C# Metot (Fonksiyon Kulanımı)

Metot (Fonksiyon Kulanımı)
Static Kullanımı:
class Matematik
{
   public static int Toplam(int x, int y)
   {
       int z = x + y;
       return z;
   }

}

class Program
{
   static void Main(string[] args)
   {
      int sonuc = Matematik.Toplam(3, 5);
      Console.WriteLine(sonuc);
   }
}

 

 Varsayılan Değerli Parametreler (Optional Parameters)

 

class Sinifim
{
 public void Selamla(string ad = “Emre”)
 {
 Console.WriteLine(“Merhaba “ + ad);
 }
}
class Program
{
 static void Main(string[] args)
 {
 Sinifim s = new Sinifim();
 s.Selamla();
 s.Selamla(“Defne”);
 }
}
// Ekran çıktısı:
Merhaba Emre
Merhaba Defne

  

class Sinifim
{
 public void Selamla(string ad = “Emre”)
 {
 Console.WriteLine(“Merhaba “ + ad);
 }
}
class Program
{
 static void Main(string[] args)
 {
 Sinifim s = new Sinifim();
 s.Selamla();
 s.Selamla(“Defne”);
 }
}
// Ekran çıktısı:
Merhaba Emre
Merhaba Defne

 

İsimlendirilmiş Parametreler (Named Parameters)
class SayiIslemleri
{
 public int Topla(int sayi1, int sayi2, int sayi3)
 {
 return sayi1 + sayi2 + sayi3;
 }
}
class Program
{
 static void Main(string[] args)
 {
 SayiIslemleri si = new SayiIslemleri();
 // int toplam = si.Topla(5, 10, 15);
 int toplam = si.Topla(sayi2: 10, sayi3: 15, sayi1: 5);
 Console.WriteLine(“Toplam: {0}”, toplam);
 }
}

 

Static, İsimlendirilmiş, Varsayılan Değerli Fonksiyon Örneği
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace WpfApp6
{
    /// <summary>
    /// Interaction logic for MainWindow.xaml
    /// </summary>
    public partial class MainWindow : Window
    {
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();

            Toplayici Nesne = new Toplayici();
            int Toplam1 = Nesne.Topla2(sayi2: 10); //isimlendirilmis parametre

            MessageBox.Show(Toplam1.ToString()); //Nesneye ait metot

            int Toplam2 = Toplayici.Topla1(); //static metot (Nesne Yok)
            MessageBox.Show(Toplam2.ToString());
        }
    }


    class Toplayici
    {
        public static int Topla1(int sayi1 = 0, int sayi2 = 0, int sayi3 = 0) //varsayılan değerli mettot
        {
            return sayi1 + sayi2 + sayi3;
        }

        public int Topla2(int sayi1 = 0, int sayi2 = 0, int sayi3 = 0) //varsayılan değerli mettot
        {
            return sayi1 + sayi2 + sayi3;
        }
    }


}
 
Parametre Dizili Metot

 

class SayiIslemleri
{
 public int Toplam(params int[] sayilar)
 {
 int toplam = 0;
 foreach (var s in sayilar)
 {
 toplam += s;
 }
 return toplam;
 }
}
class Program
{
 static void Main(string[] args)
 {
 SayiIslemleri si = new SayiIslemleri();
 Console.WriteLine(“Toplam: {0}”, si.Toplam(3));
 Console.WriteLine(“Toplam: {0}”, si.Toplam(3, 4, 5));
 Console.WriteLine(“Toplam: {0}”, si.Toplam(5, 1, 7, 3, 4, 5));
 }
}
// Ekran çıktısı:
Toplam: 3
Toplam: 12
Toplam: 25

 

using Microsoft.VisualBasic;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace WpfApp6
{
    /// <summary>
    /// Interaction logic for MainWindow.xaml
    /// </summary>
    public partial class MainWindow : Window
    {
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();


            //int[] Sayilar = new[] { 1, 2, 3, 4, 5, 6 };
            int[] Sayilar = new int[1000];

            string Sorulacak = Interaction.InputBox("Kaç sayı toplanacak", "Dikkat", "", 20, 20); // input box bilgileri
            int RakamSayisi = Convert.ToInt32(Sorulacak);
           
            int Sayac=0;
            while(Sayac<RakamSayisi)
            {

                string GelenCevap = Interaction.InputBox((Sayac+1) + ". Sayıyı giriniz:", "Dikkat", "", 20, 20) ;

                Sayilar[Sayac] = Convert.ToInt32(GelenCevap);


                Sayac++;
            }


            SayiIslemleri Sonuc = new SayiIslemleri();
            MessageBox.Show("Toplam: "  + Sonuc.Toplam(Sayilar));
        }
    }


    class SayiIslemleri
    {
        public int Toplam(params int[] sayilar)
        {
            int toplam = 0;
            foreach (var s in sayilar)
            {
                toplam += s;
            }
            return toplam;
        }
    }


}

 

 

C# Metot (Fonksiyon Kulanımı)
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...