Konular

Dünyanın yörüngesindeki sapmalar

Günümüz bilim adamlarının bir çoğu Dünya'nın bu sapmalarından dolayı zaman zaman soğuk dönemler yaşadığını ve bu soğuk dönemler içindeyse yüz bin yıllık periyotlarda on bin yıl süreyle sıcak dönemler geçirdiğini bildirmektedir. Bu da Dünya'nın doğal ısınmasının bir nedenini oluşturmaktadır.

1930'lu yıllarda Sırp bilim adamı Milutin Milankoviç, Dünya'nın Güneş çevresindeki elips biçimli yörüngesinin, 95 000 yılda bir basıklaştığını gösterdi. Bu periyod akla hemen, yüz bin yıllık buz çağlarını getiriyor. Yörüngedeki bu değişimin yanı sıra Milankoviç, Dünya'nın ekseninde de 41 000 yıllık periyodu olan doğrusal bir kayma ile 23 000 yıllık periyodu olan dairesel bir sapma daha olduğunu buldu. Günümüz bilim adamları Dünya'nın bu hareketlerim bilmekle birlikte, bunların Dünya'nın değişken iklimiyle olan ilişkisini daha tam olarak kuramadılar.

  • Dünya'nın Güneş çevresindeki elips biçimli yörüngesi, 95 000 yılda bir basıklaşıyor
  • Dünya'nın ekseninde de 41 000 yıllık periyodu olan doğrusal bir kayma
  • 23 000 yıllık periyodu olan dairesel bir sapma

Dünyanın yörüngesindeki sapmalar


Dünyanın yörüngesindeki sapmalar

Dünyanın yörüngesindeki sapmalar


Dünyanın yörüngesindeki sapmalar

Dünyanın yörüngesindeki sapmalar

Dünyanın yörüngesindeki sapmalar

Dünyanın yörüngesindeki sapmalar

 

Dünyanın yörüngesindeki sapmalar

Dünyanın yörüngesindeki sapmalar

Dünyanın yörüngesindeki sapmalar

Kaynak www.gumuscevre.org/kureselisinmatubitak.htm

Yorumunuzu Ekleyin

Bilgi Kuramı, Bilgi Nedir?

Bilginin ne olduğu konusunda çok çeşitli görüşler vardır. Bunlardan en yaygın ve kolay anlaşılır olanı ile konuya başlayabiliriz. İnsan, duyu organları yoluyla yaşadığı çevreyi ve evreni algılar. Bu algılamada "özne" (suje) ve "nesne "(obje) adı verilen iki temel unsur vardır. Özne, bilen, yani insan; nesne ise bilinen, yani varlıklardır. Bilgi, çoğu zaman bilen özne ile bilinen nesne arasında kurulan ilişki sonucunda ortaya çıkan ürün olarak tanımlanır. Bu tanımlamada geçen özne, aktif bir tavır sergileyen insan; nesne ise öznenin yöneldiği pasif durumdaki varlıktır. Ayrıca bilgi aktı (bağ) da algılama, düşünme, anlama, açıklama gibi faaliyetleri ifade eder. Aktif bir tavır sergileyen insan bilinçli ve amaçlı bir biçimde bir nesneye yönelir, onu kendisine konu yapar. Özne ile öznenin yöneldiği bu nesne arasında bilgi aktı ilişkisi kurulur ve bu ilişki sonucunda da bilgi oluşur.

15,459 Okunma Henüz yorum yapılmamış 18/10/2017 13:14:04 07/11/2017 00:07:52

Bilgi Dereceleri

Bilgiyi, bilgi olmayandan ayırt etmek

8,545 Okunma Henüz yorum yapılmamış 25/12/2019 00:01:32 26/12/2019 00:01:48

Bilginin Doğası

6,678 Okunma Henüz yorum yapılmamış 25/12/2019 00:07:27 26/12/2019 00:20:22

Bal Peteğindeki Matematiksel Sırlar

Bal peteğinin enteresan mimarisi tarih boyunca insanların ilgisini çekmiştir. Yan yana altıgenlerden oluşan bu yapı, son derece hassas olup ortalama duvar kalınlıkları 0,1 mm?dir. Bu ortalama değerden sapma ise, en fazla 0,002 mm kadardır. Peteklerin inşasında uyulan geometri kaidelerinin ne derece ideal olduğunu anlayabilmek için, matematiksel bir bakış açısına sahip olmak gerekir.

2,714 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/01/2019 00:02:37 05/01/2019 00:03:00

Yükleniyor...