Konular

EBooklar

Hücrede yapı ve canlılık, dna, dna ve rna arasındaki farklar, genetik terimleri, akraba evliliği neden sakıncalı, çevre etkenlerinin kalıtımdaki rolüne örnekler


Sunu Yorumları

Bu sunu için henüz herhangi bir yorum eklenmemiştir