Konular

EBooklar

Etik ve bilişim etiği ile ilgili temel kavramları açıklar.
Bilişim teknolojileri ile İnterneti kullanma ve yönetme sürecinde etik ilkelere uymanın önemini açıklar.


Sunu Yorumları

Bu sunu için henüz herhangi bir yorum eklenmemiştir