C Programlama Sabitler

C Programlama Sabitler

 
C Programlama 
 
C dilinde, tamsayı, kayan noktalı, yani gerçek sayı, karakter ve karakter dizisi sabitleri bulunur.

Tamsayı Integer Sabitleri
Tamsayı sabitleri, ondalık, sekizli ve onaltılık sayı tabanlarında kullanılırlar ve derleyici programcı tarafından yazılan şekle göre sayı tabanlarının ayrımını yapar. C de bu veri tipleri int, short intvelong intolarak üç tipde tanımlanabilir ve 16, 32 veya 64 bit şeklinde saklanırlar. Pozitif veya negatif olabilen rakamlardan oluşabilir. İşaretsiz tamsayılar sadece pozitif değerler alabilir. Ayrıca kısa ve uzun tamsayılar kullanılabilir.

Tamsayı değişkenleri tanımlamak için , int anahtar kelimesi kullanılır. Örnek olarak 32 bir tamsayıdır.  Toplam tamsayı olarak tanımlanmışsa,
int toplam;
toplam = 20;

şeklinde atamalar yapılabilir. 
 
Kayan Noktalı Sayı Sabitleri
Kayan noktalı değişkenlerde kesirsel kısımları olan sayılar kullanılır. Pozitif veya negatif olabilir. Kayan noktalı sayı değişmezleri ya tamsayı ile kesir kısmı arasına nokta konarak yada bilimsel gösterimde belirtilirler. İkinci yöntem, genelde, çok büyük veya çok küçük sayılar için kullanılır. Bu tür değişkenleri tanımlamak için,  float anahtar kelimesi kullanılır. Örneğin 34.12 kayan noktalı bir değerdir. ort değişkenini kayan noktalı değişken olarak tanımlamak için,
float ort;
ort = 0.12;

kullanılır. 
 
Çift Duyarlılıklı Sayılar / DOUBLE 
Bunlar üstel sayılardır, pozitif ve negatif olabilir. Bu tür sayıları saklamak için    kullanılacak değişkenler double anahtar kelimesi ile tanımlanır. Örnek olarak, 3.0E2 çift duyarlıklı bir sayıdır. büyük isminde çift duyarlıklı sayı tanımlamak için,
double buyuk;
buyuk = 312E+7;

tanımlanabilir.
 
Karakter Sabitler / Character
Karakter sabitler, bir harf için tek tırnak, birden çok karakter için çift tırnak içinde belirtilirler.
'A'                             /* bir karakter */
"Merhaba Dunya"   /* bir karakter kümesi */
 
Bir karakter değişmezi, 'A', 'a', '%' gibi tırnak işaretleri arasına konulan tek bir karakter veya tek bir karaktere eşdeğer olan bir kaçış sırasıdır. Bir kaçış sırası bir ters bölü işareti ile bir harf veya rakamlardan oluşur. C dilinde sadece şu kaçış sıraları kullanılır:
 
n
yeni satıra geç
b
geri alma
r
satırbaşı
t
1 (tab) ileri hareket
f
sayfa ilerletme
v
dikey durak
a
beep sesi çıkart
'
tek tırnak
"
çift tırnak
?
soru işareti
\
ters slash
ddd
sekizli kodu ddd (1, 2 veya 3 adet sekizli rakam)
xhh
onaltılı kodu hh (herhangi bir sayıda onaltılı rakam)
 
 
 
 
harf değişkenine A karakteri atanmak istenirse :
char harf;
harf = 'A';

A karakter değerinin harf değişkenine ataması yapılırken karakter değeri tek tırnak içinde verilmektedir. Tek karakter için tek tırnak kullanılmalıdır.
 
 
 
 
Karakter Dizisi Sabitleri
Karakter dizisi sabitleri çift tırnak arasında olmalıdır. C de “Ibrahim BAYRAKTAR” şeklinde kullanılır. Karakter dizileri yazılırken C dilinde kullanılan kaçış sıraları da kullanılabilir.
 
Örneğin C de ekrana adınızı soyadınızı alt alta yazmak istiyorsunuz bu durumda “printf” komutu kullanılarak karakter dizisi yapılabilir.

Printf (“Ibrahim n BAYRAKTAR“) şeklinde bir yazım ifadesinde derleyici n gördüğü yere kadar normal olarak yazılır ve n den sonra bir alt satıra geçer ve yazar.
 
Kaynak
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...