'ın Hive kentinde doğmuş olan Ebu Abdullah Muhammed İbn Musa el Harezmi'den gelir. Bu alim 9. yüzyılda cebir alanındaki algoritmik çalışmalarını kitaba dökerek matematiğe çok büyük bir katkı sağlamıştır. "Hisab el-cebir ve el-mukabala" kitabı dünyanın ilk cebir kitabı ve aynı zamanda ilk algoritma koleksiyonunu oluşturur. Latince çevirisi Avrupa'da çok ilgi görür. Alimin ismini telaffuz edemeyen Avrupalılar "algorizm" sözcüğünü "Arap sayıları kullanarak aritmetik problemler çözme kuralları" manasında kullanırlar. Bu sözcük daha sonra "algoritma"ya dönüşür ve genel kapsamda kullanılır.

35,323 Okunma Henüz yorum yapılmamış 23/03/2017 23:32:18 21/05/2017 23:37:13

Yükleniyor...