Konular

Mysql Veri Tipleri

Mysqlde kullanılabilecek veri tipleri, anlamları ve alabilecekleri değerler
Mysql Veri Tipleri
Tip
Kullanım alanı
Boyut
TINYINT
Çok küçük integer değerler içindir
Signed tanımlı durumda iken alabileceği değerler  128 ile 127 arasındadır.Unsigned tanımlı aralık 0 ile 255 arasındadır.
SMALLINT
Küçük integer değerler içindir
Signed tanımlı durumda iken alabileceği değerler  32768 ile 32767 arasındadır.Unsigned tanımlı aralık 0 ile 65535 arasındadır.
MEDIUMINT
Orta büyüklükteki integer değerler içindir.
Signed tanımlı durumda iken alabileceği değerler  8388608 ile 8388607 arasındadır.Unsigned tanımlı aralık 0 ile 16777215 arasındadır.
INT or INTEGER
Normal büyüklükteki integer değerler içindir.
Signed tanımlı durumda iken alabileceği değerler  2147483648 ile  2147483647 arasındadır.Unsigned tanımlı aralık 0 ile 4294967295 arasındadır.
BIGINT
Büyük integer değerler içindir.
The signed range is 9223372036854775808 to 9223372036854775807. The unsigned range is 0 to 18446744073709551615
FLOAT
Küçük (single-precision) floating-point değerler içindir.Unsigned olarak çalışmazlar.
Değer aralıkları;  3.402823466E+38 ile 1.175494351E-38, 0 arası ve 1.175494351E-38 ile 3.402823466E+38 arasındadır. Eğer sayının onluk kısmı(virgül öncesi) atanmamışsa ya da 24 basamaktan küçük  veya eşitse <= 24 bu bir single-precision floating point değeridir. (single-precision / floating-point)
DOUBLE,
DOUBLE PRECISION,
REAL
A normal-size (double-precision) floating-point number. Cannot be unsigned
Değer aralıkları; -1.7976931348623157E+308 ile -2.2250738585072014E-308, 0 arası ve 2.2250738585072014E-308 ile 1.7976931348623157E+308 arası. Eğer sayının onluk kısmı(virgül öncesi) atanmamışsa ya da onluk basamak sayısı 25 ve 53 arasında ya da 25 veya 53'e eşitse bu bir double-precision floating point değeridir.
DATE
Tarih
Desteklenen aralık  1000-01-01 ile 9999-12-31 arasıdır. MySQL tarihleri YYYY-AA-GG biçiminde gösterir.
DATETIME
Tarih ve zaman kombinasyonu
Desteklenen aralık 1000-01-01 00:00:00 ile 9999-12-31 23:59:59’ arasıdır. MySQL DATETIME değerlerini YYYY-MM-DD HH:MM:SS biçiminde gösterir.
TIMESTAMP
Zaman damgasıı
Desteklenen aralık 1970-01-01 00:00:00 ile 2037 yılında herhangi bir zaman arasındadır.MySQL TIMESTAMP değerlerini YYYYAAGGSaSaDkDkSnSn, YYAAGGSaSaDkDkSnSn, YYYYAAGG veya YYGGAA biçimlerinde gösterir.TIMESTAMP insert ve update işlemlerinde kullanışlıdır çünkü değer verilmesi bile işlemin yapıldığı andaki tarih zaman bilgisinin timestamp karşılığı otomatik olarak kaydedilir.
TIME
Zaman
Desteklenen aralık  -838:59:59 ile 838:59:59’ arasındadır. MySQL TIME değerlerini HH:MM:SS biçiminde gösterir.
YEAR
2 ya da 4 basamaklı yıl bilgisi (öntanımlı 4 basamaklı)
4 basamaklı yıl bilgisinde değer aralığı 1901 ile 2155 arasındadır. 2 basamaklı yıl bilgisinde değer aralığı 1970-2069 için 70 ile 69 arasındadır.MySQL YEAR değerlerini YYYY formatında gösterir.
CHAR
A fixed-length string that is always right-padded with spaces to the specified length when stored
Maksimum 255 karakter barındırabilir. Tekrar eden boşluklar değer alındığı zaman silinir.Öntanımlı karakter seti BINARY tanımlanmamışsa CHAR değerler büyük-küçük harf duyarlılığı olmadan sıralanır veya karşılaştırılırlar.
VARCHAR
A variable-length string. Note: Trailing spaces are removed when the value is stored (this differs from the ANSI SQL specification)
Maksimum 255 karakter barındırabilir. VARCHAR değerleri BINARY anahtar sözcüğü verilmediği takdirde büyük-küçük harf duyarlılığında sıralanır veya karşılaştırılırlar.
TINYBLOB,
TINYTEXT

