C Programlama printf() Fonksiyonu

C Programlama printf() Fonksiyonu

 
C Programlama 
 
printf() Fonksiyonu : Standart C kütüphanesinin bir parçası olan printf() C Programlama Dili'nin genel amaçlı çıktı alma fonksiyonudur. <stdio.h> kütüphanesinde kullanılan en önemli elemanlardır. Ekrana istediğimiz verileri yazmak içim kullanılan bir fonksiyondur. printf() fonksiyonu karakter dizisinden oluşan tek bir değeri veya farklı değişken ve sabitlerden oluşan birden fazla değeri ekrana yazdırmak için kullanılabilir. 
 
printf() fonksiyonunu kullanırken yazdırmak istediğimiz değeri daha düzgün göstermek maksatlı bazı yardımcı komutlar (Kontrol karakterleri) vardır.
 
 
 
n
yeni satıra geç
b
geri alma
r
satırbaşı
t
1 (tab) ileri hareket
f
sayfa ilerletme
v
dikey durak
a
beep sesi çıkart
'
tek tırnak
"
çift tırnak
?
soru işareti
\
ters slash
ddd
sekizli kodu ddd (1, 2 veya 3 adet sekizli rakam)
xhh
onaltılı kodu hh (herhangi bir sayıda onaltılı rakam)
 
Örnek printf Fonksiyonu 1
#include "stdio.h"

main()
{
 printf("C Programla Dili");

return 0;
}

Programın Çıktısı
C Programlama printf() Fonksiyonu

Yazım Kuralı : printf("karakter dizisi formatı",değişkenler);
Yazım kuralında birinci parametre karakter dizisi formatı, ikinci parametre değişkenler kısmıdır. üçüncü parametre ise karakter dizisi formatıdır.Karakter dizisi formatı üç kısımdan meydana gelir.
 1. Literal String (Düz Metin) : Yazdırılmak istenen değerdir.
 2. Escape Squence (Kontrol Karakterleri) : Değişkenlerin ve sabitlerin nasıl yazılacağını belirtmek ve imlecin alt satıra geçirilmesi gibi bazı basit işlemlerin gerçekleştirilmesi için kullanılır.
 3. Conversion Specifier (Biçim Niteleyici) : % işaretinden oluşur (%d gibi). Yazdırılmak istenen değişkenin tipi, % işaretinden sonra belirtilir Yani % işaretinin hemen ardına yazılan bir veya bir kaç karakter, ilgili değişken ve sabitin nasıl yazılacağının bilgisidir.
 
Tip Karakteri
İşlevi
Tipi
%c
tek bir karakter
char
%d
işaretli ondalık tamsayı
int, short
%ld
uzun işaretli ondalık tamsayı
long
%u
işaretsiz ondalık tamsayı
unsigned int, unsigned short
%f
Gerçel sayı
float, double
%s
karakter dizisi (string)
char
%lu
işaretsiz uzun tamsayı
unsigned long
 
% işareti : Bir ifadenin biçim niteleyici olmabilmesi için % ile başlaması zorunludur.

Örnek printf Fonksiyonu 2
#include "stdio.h"

main()
{
 printf("%s web sayfasi hazirlarken %d kitaptan ve %d ornek taslaktan yararlandim.",
     "HTML ile", 2, 3);

return(0);
}

Programın Çıktısı
C Programlama printf() Fonksiyonu
Örnekte printf() fonksiyonu için 3 argüman tanımlanmıştır. printf() fonksiyonu ("") işaretleri içindeki karakter dizisini taramaya başlar. İlk %s tip karakteri ile karşılaştığında buraya bir karakter dizisinin geleceğini anlar ve karakter dizisinden sonraki ilk argüman değerini okuyarak (HTML ile) ekrana yazar. Sonra ikinci tip karakteri karakter dizisi içindeki normal karakterleri ekrana yazar (web sayfası hazırlarken). %d tip karakteri ise bir int sabitinin geleceğini anlar ve karakter dizisinden sonraki ikinci değeri okuyarak (2) ekrana yazar. Karakter dizisinde yer alan bölümü ( kitaptan ve ) ekrana yazar. Bir sonraki %d yine bir int sabitinin geleceğini anlar ve karakter dizisinden sonraki üçüncü değeri okuyarak (3) ekrana yazar. Ve son olarak karakter dizisinin geriye kalan kısmı ekrana yazılır ( ornek taslaktan yararlandım) printf() fonksiyonunda kullanılan tip karakterleri yerine sadece sabit değerler değil aynı zamanda değişkenlerin değerleri de konabilir.

Örnek printf Fonksiyonu3
#include "stdio.h"

main()
{
 int x1;
 char x2;
 x1 = 32;
 x2 = 'T';
 printf("%d ve %c", x1, x2);

return(0);
}

Programın Çıktısı
C Programlama printf() Fonksiyonu
Örnek x1 adlı int ve x2 adlı char değişkenlerine atananı 32 ve T sabit değerlerini printf() fonksiyonu ile ekrana yazmaktadır.

 

Kaynak

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...