Java Ile Paralel Devrede Akım Ve Voltaj Hesabı Programı

Dönem Ödevi

Java ile Paralel Devrede Akım ve Voltaj Hesabı Programı

 

package desktopapplication2;

import org.jdesktop.application.Action;
import org.jdesktop.application.ResourceMap;
import org.jdesktop.application.SingleFrameApplication;
import org.jdesktop.application.FrameView;
import org.jdesktop.application.TaskMonitor;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.Timer;
import javax.swing.Icon;
import javax.swing.JDialog;
import javax.swing.JEditorPane;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JOptionPane;

public class DesktopApplication2View extends FrameView {

    int toplama;
    int çarpma;
    int sonuç;

public DesktopApplication2View(SingleFrameApplication app) {
        super(app);

        initComponents();

        ResourceMap resourceMap = getResourceMap();
        int messageTimeout = resourceMap.getInteger("StatusBar.messageTimeout");
        messageTimer = new Timer(messageTimeout, new ActionListener() {

            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                statusMessageLabel.setText("");
            }
        });
        messageTimer.setRepeats(false);
        int busyAnimationRate = resourceMap.getInteger("StatusBar.busyAnimationRate");
        for (int i = 0; i < busyIcons.length; i++) {
            busyIcons[i] = resourceMap.getIcon("StatusBar.busyIcons[" + i + "]");
        }
        busyIconTimer = new Timer(busyAnimationRate, new ActionListener() {

            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                busyIconIndex = (busyIconIndex + 1) % busyIcons.length;
                statusAnimationLabel.setIcon(busyIcons[busyIconIndex]);
            }
        });
        idleIcon = resourceMap.getIcon("StatusBar.idleIcon");
        statusAnimationLabel.setIcon(idleIcon);
        progressBar.setVisible(false);

        TaskMonitor taskMonitor = new TaskMonitor(getApplication().getContext());
        taskMonitor.addPropertyChangeListener(new java.beans.PropertyChangeListener() {

public void propertyChange(java.beans.PropertyChangeEvent evt) {
                String propertyName = evt.getPropertyName();
                if ("started".equals(propertyName)) {
                    if (!busyIconTimer.isRunning()) {
                        statusAnimationLabel.setIcon(busyIcons[0]);
                        busyIconIndex = 0;
                        busyIconTimer.start();
                    }
                    progressBar.setVisible(true);
                    progressBar.setIndeterminate(true);
                } else if ("done".equals(propertyName)) {
                    busyIconTimer.stop();
                    statusAnimationLabel.setIcon(idleIcon);
                    progressBar.setVisible(false);
                    progressBar.setValue(0);
                } else if ("message".equals(propertyName)) {
                    String text = (String) (evt.getNewValue());
                    statusMessageLabel.setText((text == null) ? "" : text);
                    messageTimer.restart();
                } else if ("progress".equals(propertyName)) {
                    int value = (Integer) (evt.getNewValue());
                    progressBar.setVisible(true);
                    progressBar.setIndeterminate(false);
                    progressBar.setValue(value);
                }
            }
        });
    }

    @Action
    public void showAboutBox() {
        if (aboutBox == null) {
            JFrame mainFrame = DesktopApplication2.getApplication().getMainFrame();
            aboutBox = new DesktopApplication2AboutBox(mainFrame);
            aboutBox.setLocationRelativeTo(mainFrame);
        }
        DesktopApplication2.getApplication().show(aboutBox);
    }

    @SuppressWarnings("unchecked")                      

   private void jTextField5KeyPressed(java.awt.event.KeyEvent evt) {                                      
    }                                      

    private void jTextField5KeyReleased(java.awt.event.KeyEvent evt) {                                        
    }                                      

    private void jTextField6KeyPressed(java.awt.event.KeyEvent evt) {                                      
    }                                      

    private void jTextField6KeyReleased(java.awt.event.KeyEvent evt) {                                        
    }                                      

    private void jTextField10KeyReleased(java.awt.event.KeyEvent evt) {                                        
    }                                        

    private void jTextField11KeyReleased(java.awt.event.KeyEvent evt) {                                        
    }                                        

    private void jButton7MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                      

        int voltaj;
        voltaj = sonuç * Integer.parseInt(jTextField10.getText());
        jLabel10.setText(Integer.toString(voltaj));

    }                                    

    private void jButton2MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                      

        jLabel9.setText(Integer.toString(Integer.parseInt(jTextField11.getText()) / sonuç));
    }                                    

    private void jButton1MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                      

        çarpma = Integer.parseInt(jTextField5.getText()) *fethi Integer.parseInt(jTextField6.getText());
        toplama = Integer.parseInt(jTextField5.getText()) + Integer.parseInt(jTextField6.getText());
        sonuç = çarpma / toplama;
        jLabel7.setText(Integer.toString(sonuç));
    }            
           
 private javax.swing.JButton jButton1;
    private javax.swing.JButton jButton2;
    private javax.swing.JButton jButton7;
    private javax.swing.JLabel jLabel10;
    private javax.swing.JLabel jLabel11;
    private javax.swing.JLabel jLabel2;
    private javax.swing.JLabel jLabel3;
    private javax.swing.JLabel jLabel4;
    private javax.swing.JLabel jLabel5;
    private javax.swing.JLabel jLabel6;
    private javax.swing.JLabel jLabel7;
    private javax.swing.JLabel jLabel8;
    private javax.swing.JLabel jLabel9;
    private javax.swing.JSeparator jSeparator1;
    private javax.swing.JSeparator jSeparator10;
    private javax.swing.JSeparator jSeparator2;
    private javax.swing.JSeparator jSeparator3;
    private javax.swing.JSeparator jSeparator4;
    private javax.swing.JSeparator jSeparator5;
    private javax.swing.JSeparator jSeparator6;
    private javax.swing.JSeparator jSeparator7;
    private javax.swing.JSeparator jSeparator8;
    private javax.swing.JSeparator jSeparator9;
    private javax.swing.JTextField jTextField10;
    private javax.swing.JTextField jTextField11;
    private javax.swing.JTextField jTextField5;
    private javax.swing.JTextField jTextField6;
    private javax.swing.JPanel mainPanel;
    private javax.swing.JProgressBar progressBar;
    private javax.swing.JLabel statusAnimationLabel;
    private javax.swing.JLabel statusMessageLabel;
    private javax.swing.JPanel statusPanel;
    private javax.swing.JSeparator statusPanelSeparator;
    // End of variables declaration                  
    private final Timer messageTimer;
    private final Timer busyIconTimer;
    private final Icon idleIcon;
    private final Icon[] busyIcons = new Icon[15];
    private int busyIconIndex = 0;
    private JDialog aboutBox;

    private void JEditorPane(String string) {
        throw new UnsupportedOperationException("Not yet implemented");
    }
}              

  Çıkış Şekli ;

Direnç Hesaplama

Başlıksız İçerik______________________

Akım Hesaplama

Başlıksız İçerik______________________

Voltaj Hesaplama

Başlıksız İçerik______________________

Melike KORKMAZ

Yorumunuzu Ekleyin
Java Ile Paralel Devrede Akım Ve Voltaj Hesabı Programı Yorumları +1 Yorum
  • cenan
    1
    cenan
    Hata veriyor ben bunu vize ödevi olarak söyledim çalışıyor sandım ama hep hatalı nasıl düzeltebilirim çalışmıyor netbinsta yardım
    13 Mayıs 2013 16:52:14, Pazartesi

Yükleniyor...