Konular

Healing Brush Tool

Healing Brush Tool Hakkında

11,732 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/11/2007 10:18:38

Clone Source

Doku taşıma işlemini farklı bir boyut getirmiştir. Doku taşıma işlemi sırasında boyutunu değiştirme,dödürme gibi yeni özellikler getirmiştir.

11,725 Okunma Henüz yorum yapılmamış 02/05/2008 09:57:01

Renkler Hakk?nda.

Renk I????n Meydana Getirdi?i Fiziksel Bir Olgudur. Birazda Psikolojik Bir Etkisi Vard?r. I????n Farkl?la?mas? Bize Farkl? Alg?lamalar Yaratt???ndan, Gelen I??k Kayna??n?n Yap?s?, I???? Geçiren Veya Yans?tan Maalzemenin Yap?s? Ve Alg?layan Gözümüz Oldu?u ?cin De?i?kenlikleri ?çerebilir. Yani Yan?labiliriz. Bunun ?çin Renk Nedir Sorusuna Bir Yerden Ba?lamak Gerekirse Renk I??kt?r Yan?t? Verilebilir.

11,698 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/05/2007 05:25:20

Actions, Batch ve Droplet

Adobe Photoshop’un en güçlü otomasyonlarından birisi olan Aksiyonlar (Actions) ile birlikte Yığın (Batch) ve Damlacık (droplet) yüzlerce fotoğrafa, onlarca fonksiyonu kendi kendine otomatik uygular, tüm işlemleri tek tek gerçekleştirir ve dilediğiniz yere, istediğiniz formatta kaydeder. Bu otomasyonu gerçekleştirmek için sizin yapacağınız tek şey örnek uygulama kaydetmek ve Photoshop’a gerekli direktifleri vermek…

11,684 Okunma Henüz yorum yapılmamış 13/09/2007 11:22:52

Maskeleme Ve Kanallar.

Maskeler, Üzerinde Çal??t???m?z Resmin Belirli Bölümlerini ?zole Ederek Bu Bölümlerin Korunmas?n? Sa?lar. Seçimi Temel Alan Bir Maske Olu?turdu?unuzda, Seçili Olamayan Alan Yap?lan Düzenlemelere Kar?? Maskelenir Ya Da Korunur. Olu?turulmas? Uzun Süren Seçimleri Maske Kullanarak Kaydedebilir, Daha Sonra Ayn? Seçimleri Tekrar Kullanabilirsiniz. Ayr?ca, Di?er Karma??k Düzenleme ??lemleri ?çin De (resimde Renk De?i?ikleri Yapmak Ya Da Filtre Efektleri Olu?turmak Gibi) Maskelerden Faydalanabilirsiniz.

11,678 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/05/2007 02:59:31

Animation Tool

Animation tool anlatımı

11,483 Okunma Henüz yorum yapılmamış 02/05/2008 10:50:27

Yükleniyor...