255 karakterli bir BLOB ya da TEXT verisi
BLOB,
TEXT

65535 karakterli bir BLOB ya da TEXT verisi
MEDIUMBLOB,
MEDIUMTEXT

16777215 karakterli bir BLOB ya da TEXT verisi
LONGBLOB,
LONGTEXT

4294967295 karakterli bir BLOB ya da TEXT verisi
ENUM
An enumeration
Değer listesinden seçilebilecek her biri maksimum 65535 karakterli string değerler tutabilir.
SET
A set
Maksimum 64 elemanlı string değerler kümesi.


Kaynak: Baturay Daylak
Yorumunuzu Ekleyin
Mysql Veri Tipleri Yorumları +2 Yorum
 • Roman
  1
  Roman
  Teşekür
  07 Ekim 2014 08:51:41, Salı
 • TECO
  1
  TECO
  THANKS
  31 Ekim 2014 10:57:42, Cuma

Mysql Türkçe Karakter Problemi

Php+Mysql Tabanlı Site Tasarımları hazırlayan yeni arkadaşların en büyük problemleridir, Mysql 4 üzerindeki karakter problemleri. Bu sadece Mysql 4 üzerinde oluşan bir durum. Yani Mysql 4'ler üstünde karakter kodlama seçenekleri söz konusu. Ayrıca türkçe karakter içeren sıralamalardada sorunlar çıkmaktadır.

55,575 Okunma 2 Yorum 14/04/2007 14:32:06 09/12/2014 14:32:21

Mysql Tablo Türleri

MyISAM, InnoDB...

25,442 Okunma Henüz yorum yapılmamış 13/10/2008 14:44:29 09/12/2014 14:45:36

MySQL ve Triggerlar

MySQL 5. 0 alpha'ya kadar trigger desteği bulunmayan bir veritabanı yönetim sistemi olduğundan çoğu kez bu nedenle çocukça bir uğraş olarak görülmüştür - abartmıyorum. Yeni sürümlerine entegre edilen trigger desteği sayesinde MySQL severler oldukça büyük bir huzura kavuşmuştur

23,549 Okunma Henüz yorum yapılmamış 19/10/2007 14:56:59

Mysql field tipleri

22,764 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/03/2008 10:46:06 11/01/2019 21:01:16

Mysql İle Türkçe Karakter Sıralaması

Yeni sürüm mysql veritabanlarında karakter kodları var bildiğiniz üzere. Çoğu kişi için sıkıntı olduğu düşünülse de, aslında tam tersi karakter kodları sayesinde veritabanımız daha hızlı çalışıyor ve gördüğünüz bu tarzda sıralama işlemlerini başarıyla yapabiliyoruz.

21,889 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/09/2008 18:22:12

Kalıcı Bağlantılı Veritabanı Bağlantıları (Persitent Connections)

Kalıcı bağlantılar betiğinizin çalışması bittiğinde kapanmayan bağlantılardır. Bir kalıcı bağlantı istendiğinde PHP evvelce açılmış eşdeğer bir kalıcı bağlantı var mı diye bakar ve varsa onu kullanır. Yoksa yeni bir bağlantı oluşturur. Bir 'eşdeğer' bağlantı, aynı konağa (uygulanabildiği takdirde) aynı kullanıcı adı ve parola kullanılarak açılmış bağlantıdır.

12,286 Okunma Henüz yorum yapılmamış 08/12/2014 11:11:14 08/12/2014 11:33:49

Yükleniyor...