Milli Eğitim Bakanlığının Bilişim Politikasına Yapıcı Eleştriler

Milli Eğitim Bakanlığının Bilişim Politikasına Yapıcı Eleştriler

  1. Bilişim Laboratuvarlarının okullardan kaldırılması veya değersizleşmesi büyük bir hatadır.
    Birçok okulumuzda malesef Bilişim Lab.ları kaldırılmış, eskimiş ve verimsizleşmiştir. Her okulun en az bir bilişim Lab. olması kod yüzyılı için şarttır.
  2. Bişilim ve kodlama dersleri sadece 5-6 sınıflar için mecburidir. İngilizce veya Matematik için 20 saat ders programı olan bir eğitim sisteminde kodlama için ders saati olmaması Milli Eğitimin kodlamaya bakış açısındaki eksikliktir. Oysa asıl endüstriyel toplumsal gelişim ancak kodlama ile gerçekleşir. Örneğin UBER firmasının piyasa değeri 150 Milyar Dolardır. UBER sadece bir yazılım başarısıdır. Bu örnek Google, Amazon gibi bir çok yazılımsal endüstriyel başarı ile çoğaltılabilir.
  3. Bilişim Teknoloji Dersi için Devletin bastırdığı kitap yoktur. Oysa önemini kaybetmiş (Dijital dil çevrimi uygulamaları ile her hangi bir dili bilmeniz gerekmiyor.) yabancı dil eğitimi için devlet kitabı bile basılmaktadır. Bir yabancı dili iyi bilerek kodlama başarısı sağlayamazsınız, asıl kodlama öğrenmiş bir birey yabancı dil öğrenmede ihtiyaç hissedeceğinden daha başarılı olabilir.
  4. Milli Eğitim Bakanlığının en büyük devrimi olan E-Okul ve DYS sistemi bir yazılım ürünüdür. Milli Eğitim Bakanlığı Teklojik çağı yakalamaya çalışırken okullarında bu teknoloji için 5-6 sınıflar hariç mecburi dersi müfredata koymamıştır. Ülkemizde yazılım sektörü bu şekilde gelişemez.
  5. Uluslar arası kodlama etkinlikleri (codeweek.eu) gibi etkinliklerle ülkemiz kodlama yetenekleri ve insan kaynağı istatistiği yabancı ülkelerin eline geçmekte. Bu bilgiler gelecek için altın değerinde. Örneğin bir ilkokul öğrencisinin kodlama yetenekleri, yeni fikirleri yabancıların elindeyse bu bilgilerlerle o ülkenin geleceğine yön vermek, kontrol altına almak daha kolaydır. Bir çok uluslar arası etkinliğin Ulusal versiyonları yapılabilir.

 

Yorumunuzu Ekleyin

Yükleniyor...